• Gratis thuisbezorgd
  • Binnen een werkdag in huis
  • Zekerheid en garantie
  • Veilig en vertrouwd betalen

Tegengeluid

Tegengeluid

Zijn onze universiteiten een gevaar geworden voor de samenleving?
In dit document rekent de auteur af met de immorele en corrupte agenda van de universiteit. Hij waarschuwt ervoor dat er belangen gediend worden die lijnrecht ingaan tegen de menselijke natuur en ziel.
Volledige beschrijving...
Op voorraad

36.99

Hardcover
36.99
Hardcover
35.99
Dit boek is geschreven door:
Auteur
Jan De Dood
Zoek een verzameling boekenreeksen:
Kijk hier!
Dit boek is onderdeel van een serie
Bekijk alle boeken
Details
Service
Nog een 3 Serie
Bekijk alle series

Dit boek heeft x andere serie boeken

Titeldetails

Alle informatie over dit boek:

Achterflaptekst

Naarmate politieke motieven en bedrijfsbelangen steeds nadrukkelijker de agenda’s op onze universiteiten bepalen, wordt het tegengeluid van de eigen experts steeds voortvarender gecensureerd. Dat de samenleving hier uiteindelijk de nadelige gevolgen van zal ondervinden hoeft geen betoog. Aan de hand van zijn persoonlijke ervaringen neemt dr. ir. Coen Vermeeren ons mee in de wereld van de onder- en achterliggende belangen binnen de huidige wetenschappelijke wereld. Zijn ontslag aan de TU Delft in 2017, na jarenlang door de universiteit te zijn genegeerd, gemarginaliseerd en geridiculiseerd, vanwege zijn onderzoek naar en programmering van in de ogen van de universiteit 'controversiële' lezingen, had, zo concludeert Vermeeren, met name te maken met de onderzoeksprioriteiten van de TU Delft. Deze liggen voornamelijk op het gebied van robotisering, nanotechnologie en artificial intelligence. Dit zijn disciplines waarvan de ontwikkelingen, volgens intussen talloze wetenschappers, een serieuze bedreiging voor de mensheid vormen Het organiseren van debat en discussie daarover was de uiteindelijke aanleiding voor Vermeerens ontslag.

In dit document rekent Vermeeren, die jarenlang zweeg over de werkelijke redenen van zijn gedwongen afscheid in Delft, na ruim 35 jaar aan Delft verbonden te zijn geweest, af met wat hij noemt de onethische, immorele en corrupte agenda van de universiteit. Middels authentieke mailwisselingen en gespreksverslagen schetst hij een beklemmend beeld van een krampachtig bekrompen academische cultuur. Hij waarschuwt ons dat er in de wetenschap, niet alleen in Delft, maar ook op andere universiteiten, belangen gediend worden die lijnrecht ingaan tegen de menselijke natuur en de menselijke ziel. De universiteit is daarmee in zijn ogen een groot gevaar voor de samenleving geworden.

Leesfragment

Dit boek is geen literatuur maar moest er desondanks komen. Het is een uitgebreid document waarin ik een belangrijk deel van mijn academische ervaringen deel met de wereld. Die wereld staat voor zijn grootste uitdagingen ooit en wat mij persoonlijk is overkomen zie ik steeds vaker om mij heen gebeuren. Daarmee staat het model voor wat er overal op de wereld plaatsvindt. Lang heb ik nagedacht of ik de uitgebreide formele mails en brieven integraal zou afdrukken. De lezer kan ze uiteraard laten voor wat ze zijn en doorbladeren naar mijn eigen teksten. Toch heb ik daar wel voor gekozen omdat de formaliteit die zij uitdragen een belangrijk signaal is van wat er mis is in onze wereld. Ook de wetenschap is immers mensenwerk. Mensen die elkaar jaren kennen, die soms lief en leed deelden en goed met elkaar door een deur konden, worden ineens formeel en gaan plotseling een andere taal spreken. Maar wiens taal is dat eigenlijk? Het is systeemtaal, de taal van het wantrouwen. Dat systeem zelf is dan wel onpersoonlijk, maar het dient mensen van vlees en bloed: belanghebbenden die je niet ziet. Is dat de samenleving als geheel? Nee. Wie die belanghebbenden dan wel zijn is een belangrijke vraag die ik deels in dit boek probeer te beantwoorden.

