• Gratis thuisbezorgd
  • Binnen een werkdag in huis
  • Zekerheid en garantie
  • Veilig en vertrouwd betalen

De Ongrijpbare Orb

De Ongrijpbare Orb

Een wonderbaarlijk fenomeen van alle kanten bekeken
Orbs zijn lichtbollen die zich op de meest onverwachte momenten manifesteren op foto’s en video’s. De één zegt dat het stofdeeltjes zijn, de ander noemt het verschijningen uit een andere dimensie.
Volledige beschrijving...
Op voorraad

30.99

Paperback
30.99
Hardcover
35.99
No items found.
Dit boek is geschreven door:
Auteur
Jan De Dood
Zoek een verzameling boekenreeksen:
Kijk hier!
No items found.
Details
Service
Nog een 3 Serie
Bekijk alle series

Dit boek heeft x andere serie boeken

Titeldetails

Alle informatie over dit boek:

Achterflaptekst

Een uitvoerige beschrijving van het fenomeen ‘orb’. Orbs zijn lichtbollen die zich op de meest onverwachte momenten manifesteren op foto’s en video’s. De één zegt dat het stofdeeltjes zijn, de ander noemt het verschijningen uit een andere dimensie. Het is hoe dan ook een bijzonder fenomeen en dat terwijl de meeste mensen ze niet eens zullen opmerken. En dat is jammer, zegt oud-advocaat Frank Stadermann, die met dit boek de lezer wil betrekken bij zijn eigen zoektocht. Niet alleen behandelt hij alles wat er al over ‘orbs’ bekend is, maar hij vult dat aan met zijn eigen ervaringen, experimenten en opvattingen. Ook bespreekt hij uitgebreid de ervaringen van andere auteurs. Voortdurend blijft hij kritische vragen stellen en verklaringen zoeken, daarbij de lezer de ruimte gevend om zijn eigen conclusies te trekken.

Dit boek gaat verder waar andere boeken over orbs ophouden. Stadermann opent nieuwe vergezichten en stelt vragen die door anderen nog niet zijn gesteld. Dit boek mag dan ook met recht het nieuwe standaardwerk op het gebied van orbs genoemd worden. Met een uitgebreid trefwoordenregister en de nodige verwijzingen, is het boek ook een fantastisch startpunt voor verder onderzoek. Tot slot geeft de auteur nog een aantal tips voor het zelf fotograferen van orbs.

Leesfragment

Van het fenomeen ʻorbʼ hoorde ik voor het eerst tijdens een bezoek aan een graancirkel in Wiltshire, Engeland. Orbs, dat waren lichtbollen in de lucht, werd me verteld. Het leek mij een raar verhaal. Ik verdiepte me er verder niet in, hoorde er ook nooit meer iets over en vergat het zelfs. Dat veranderde toen Marjan, mijn echtgenote, en ik het jaar daarop van onze vriendin Janet Ossebaard een filmpje ontvingen dat zij gemaakt had met haar mobiele telefoon. Op dat filmpje was te zien hoe tientallen lichtbolletjes door haar huiskamer schoten. Marjan en ik waren meteen geboeid en we begonnen nog dezelfde avond ook te filmen met onze mobiele telefoons, een iPhone 4 en een iPhone 5. Het resultaat was verbluffend. We schoten vele filmpjes van telkens een paar minuten waarop diverse bollen te zien waren. Onze kamer zat er vol mee. De iPhone 5 bleek een beter, helderder beeld te geven dan de iPhone 4, dus we filmden daarna voornamelijk met de iPhone 5.

We filmden bollen die we niet konden zien met het blote oog. Wel zagen we ze al tijdens het filmen op de display van de telefoon. We zagen en filmden ze alleen als we de lichtfunctie aanzetten. Zonder het ondersteunend licht van de iPhone was er niets te zien. We merkten dat er over het algemeen buitenshuis weinig werd vastgelegd. Maar binnenshuis schoten we de mooiste bollen. We hadden vooral succes in de avonden. Rond middernacht bleek zelfs de allerbeste tijd.

