• Gratis thuisbezorgd
  • Binnen een werkdag in huis
  • Zekerheid en garantie
  • Veilig en vertrouwd betalen

Marcel Messing: 'De grootste Omwenteling aller tijden' - 24 maart 2024

Marcel Messing: 'De grootste Omwenteling aller tijden' - 24 maart 2024

24 maart | Breda (NL)
Klik hier voor het leesfragment...
Saskia Markestein
Online lezing 17 Februari om 19:30
Agenda

De eerste dag van het evenement met Marcel Messing was al na enkele dagen volledig uitverkocht. Omdat we veel berichten hebben ontvangen van teleurgestelde mensen, heeft de organisatie van dit evenement - dat verzorgd wordt door de Marcel Messing Bibliotheek en Obelisk - in overleg met Marcel besloten om een tweede dag te organiseren op zondag 24 maart 2024. We zijn dankbaar dat hij hiervoor zijn reisschema heeft willen aanpassen.

Op deze dag worden zijn nieuwe boek én de nieuwe Marcel Messing bibliotheek aan u gepresenteerd. Ook voor deze tweede dag geldt dat er slechts 600 plaatsen beschikbaar zijn en wij verwachten dat ook deze weer snel uitverkocht zullen zijn. Daarom nogmaals: om teleurstellingen te voorkomen adviseren we u om er snel bij te zijn.

'De grootste Omwenteling aller tijden' is de naam van het evenement en ook de naam van het nieuwe boek van Marcel Messing, dat deze dag gepresenteerd zal worden. Tevens zal op deze dag de Stichting Marcel Messing Bibliotheek aan u worden gepresenteerd. De bibliotheek van Marcel Messing met belangrijk wetenschappelijk, ethisch en spiritueel werk, krijgt in de toekomst een nieuwe bestemming.

De opbrengst van deze dag zal ten goede komen aan de Stichting Marcel Messing Bibliotheek.

Sprekers

*Marcel Messing
*Peter Vereecke
*Erwin Pasmans
*Marianne van den Dungen

Muzikale intermezzo's

‘Close to Silence’

Locatie

Podium ‘Zandberg58’, Zandberglaan 58 in Breda

Datum en tijd

Het evenement vindt plaats op zondag 24 maart, begint om 10:30 uur (10:00 uur inloop) en duurt tot 17:00 uur. Er is een nazit tot 18:00 uur.

Entree

De entree bedraagt 75 euro per persoon. Dit bedrag is inclusief vier consumptiebonnen voor drankjes. In de lunchpauze is desgewenst een vegetarische lunch beschikbaar voor €13,50 per persoon. Deze dient vantevoren te worden gereserveerd.

Boek

Ter gelegenheid van de feestelijke lancering van het nieuwe boek van Marcel Messing, 'De grootste Omwenteling aller tijden', ontvangt u bij voorintekening voor de prijs van de softcover versie, het hardcover exemplaar. Per persoon mogen uiteraard meerdere exemplaren worden besteld. Het is ook mogelijk om de boeken op de dag zelf te kopen. U betaalt dan voor de softcover versie €26,99 en voor de hardcover versie €31,99.

Marcel Messing
Antropoloog, filosoof en auteur van vele boeken, verzorgde wereldwijd honderden lezingen en themadagen

In zijn lezing ‘De grootste omwenteling aller tijden’ zal hij ingaan op o.a. de achtergronden en consequenties van de grootste omwenteling ooit.

Dagelijks horen we over oorlogen, aanslagen, vluchtelingen, hongersnoden, aardbevingen, politieke en sociale strijd, verval van morele waarden. Een groot lijden treft de Aarde.

Het klimaat staat op instorten, maar de informatie over kosmische cycli, klimaat-engineering en klimaatwapens wordt ons door de meeste media onthouden. Ondanks dat, beginnen velen te zien dat er sprake is van zichtbare en onzichtbare krachten die via chaos een nieuwe wereldorde willen realiseren, waarbij de meeste media verzaken ons hierover te informeren. Onze vrijheid staat op het spel. Ethiek is allang verdwenen, net als inzicht in de dharma (kosmische wet) en andere overgeleverde wijsheid. ‘De ziekte van onwetendheid’ (de Boeddha) is overal aanwezig.