De systemen van de mensheid dienen de mensheid niet meer. In veel gevallen zijn zij zelfs een existentieel gevaar geworden. Dat is niet van gisteren op vandaag gebeurd maar onderdeel van een eeuwenoude Agenda die op dit moment in de hoogste versnelling wordt uitgerold. Dat is ook de reden dat we het nu zo duidelijk kunnen zien. Als we dat tenminste willen. Ik heb een uniek kijkje gekregen in de academische wereld in Nederland (en een klein stukje daarbuiten) en in het bijzonder die van een grote technische universiteit. De positie die ik had, eerst als student, toen promovendus, docent en uiteindelijk als hoofd Studium Generale (SG), was absoluut uniek. Mijn taak bij SG was een bijzondere positie van academische verbreding en in die hoedanigheid heb ik werkelijk overal, op iedere faculteit, op meerdere universiteiten, van de werkvloer tot aan de Colleges van Bestuur kunnen rondkijken. Ik heb vele honderden technische maar ook niet-technische wetenschappers kunnen spreken en hun onderwerpen kunnen bestuderen. Ik heb talloze journalisten, kunstenaars, acteurs, journalisten, auteurs en politici ontmoet, een onvoorstelbaar verrijkende ervaring die mij veel inzichten in de samenhang binnen onze maatschappij hebben gegeven.

Dat alles maakt dat ik, in combinatie met mijn eigen technische vak en de maatschappelijke onderwerpen die in het kader van mijn rol als studium generalist eigen heb gemaakt (met name maar niet exclusief ufo’s en 9/11) een diepgaand inzicht heb kunnen krijgen in wat er op dit moment in de wereld gebeurt. Daarvan wil ik u de essentie in dit boek mededelen, met daarbij een uitgesproken harde waarschuwing: het gaat helemaal fout; mensheid word wakker, keer terug van de heilloze, gevaarlijke en doodlopende weg waar je bent ingeslagen; je systemen dienen je niet meer; de bedrijven die je producten maken en diensten leveren dienen je niet meer; je overheid dient je niet meer; de leiders die je kiest en die je volgt, dienen je niet meer; de universiteiten en academici die je daar laten opleiden dienen je niet meer en zijn zelfs een groot gevaar voor je geworden. Word Wakker!

Ik heb, nogmaals, geen hekel aan al die mensen die in dit boek de revue passeren en met wie ik heb opgetrokken of de degens heb gekruist. Integendeel, ik ben hen zeer dankbaar voor het feit dat ik ze heb mogen leren kennen en dat ze mij en nu misschien de lezer de ogen konden openen. Zij zijn bovendien net zozeer slachtoffer als u en ik. De een draagt echter meer verantwoordelijkheid dan de ander; de een heeft meer mogelijkheden om aan de knoppen van de systemen te draaien dan de ander. De meesten van hen, en alle andere voormalig collega’s in Delft en in de rest van academisch Nederland, zullen hoogstwaarschijnlijk geen idee hebben dat wat ik in dit boek beschrijf speelt en zullen het dan ook niet geloven maar afdoen als ofwel een gefrustreerd verhaal van iemand die ontslagen is, ofwel als het verhaal van een ‘complotdenker’. De realiteit is echter volstrekt het tegenovergestelde en gelukkig beginnen steeds meer mensen dat te zien. Overal komt het duister aan het licht, zodat we het ook allemaal kunnen zien, als we er tenminste voor openstaan en ook de schaduwzijden in onze eigen levens onder ogen durven zien. Het gebeurt gestaag, gedoseerd, maar onstuitbaar en het daagt iedereen uit om ernaar te kijken en vervolgens te handelen. Iedereen, zonder uitzondering, kan in zijn of haar omgeving de tekenen des tijds zien en herkennen, als men de ogen maar opent, de oren spitst en besluit om uit de programmering te stappen.

Dit boek kan daarbij helpen en daarom heb ik alles maar dan ook alles genoemd dat belangrijk was: naar waarheid, eer en geweten. Iedere mail en iedere brief, ieder verslag, ieder memorandum, elk dossier is, nogmaals, integraal en tot op de laatste punten en komma’s, opgenomen in dit boek. Op die manier kan niemand zeggen dat ik iets heb achtergehouden of redactie heb gepleegd. Iedereen kan zelf zien en vooral voelen hoe er vanuit een gevaarlijke vorm van redelijkheid – consensus – wordt gereageerd op voor het systeem onwelgevallige meningen, standpunten, feiten en gebeurtenissen. Mensen die gezellig meepraten aan de koffietafel of in de wandelgangen bezigen ineens een andere taal; tappen uit andere vaatjes, zijn letterlijk iemand anders geworden als ze ‘namens het systeem’ spreken; als ze de rol van slaafse dienaren aannemen. Duidelijk wordt dan dat bijna iedereen eraan meewerkt, enkelen door te spreken maar de meesten door te zwijgen. En zo glijden we af naar steeds weer nieuwe vormen van een normaal, dat geen normaal meer is.