We verbleven in die periode op ons vakantieadres in Zuid Frankrijk. Terug in Nederland gingen we ook daar filmen. We konden geen patroon ontdekken. Wel leek het erop dat onze instelling de waarneming beïnvloedde. Wanneer we in alle rust fotografeerden, lieten de bollen zich meer zien dan wanneer we eigenlijk geen tijd hadden om aandachtig te fotograferen. Ook leek het erop dat rustige muziek bevorderlijk was voor het verschijnen van bollen. Als we rustige muziek draaiden, waren er duidelijk meer bollen.

In de bewegingen van de bollen zat geen enkele logica. Ze maakten allerlei bewegingen. Ook splitsten ze zich op. Daarnaast kwamen ze ook vaak met zijn tweeën en maakten dan dezelfde bewegingen. Ik spreek hiervoor van bollen. Regelmatig echter kwam het voor dat de bollen voor het oog van de camera van vorm veranderden. Dan werden het brede strepen. Ze kwamen uit het niets of uit de muur. En ze verdwenen in het niets, ze losten op. De bollen deden nog iets heel opmerkelijks; ze beschenen of verlichtten wat zich achter hen bevond zoals de muur of andere objecten. Die werden dan verlicht alsof er een lantaarn op werd gericht.

Sommige bollen ʻknipperdenʼ. Ze gingen aan en uit; ze ʻoscilleerdenʼ, een term die ik later leerde. Ook filmden we bollen die van kleur veranderden. Een keer filmde ik hoe een bol uit het been van Marjan leek te komen. Ook die bol ontstond uit het niets en verdween in het niets.

Na zo gedurende een half jaar vele honderden filmpjes en fotoʼs van orbs te hebben gemaakt en van alles over het onderwerp gelezen te hebben rees de vraag: “Wat nu, hoe gaan we verder?” Op dat moment kwam ik dr. Roel van Wijk op het spoor; een wetenschapper, gespecialiseerd in licht. Ik zocht contact met hem. Hij bleek wel eens wat over het fenomeen ʻorbʼ te hebben gehoord. Hij kwam met allerlei ideeën voor experimenten. Ik voerde die experimenten uit. Daarna bedachten we nieuwe experimenten. Toen bracht hij mij op het idee om over het fenomeen ʻorbʼ te gaan publiceren. Roel heeft mij bij het schrijven van dit boek ook veel geholpen en ik heb dankbaar gebruik gemaakt van zijn expertise.

Intussen gingen Marjan en ik door met het maken van fotoʼs en filmpjes op allerlei plaatsen en bij allerlei gelegenheden. Die resultaten zijn ook in dit boek terug te vinden.

Ik werd geconfronteerd met het fenomeen ʻorbʼ en het fascineerde en intrigeerde mij. Ik ben samen met Marjan het fenomeen gaan onderzoeken. Bij mijn redeneringen en experimenten heb ik mij laten leiden door de wens om uit te zoeken, om te vinden, om te begrijpen en te verklaren wat ik in alle objectiviteit tegenkwam. Ik ben nimmer uit geweest op een bepaald resultaat. Als het goed is, zal de lezer dat in mijn betoog terug zien. Al mijn bevindingen voor zover van belang voor het orbs-vraagstuk, komen hierna aan bod: ongeacht of zij er nu op wijzen dat orbs een paranormaal verschijnsel zijn of dat zij niets meer zijn dan stof. Ik ben er niet op uit om iets te bewijzen. Dat neemt niet weg dat ik er niet om heen kan ook verslag te doen van mijn eigen subjectieve waarnemingen en ervaringen. Daaraan zal ik vervolgens in sommige gevallen conclusies verbinden. Vaak zal ik ook tot de conclusie komen dat er gewoon geen conclusie valt te trekken, dat de logica ons niet helpt. Uiteindelijk moet de lezer, voor zover hij daaraan behoefte heeft, voor zichzelf uitmaken wat hij vindt. Ik heb er naar gestreefd om de lezer die ruimte te geven.