Na de p(l)andemie Covid-19 wil de machtselite via bio-engineering (transhumanisme, robotica, nanotechnologie en vooral artificiële intelligentie) een groot deel van de mensheid ‘opruimen’ en de rest ‘trans-humaniseren’ tot een cyborg om van de mens een slaaf te maken. Samenzweringstheorie? Achter de sluiers van het wereldtoneel is al enige tijd geleden gepland om via een derde wereldoorlog de ‘eindslag’ te beginnen, een diabolische oorlog tegen de goddelijke schepping, de Liefde, de menselijke ziel en alle levende wezens op Aarde. Uit oude teksten van oosterse en westerse wijsheid blijkt dat er in een ver verleden een oorlog ‘in de (sterren)hemelen uitbrak’, die nu op planeet Aarde wordt uitgevochten. Deze oorlog is niet alleen beslissend voor ons, maar vooral voor de komende generaties, want duistere krachten trachten het licht te doven. Als we deze oorlog tegen de Liefde toestaan wordt het innerlijk pad van bevrijding volledig geblokkeerd: het lichtkleed kan niet meer ‘geweven’ worden (katharen) en de Boeddhanatuur ofwel ‘Christos ín ons’ kan niet meer tot realisatie komen. Echter… de mens beschikt over een ongelooflijke kracht vanuit het hart. Wat kunnen we (nog) doen in deze grootste omwenteling aller tijden?

Peter Vereecke
Oud-burgemeester, oud-politicus, docent Latijn, ondernemer en auteur

Zijn leven begon op 26 februari 1956 te Sleidinge, een ruraal dorp in het Meetjesland. Hij huwde, werd vader van twee kinderen (en ondertussen twee kleinkinderen), was enkele jaren leraar Latijn maar nam dan het verzekeringskantoor van zijn ouders over. Hierdoor raakte hij geëngageerd in het lokaal verenigingsleven en ook de politiek van Evergem, een gemeente nabij Gent en langsheen het kanaal naar Terneuzen. Lange tijd was hij gemeenteraadslid en van 1995 tot 2000 ook burgemeester.

Rond de millenniumwissel begon hij zich allerlei vragen te stellen. De antwoorden hierop hebben zijn filosofische inzichten over wereld, mens en leven grondig veranderd met als uiteindelijk gevolg een bocht van 180 graden in zijn persoonlijke situatie.  

Toen het hem duidelijk was dat er vanuit een elite een complot gaande is tegen de mensheid werd hij opnieuw maatschappelijk actief. Hij trok in 2008 de lage landen door met zijn ‘Moeder, waarom leven wij?’-show, hij richtte in 2009 de burgerbeweging Belfort-group op evenals de bewustzijnsbeweging Diogenes. Onder die vlag nodigde hij ondertussen ruim 100 sprekers uit om te informeren over maatschappijkritische, randwetenschappelijke, gezondheidsmatige en spirituele vraagstukken.

Hij geeft ook zelf presentaties over muzikale en meer controversiële onderwerpen.

In de herfst van 2019 schreef hij een klein boekje, Peter in Wonderland, over zijn discours en parcours als ‘complotdenker’ ten behoeve van zowel wie wakker aan het worden is als wie zich als buitenstaander hierover vragen stelt.

In alles onderstreept hij dé waarheid niet in pacht te hebben maar wel gedreven te zijn door een heilige drang om deze zo dicht mogelijk te benaderen. Daarover gaat zijn voordracht met als titel ‘De ongelofelijke weg naar de waarheid’ en als ondertitel ‘Van plattelander tot flat earther’. Op basis van inzichten en ervaringen tijdens zijn eigen speurtocht doorheen ons aards leugenparadijs wil hij praten over wat misschien wel ons hoogste goed is: de waarheid. Wie heeft haar lief en wie waarom niet? In welke mate kunnen we haar kennen? Welke obstakels, listigheden en weerstand moeten we trotseren? Wat is het uiteindelijke belang van dit soort weten-schap?

Het wordt een prikkelende causerie waarbij hij beloofd heeft zich niet in te houden en rechtuit te praten op basis van zijn onderzoek. In Frankrijk zegt men: parler vrai. Het is er de (hoogste) tijd voor.

Erwin Pasmans
Voormalig bibliothecaris, autodidact, onafhankelijk onderzoeker en auteur

Geboren in 1973 in het Waalse Hermalle-sous-Argenteau en getogen in het politiek turbulente Vlaamse Voeren, net onder Maastricht.

Net als vele anderen die sinds enkele jaren bezig zijn met een sterk ontwakingsproces, voelde Erwin van kleins af aan dat hij niet van deze wereld was. Als kleuter, puber en jongvolwassene is het vanzelfsprekend niet makkelijk hier precies de vinger op te leggen, tot er in 2008 iets in zijn leven gebeurde waardoor bepaalde puzzelstukjes op hun plaats vielen.

Een intense mystieke ervaring ‘dwong’ hem om zijn opgedane kennis verder uit te diepen: wie of wat zijn wij nu eigenlijk? Waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe? Wat is deze wereld? Is deze wel echt en door wie of wat wordt deze aangestuurd? Het was een verbazingwekkende zoektocht doorheen oude teksten en werken van spirituele meesters, hetgeen in 2010 resulteerde in zijn poëziebundel 'Donderslag bij heldere kemel'.