Ik weet dat er intussen velen zijn die datgene wat ik hier naar voren breng herkennen. Niet alleen mijn specifieke verhaal, maar ook wat zij zelf, in hun eigen omgeving, in hun eigen situatie zien en meemaken. Zij hebben in mijn ogen maar één taak: spreek, spreek, en spreek! Spreek je waarheid, deel je ervaringen, vertel je verhaal. Heel veel klopt niet. Niet alleen in de wereld niet, maar ook om jou heen niet. Alleen handelen verandert de wereld, dat weten de belanghebbenden maar al te goed: zij doen niet anders. En hun belangrijkste wapen is verdeel en heers…

Ook ikzelf heb heel lang niet gesproken over het onrecht dat in Delft plaatsvond, ook, maar niet exclusief, rondom mijn persoon. Heel veel heb ik geaccepteerd van wat óver mij gezegd werd. Achteraf gezien leefde ik veel te lang in de veronderstelling dat zaken vanzelf goed zouden komen, dat onze instituties rechtvaardig zijn en onze universiteiten inhoudelijk en rationeel. Dat zijn ze niet, integendeel. Daarom is ook voor mij de tijd aangebroken om te spreken. Ik vertel míjn verhaal en deel míjn inzichten. Doe er je voordeel mee, beste lezer. Het is tijd.

Inhoudsopgave

Voorwoord – Marcel Messing
Inleiding
Ten geleide

1. censuur en cancelcultuur aan de Schie
2. in den beginne
3. studium generale - 2003
4. de zomeropdracht - 2006
5. cartoon van Mohammed - 2008
6. lezing in het Meisjeshuis - 2008
7. Houston, we still see the alien spacecraft - 2008
8. brandende vragen - 2010
9. Zeitgeist - 2010
10. vrije energie de Yildiz magneetmotor - 2010
11. de vrije energie lezing - 2011
12. SG-lustrum, Goswami - 2011
13. einde redactieraad SG - 2011
14. de redactieraad Delta - 2011
15. de pesterijen 1 - audit Coen Vermeeren - 2012
16. verhuizing TU-Library - 2012
17. een nieuwe programmaraad - 2013
18. Ufo’s bestaan gewoon - 2013
19. wat is controversieel? - 2014
20. 9/11 in de academische wereld - 2015
21. nasleep instortende hoogbouw - 2016
22. de pesterijen 2 - geen zilveren speldje
23. 9/11 is gewoon een complot - 2016
24. de pesterijen 3 - geen schaal 13
25. de laatste lezing - de Cyborgtoekomst - 2016
26. de pesterijen 4 - Wob-verzoeken en andere skeptische fratsen
27. aansturen op ontslag - 2016
28. het ontslag - 2017
29. het verweer - 2017
30. de skeptische sekte
31. de pesterijen 5 - het altijd flatteuze Delta
32. demasqué der Agenda
33. de Agenda van de TU Delft
34. twee Delftse toppers
35. de schitterende stuurman van de TU Delft
36. woke wetenschap

Tot slot

Appendix A: Publiciteit 9/11, Zomeropdracht SG 2006
Appendix B: Delta | tijdlijn artikelen over Coen Vermeeren
Appendix C: Output Studium Generale Delft
Appendix D: Kleine bloemlezing activiteiten georganiseerd, 2003-2017
Appendix E: Verslag vergadering van de Redactieraad SG, 27 oktober 2010
Appendix F: Verslag vergadering van de Redactieraad SG, 10 maart 2011
Appendix G: Curriculum Vitae – Coen Vermeeren
Appendix H: Coen Vermeeren in het Nieuws
Appendix I: Open brief van Guus Berkhout aan Tim van der Hagen
Appendix J: Afscheidscollege Coen Vermeeren, Delft, 7 mei 2016
Appendix K: Steun voor Coen Vermeeren, prof.dr. Klaas van Egmond

Over de Auteur

Bibliografische informatie

ISBN: 9789464610741

Hoofdtitel: Tegengeluid

Ondertitel: Zijn onze universiteiten een gevaar geworden voor de samenleving?