Inhoudsopgave

1. HOE HET ALLEMAAL BEGON 14
Mijn eerste ervaringen met orbs 14
Reageerden de orbs op muziek en/of op onze mentale instelling? 14
Opmerkelijke bewegingen/ materialiseren en dematerialiseren/oscilleren 15
Orbs lieten zich altijd zien bij onze kleinkinderen 16
Wat filmden we eigenlijk? Toch geen stof? 16
Fotograferen 17
Reacties uit de omgeving 18
Ervaringen van anderen 18
Hoe het verder ging 19

2. ENKELE HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN 20
Mijn eigen benadering; ik wil niks bewijzen 20
Er is niets mis met het begrip ʻparanormaal’ 20
Waarom ik veel aandacht aan de bestaande literatuur zal besteden 21
Terminologie 21
Verantwoording m.b.t. de foto’s 23
Verborgen orbs zichtbaar maken door oplichten van de (flits)foto 23
Gebruikte apparatuur 25

3. DE ORB; EEN EERSTE VERKENNING 28
De ʻgeschiedenis’ en de ʻopkomst’ van de orb 28
Omschrijving van het begrip ʻorb’; onbegonnen werk 29
Orbs op foto’s 29
Orbs op films 30
Aanhangers versus sceptici 32
Bestaande orbs-literatuur en orbs-studies 33
De meeste onderzoeken door de sceptici zijn niet empirisch/experimenteel 34
De academische wereld 34

4. ORBS TARTEN DE WETTEN VAN ONZE LOGICA 36
Orbs laten zich maar even zien 36
Orbs laten zich niet zien aan alle fotografen; camera’s wisselen 38
Zijn orbs gewichtsloos? 38
Beroepsfotografie 39
Spelen de orbs met ons? 39
Conclusie 40

5. TYPOLOGIEËN VAN ORBS 42
(I) Vorm 43
(II) Twee dimensionaal of driedimensionaal? 44
(III) Mate van ondoorzichtigheid 45
(IV) Structuur of patroon 47
(IV vervolg) Met gezichten of tekens? 47
Een heel bijzondere wolk 48
(V) Kleuren 49
(VI) Gaafheid 49
(VII) Beweging 50
(VIII) Formaat 52
(IX) Alleen of met meerderen 53
(X) Orbs die zich aanpassen aan hun achtergrond 54
Een orb die zich op wel heel bijzondere wijze aanpast aan de achtergrond 55
Nog iets over gefilmde orbs 56

6. ORBS DEELS ACHTER ANDERE OBJECTEN 58
Een gefilmde orb achter de poot van een lamp 60

7. ORBS FOTOGRAFEREN EN FILMEN; WIE EN WANNEER? 62
Iedereen kan orbs fotograferen en filmen 62
Wat is de beste tijd van de dag? 62
Bij regen en sneeuw/bewolking? 63
Laten orbs zich goed fotograferen tijdens storm? 64
Tijdens speciale jaargetijden of maanstanden? 64

8. ORBS EN REGEN; EEN VERHAAL APART 66
Hoe ziet regen eruit? 67
Doen orbs zich te goed aan regen? 71
Luchtvochtigheid 71
Het raadsel van Prins Daniel 72
Conclusie ten aanzien van het fotograferen tijdens regen 74

9. MANIFESTEREN ORBS ZICH BIJ UITSTEK OP SPECIALE
PLAATSEN ? 76
(I) ʻKrachtplekken’ 76
Een uitstapje naar leylijnen 77
Terug naar de orbs bij de krachtplekken 78
Kerkhoven en andere begraafplaatsen 82
Conclusies ten aanzien van krachtplekken 83
(II) Plekken waar fatale ongelukken hebben plaatsgevonden, en slagvelden 84
(III) ʻGewone bouwsels’ 84
(IV) Graancirkels 84
Conclusie ten aanzien van graancirkels 86