Enkele jaren later, rond 2015, verschoof zijn interesse geleidelijk aan van geestelijke naar lichamelijke gezondheid en ook dit onderzoek leidde tot verbijsterende bevindingen. Ook hier geldt: niets is wat het lijkt.

Dit alles resulteerde in zijn eerste informatieve werk genaamd 'Zijn we de draad kwijt?' dat in 2019 geschreven werd en tijdens de lockdown verscheen. Een boek waarin hij de geestelijke en lichamelijke (on)gezondheid in brede zin beschrijft en het uiteenvallen van de samenleving al aankondigde door een gebrek aan bewustzijn. Nog in datzelfde jaar zag het inmiddels alom bekende boek 'De coronaplandemie' het levenslicht.

In januari 2022 verscheen het dieper gravende boek 'ALLICHT?!' met een voorwoord van Peter Vereecke. Slechts een half jaar later publiceerde hij zijn spiritueel getinte 'BREEKPUNT', met een uitgebreide introductie van Marcel Messing. Ondanks dat dit zijn laatste boek zou zijn, verraste hij ons in juli 2023 met zijn bitterzoete roman 'De Macht van de Onmacht'. Hierin beschrijft de auteur hoe de onophoudelijke pesterijen aan zijn adres hem dwongen zijn ambt als gemeentelijke bibliothecaris neer te leggen. In dit aangrijpend verhaal, dat aanbevelingen van meer dan een dozijn bekende waarheidsstrijders mocht ontvangen waaronder Marianne van den Dungen, toont hij aan hoe je op een krachtige maar waardige wijze ‘nee’ kan zeggen tegen de autoriteiten en, ondanks bepaalde gevolgen die dit met zich meebrengt, je in diep vertrouwen kunt leven.

In het voorjaar van 2024 zal zijn nieuwste boek verschijnen. Een script dat hij schreef naar aanleiding van waanzinnige gebeurtenissen na de release van 'De Macht van de Onmacht'. De aankomende publicatie betreft een uitgebreid werk waarin hij nauwkeurig de doelstellingen van de donkere machten weet te koppelen aan hedendaagse lokale en wereldse gebeurtenissen.

Erwin zal voor ons zijn afgelegde weg tot waarheidsschrijver toelichten. Als ervaringsdeskundige heeft hij reeds via zijn neergeschreven praktijkvoorbeelden aangetoond dat juist door op een waardige manier burgerlijk ongehoorzaam te zijn je in deze ‘eindtijd’ in je kracht kunt blijven staan.

Marianne van den Dungen
Kunstenares, auteur en sinds 2000 illustrator voor Marcel Messing waaruit een waardevolle vriendschap en samenwerking ontstond

Na het verschijnen van Marcels boek Worden Wij Wakker? (2006) werkte zij mee aan de website wijwordenwakker.org, die tot 2016 op internet te vinden was en die het grote spel van de zichtbare machten in deze wereld blootlegde. Ze werd een ware complotrealist.

In haar onderzoek naar de oorsprong van deze machten spelen de Nag-Hammadigeschriften een grote rol. Ze bestudeert de teksten hieruit al 20 jaar, aangevuld met andere bronnen van wijsheid uit Oost en West. Een reis, die haar leven veranderde en die nog altijd voortgaat, wat onder andere resulteerde in haar boek Het graalverhaal als pad van de ziel.

Gnosis betekent kennis (innerlijk weten) die niets te maken heeft met de kennis van het brein, de ratio. Het gnosticisme (de leer van de gnosis) is geen wetenschappelijk geaccepteerd vak waar je een beoordeling voor kunt krijgen van docenten.

Teksten van oosterse en westerse wijsheid, die van alle tijden zijn, leren ons veel over de gnosis: een intuïtief proces van zelfkennis, dat uiteindelijk leidt tot inzicht in het wezen van de dingen en van de mens, de essentie van het Zijn. Het is een innerlijke zoektocht die plaatsvindt ín de wereld, maar uiteindelijk leidt tot vrijmaking ván deze wereld. Gnostische teksten zullen de leidraad vormen voor Marianne’s lezing 'De weg van de gnosis', over haar onderzoek en ervaring.

Muziek van 'Close to Silence'
Lucienne van Eeden, Frodo Kuipers en Arvid Kuipers

Zij brengen serene, akoestische stiltemuziek die uitnodigt meegevoerd te worden op de golfslag van hun sfeervol samenspel, die de luisteraar tracht te raken in hart en ziel. De uitvoering van hun muziek laat zich vaak sturen door het moment; improvisatie neemt een grote plek in tijdens hun optredens. Close to Silence verzorgt op zichzelf staande concerten, maar speelt ook als muzikale begeleiding bij lezingen, poëzie of meditatieve sessies op diverse locaties. Meer info op www.closetosilence.nl

UITVERKOCHT

No items found.
Gepubliceerd op:
March 19, 2024 12:35 AM