Auteur: Vermeeren, Coen

Nur: 740 - Mens en maatschappij

Boeksoort: Algemeen

Druk: 2

Verschijningsvorm: Hardback

Verschijningsdatum: 21-02-2023

Uitgever: Obelisk Boeken

Prijs: € 36,99

Btw-tarief: Laag

Taal: Nederlands

Illustraties: Nee

Aantal pagina's: 520

Gewicht: 1275 gram

Formaat: 250 x 172 x 40

Parzival en de Graal (luxe editie)
Dit boek maakt geen deel uit van een serie.
Bekijk andere series
5.0
Gebaseerd op 200 beoordelingen
Schrijf een recensie
Valerie van Zanten
De cover intrigeerde me dusdanig dat ik het boek vrij ‘blanco’ had aangeschaft. Maar vanaf het moment dat ik het opende, kon ik niet stoppen met lezen. Wat een prachtige inzichten & mooie verhalen. En de foto’s/beelden ter begeleiding – TOP!
Geert
Teleurstellend hoe ze bij de TU Delft met Coen zijn omgegaan en hem uiteindelijk de deur hebben gewezen. Veel lezingen die onder Coens leiding zijn geprogrammeerd of hij zelf heeft gegeven zijn omstreden en daarmee (althans dat is mijn mening) buitengewoon interessant. Zo worden lezingen geprogrammeerd over de meest uiteenlopende onverklaarbare en mysterieuze zaken zoals UFO-waarnemingen, 9/11 WTC instorting, free energie, etc. Studenten, ingenieurs en geïnteresseerden konden deze lezingen bijwonen om deze zaken vervolgens kritisch onder de loep te nemen en daarna te discussiëren. De media-aandacht en succes van deze veelal online lezingen hebben ertoe geleid dat een bepaalde groep mensen Coen liever kwijt dan rijk was. Dit boek vertelt hoe dit is verlopen tijdens zijn loopbaan bij TU Delft. Doordat Coen nagenoeg alle correspondentie blootlegt, is het soms wel wat taai om doorheen te komen, maar daarentegen geeft dit boek daarmee wel een transparant beeld over een opeenvolging van feiten en gebeurtenissen. Dit maakt dat je als lezer in zekere mate objectief je eigen mening kan vormen, zonder het gevoel hebben dat de schrijver die aan je oplegt. Echt jammer, dat Coen geen deel meer uitmaakt van de TU Delft. Het zou zo mooi zijn als de wetenschap open zou staan voor dit soort onderwerpen en deze zaken eens serieus zou onderzoeken. Dapper van Coen dat hij dit in zijn tijd bij de TU Delft wel heeft geprobeerd.
Geschreven op:
Geschreven op:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
de antwoorden die je absoluut nodig hebt

Veelgestelde vragen

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Hoe ontvang ik klantondersteuning?
Garantie en klachten
Klachten
Garantie en klachten
Garantie
Garantie en klachten
Wat moet ik doen als ik een verkeerd verzendadres heb ingevoerd?
Retourneren en ruilen
Ik heb het verkeerde artikel ontvangen
Retourneren en ruilen
Mijn bestelling is beschadigd aangekomen
Retourneren en ruilen
Kan ik een bestelling wijzigen of annuleren nadat ik deze heb verzonden?
Retourneren en ruilen
Hoe ontvang ik klantondersteuning?
Retourneren en ruilen
Hoe moet ik retourneren?
Retourneren en ruilen
Wat is uw retourbeleid?
Retourneren en ruilen
Kan ik boeken reserveren?
Bestellen
Worden mijn artikelen in één pakket geleverd?
Bestellen
Verzenden jullie naar mijn land?
Bestellen
Brengt u omzetbelasting in rekening?
Bestellen
Houdt u mijn betaalgegevens bij?
Bestellen
Op welke wijze kan ik betalen?
Bestellen
Hoe kan ik de status van mijn bestelling volgen?
Bestellen
Hoe wijzig ik mijn verzendadres?
Bestellen
Hoe maak ik een account aan?
Bestellen
Hoe lang duurt het voordat ik mijn bestelling ontvang?
Bestellen
Wat zijn de verzendkosten?
Bestellen
Hoe kan ik contact opnemen?
Bestellen