10. EEN HELE SPECIALE KRACHTPLEK; DE COL DE VENCE 88

11. WORDEN ORBS AANGETROKKEN DOOR SPECIALE
GELEGENHEDEN? 94
Vrolijke (familie)bijeenkomsten, (rock)concerten en ceremonieën 94
Momenten van andere (diepe) emoties 95
Vuurwerk 98
Meditaties 99
Andere momenten van harmonie 101
Conclusie 101

12. KINDEREN, DIEREN EN ‘BIJZONDERE’ MENSEN 102
Trekken kinderen orbs aan? 102
Trekken dieren orbs aan? 103
ʻBijzondere’ mensen 104
Kunnen baby’s en kleine kinderen orbs zien? 104
Kunnen dieren orbs zien? 105

13. BEÏNVLOEDT DE FOTOGRAAF DOOR ZIJN WAARNEMING
HET RESULTAAT? 108
Een beetje kwantumfysica 108
Terug naar de orbs 109
Orbs gefotografeerd met een afstandsbediening 110
Inhoud
7 Een wonderbaarlijk fenomeen van alle kanten bekeken
Conclusie 111
ʻOnbemand’ filmen 111

14. WAT IS DE BESTE CAMERA? 112
Eenvoudig vs geavanceerd; aantal pixels; lensbehandeling 112
Analoog vs digitaal. 112
Kunnen goedkopere en/of duurdere digitale camera’s in het
infrarood kijken? 113
Mijn eigen onderzoek 115
Spiegelreflex camera of compact camera? 117
Lang leve de spiegelreflex camera 117
Filmen 118
Conclusie 118

15. HET DIAFRAGMA; EEN MOELIJK WOORD VOOR EEN
GEMAKKELIJK BEGRIP 120

16. DE ROL VAN DE FLITSER 122
Is een flitser noodzakelijk? 122
Wat doet de flits met de lucht? 123
Het bereik van de flitser 124

17. NEMEN ORBS DE VORM VAN DE SLUITER OF HET
DIAFRAGMA AAN? 126

18. LUMINESCENTIE 130
Luminescentie, fluorescentie en fosforescentie 130
Wat doet de orb met het flitslicht? Fluoresceert de orb of fosforesceert hij? 130

19. ’CIRCLES OF CONFUSION’; VOER VOOR DE SCEPTICI 132
Het begrip ʻbrandpuntsafstand’ 132
Scherptediepte; ʻcircles of confusion’ 132
Een circle of confusion neem niet altijd de vorm van de lensopening aan 134
Zelf ʻorbs’ maken 136
De ronding van de bol kan worden gemanipuleerd/afgevlakt 136
Vocht, nevel en regen 137
ʻVervalsingen’ 139
Voorzichtigheid is geboden 140
Conclusie 142

20. HET MYSTERIE VAN DE SAMENGEDRUKTE ORB 144

21. SIMULTAAN (‘STEREO’) FOTOGRAFEREN 148
Het onderzoek door Heinemann 149
Het onderzoek door Parsons 150
Het onderzoek door Schöppe 151
Mijn eigen onderzoek 151
Herhaling van het onderzoek 153
Hebben de sceptici gelijk? 155
Onderzoek naar de minimum afstand waarbinnen een object nog
zichtbaar is voor beide camera’s 156
Een bijzonder fotopaar 157
Dubbele vastlegging zou overigens nog niet bewijzen dat het wel gaat
om echte orbs 158
Een bol die door twee camera’s vast gelegd had moeten zijn 158
Eindconclusie mbt stereo-fotograferen 159
Stereo-filmen 160

22. ‘STEREO-FOTOGRAFEREN’ MET TWEE FLITSEN 162
Dezelfde orb? 163

23. ANALYSE VAN DE BESTAANDE, NIET-PARANORMALE
OPVATTINGEN 166
(I) Circles of confusion 166
(II) Een defect in de camera 166
(III) Stof of vocht op de lens 167
(IV) Fresnelringen 168
(V) Lensflares 168
Hebben we hier te maken met lensflares? 171
Samenvattend ten aanzien van lensflares 174
(VI) Insectjes 174
(VII) (Out of focus) Partikels (stof, vocht, zand etc.) 176
De “Orb Zone Theorie” 177
Het onderzoek door Wood 179
Houdt de Orb Zone Theorie stand? 179
Tegengeluiden tegen de Orb Zone Theorie 180
Nog even geen conclusie 181
Moeten we de compact camera maar uit het raam gooien? 182
Laten we het verder hebben over de ʻStof-vlak-voor-de-lens-theorie’ 183

24. WAT GEBEURT ER TOCH VOOR HET OOG VAN DE CAMERA? 184
Mijn eigen experimenteel onderzoek met twee camera’s 185
Wat leert ons dit specifieke onderzoek? 186

25. INVLOED VAN DE BRANDPUNTSAFSTAND 188
Klopt het dat de compact camera vlak voor de lens niets meer
waarneemt? Mijn eigen onderzoek 190

26. WAAROP MOET DE FOTOGRAAF SCHERPSTELLEN? 192

27. TIJD OM DE BALANS OP TE MAKEN
DE ‘STOF-VLAK-VOOR-DE-LENS’-THEORIE KLOPT NIET 196

28. HOE GROOT OF KLEIN ZIJN ORBS? 200
Een opmerking vooraf. 200
Hattwigs analyse 200
Staat de zon dichter bij de aarde dan de maan? 201
Is de zon even groot als de maan? 202
Terug naar de orbs achter een object 203
Enkele gevallen waarbij we wel de afmeting van een orb lijken te kunnen
vaststellen 204
Nog een keertje; het bereik van de flitser 205

29. WAAROM ZIJN ORBS ONZICHTBAAR VOOR HET BLOTE OOG? 208
Mogelijke verklaringen voor het onzichtbaar zijn 208
Het kleurenspectrum; de mens is bijna blind 209
Wat is infrarood (IR)? 210
Terug naar de vraag: bevinden de orbs zich buiten ons kleurenspectrum?
En zo ja, aan welke kant? 211
Een derde mogelijkheid: houden onze hersenen ons voor de gek? 212
Conclusie; we weten gewoon niet waar orbs zich bevinden en waarom
we ze niet zien 214

30. WAT ZIJN ORBS? WAARUIT BESTAAN ZE? 216
Een waarschuwing vooraf ter voorkoming van nieuwe teleurstellingen 216
Is materie wel dood? 217
Bestaan orbs uit materie? 218
Bestaan orbs uit plasma? 219
Wat is plasma? 219
Luminesceren orbs? 221
Ectoplasma 221
Zijn orbs elektromagnetische bollen? 223
Waar staan we nu? 223
Nog een mogelijkheid: kunnen orbs zielen zijn? Hoeveel weegt een ziel? 224

31. HEBBEN ORBS BEWUSTZIJN EN/OF INTELLIGENTIE? 226
Is bewustzijn mogelijk zonder leven? Bijna Dood Ervaringen 226
Bewustzijn en intelligentie 227
Zijn orbs levende entiteiten uit een andere dimensie? 228
Iedere orbs-onderzoeker moet zijn eigen opvatting volgen 230
Communicatie met orbs lijkt mogelijk te zijn 230
Kan ons bewustzijn gemeten worden? Het elektromagnetisch veld
tijdens 9/11 231
Maken mensen en orbs deel uit van eenzelfde bewustzijnsveld? 232
Hoe beantwoorden we de vraag aan het begin van dit hoofdstuk? 233

32. TOT BESLUIT 236

33. ENKELE TIPS VOOR DE BEGINNENDE ORBS-FOTOGRAAF
EN ORBS-FILMER 238

34. DANKBETUIGING 244

35. BIJLAGE I
VERSLAG VAN HET EXPERIMENT ‘ZELF ORBS MAKEN’ 246

36. BIJLAGE II
VERSLAG VAN HET ONDERZOEK NAAR DE MINIMUM AFSTAND
WAARBINNEN EEN OBJECT NOG ZICHTBAAR IS VOOR BEIDE
CAMERA’S 248

37. BIJLAGE III
VERSLAG VAN HET ONDERZOEK NAAR WAT ZICH AFSPEELT VLAK
VOOR DE CAMERA 250

38. BIJLAGE IV
VERSLAG VAN HET ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VAN DE
BRANDPUNTSAFSTAND OP DE ZICHTBAARHEID VAN OBJECTEN
VLAK VOOR DE LENS 258

39. LITERATUUR EN ANDERE GERAADPLEEGDE BRONNEN 262
Boeken en andere publicaties 262
DVD’s 265
Video’s 265
Websites waar de ʻStof-voor-de-lens-theorie’ wordt verdedigd 266
Websites over fotografie 266
Website over het Global Consciousness Project 266
Websites over het gewicht van de ziel 267
Overige websites 267

40. PERSONEN- EN TREFWOORDENREGISTER 268

Bibliografische informatie

ISBN

9789493071469

Hoofdtitel

De Ongrijpbare Orb

Ondertitel

Een wonderbaarlijk fenomeen van alle kanten bekeken

Auteur

Stadermann, Frank

Nur

720 - Esoterie algemeen

Boeksoort

Algemeen

Druk

1

Verschijningsvorm

Paperback / softback

Verschijningsdatum

01-05-2020

Uitgever

Obelisk Media B.V.

Imprint

Obelisk Boeken

Prijs

€ 29,99

Btw-tarief

Laag

Taal

Nederlands

Illustraties

Ja

Aantal pagina's

272

Gewicht

607 gram

Formaat

235 x 156 x 22

Parzival en de Graal (luxe editie)
Dit boek maakt geen deel uit van een serie.
Bekijk andere series
5.0
Gebaseerd op 200 beoordelingen
Schrijf een recensie
Valerie van Zanten
De cover intrigeerde me dusdanig dat ik het boek vrij ‘blanco’ had aangeschaft. Maar vanaf het moment dat ik het opende, kon ik niet stoppen met lezen. Wat een prachtige inzichten & mooie verhalen. En de foto’s/beelden ter begeleiding – TOP!
Schrijf de eerste review!
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
de antwoorden die je absoluut nodig hebt

Veelgestelde vragen

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Hoe ontvang ik klantondersteuning?
Garantie en klachten
Klachten
Garantie en klachten
Garantie
Garantie en klachten
Wat moet ik doen als ik een verkeerd verzendadres heb ingevoerd?
Retourneren en ruilen
Ik heb het verkeerde artikel ontvangen
Retourneren en ruilen
Mijn bestelling is beschadigd aangekomen
Retourneren en ruilen
Kan ik een bestelling wijzigen of annuleren nadat ik deze heb verzonden?
Retourneren en ruilen
Hoe ontvang ik klantondersteuning?
Retourneren en ruilen
Hoe moet ik retourneren?
Retourneren en ruilen
Wat is uw retourbeleid?
Retourneren en ruilen
Kan ik boeken reserveren?
Bestellen
Worden mijn artikelen in één pakket geleverd?
Bestellen
Verzenden jullie naar mijn land?
Bestellen
Brengt u omzetbelasting in rekening?
Bestellen
Houdt u mijn betaalgegevens bij?
Bestellen
Op welke wijze kan ik betalen?
Bestellen
Hoe kan ik de status van mijn bestelling volgen?
Bestellen
Hoe wijzig ik mijn verzendadres?
Bestellen
Hoe maak ik een account aan?
Bestellen
Hoe lang duurt het voordat ik mijn bestelling ontvang?
Bestellen
Wat zijn de verzendkosten?
Bestellen
Hoe kan ik contact opnemen?
Bestellen