• Gratis thuisbezorgd
  • Binnen een werkdag in huis
  • Zekerheid en garantie
  • Veilig en vertrouwd betalen

De Cyclus van Leven en Dood

De Cyclus van Leven en Dood

Een schitterende reis
Dit boek is een prachtige manier om achter de zin van het leven op Aarde te komen en al lezende te ontdekken dat er geen sprake is van een einde aan het leven, maar slechts een einde aan een tijdelijk verblijf ...
Volledige beschrijving...
Op voorraad

30.99

Hardcover
30.99
Hardcover
35.99
Dit boek is geschreven door:
Auteur
Jan De Dood
Zoek een verzameling boekenreeksen:
Kijk hier!
Dit boek is onderdeel van een serie
Bekijk alle boeken
Details
Service
Nog een 3 Serie
Bekijk alle series

Dit boek heeft x andere serie boeken

Titeldetails

Alle informatie over dit boek:

Achterflaptekst

Een schitterende reis

Dit boek is een prachtige manier om achter de zin van het leven op Aarde te komen en al lezende te ontdekken dat er geen sprake is van een einde aan het leven, maar slechts een einde aan een tijdelijk verblijf in deze fysieke wereld.

Van de vele onzekerheden die we kennen in ons leven, is misschien de grootste wel die van wat er gebeurt na onze dood. Hoewel bij westerse religies vaak sprake is van een eeuwig leven na de dood, is er zelden sprake van opnieuw geboren worden, zoals we dat wel kennen uit oosterse stromingen. Voor de wetenschap is dood helaas alleen maar dood. Toch zijn er veel aanwijzingen dat de ziel inderdaad eeuwig leeft, of beter gezegd, eeuwig op reis is. Daarmee worden dan ook veel onbegrepen zaken duidelijk. En het is niet alleen troostrijk dat onze overleden dierbaren er nog zijn, maar ook dat wat in onze levens niet altijd goed gaat, in volgende levens in balans kan worden gebracht. Daar worden we tussen levens in ook altijd liefdevol bij begeleid.

Velen in onze wereld leven helaas nog altijd met een sterke angst voor de dood. Het is echter van enorm belang dat we nu in deze Eindtijd die angst al kunnen loslaten en transformeren. Met dit boek geven Thea, haar gidsen en allen die met persoonlijke levensverhalen bijdroegen, hun ervaringen aan ons door. Zij vertellen over de tijden die zij zelf op Aarde leefden, over hun overgang, waarna ze zeiden weer te zijn ‘thuisgekomen’. Thea vertelt daarnaast ook over de hulp die we krijgen uit de hoogste sferen en over de hoop die uitgaat van de vele Nieuwetijdskinderen die in deze bijzondere tijd in de afgelopen jaren naar de Aarde zijn gekomen.

Thea Terlouws bijzondere talent is dat zij op ieder moment met de andere wereld in contact kan treden. Een talent waar zij overigens als jong kind liever vanaf wilde. Het kostte haar vele jaren om ermee te leren omgaan en om het te kunnen gebruiken, niet alleen voor haarzelf, maar ook voor anderen. Zij deelt het niet als ‘waarheid’ met ons, maar als ervaring. Ieder moet alles immers zelf ontdekken, zelf voelen en zelf overwegen. Dat is de essentie van onze aardse rondingen. Je mag je er echter wel bij laten helpen en hulp is in deze Eindtijd ook voor iedereen die erom vraagt voorhanden. Hopelijk inspireert het boek je, stelt het je gerust, kun je onverwerkte zaken loslaten en fysiek, emotioneel en spiritueel heel worden. Thea wenst jou een hele mooi reis en hoopt dat haar boek je daarbij kan helpen.

Leesfragment

Veel mensen ontdekken met een schok dat zij, eeuwen lang, in een groepsgeest hebben geleefd en zich hebben laten meeslepen in de groepsverwachting.

Mensen zullen bewuster gaan kiezen, een duidelijk ‘ja’ of ‘nee’ laten horen, en helder maken waar ze voor willen gaan staan. En dat is niet langer per se dat wat een groep van hen verwacht. Dat geldt ook voor diegenen die altijd neutraal bleven, leven na leven. Die meedeinden op de golven die anderen in beweging hadden gezet. Ging de grote stroom naar rechts dan gingen ze naar rechts, ging de grote stroom naar links dan gingen ze naar links. Zonder een eigen mening of een duidelijk gevoel van eigen keuze. Dat zal nu heel duidelijk veranderen. Vanuit de engelenwerelden wordt veel hulp gegeven binnen deze grote processen. Want velen zullen door schuldgevoelens overmand worden als zij terugkijken op vele levens van een bepaalde handelwijze, of het vermijden van handelen. Van laten gebeuren en toekijken.

Zonder die intense hulp van boven zou de Aarde overspoeld worden door golven van schuldgevoel en dat zou wel eens heel aanstekelijk kunnen werken.

In de nacht wordt hard gewerkt aan transformatie van die schuldgevoelens die loskomen ten gevolge van een bewustwording van wat zich in al die reeksen van levens heeft afgespeeld. Vooral groepsgewijs heeft dit al veel tot oplossing en tot licht gebracht.

De lagere sferen konden zo in de laatste decennia van de twintigste eeuw leegstromen. In die allerlaagste sferen verbleven zielen die zó zwaar karma hadden gemaakt dat zij in een zelf gecreëerde duisternis verbleven. De Raden van Karma, met alle assistentie uit de lichtwerelden, hielpen mee om deze processen te begeleiden. Er zijn mensen op Aarde geïncarneerd uit hogere lichtgebieden om deze zielen bij te staan op hun weg terug naar hun licht. Dat zijn daden van liefde, want het is zeer zeker niet eenvoudig om zielen bij te staan die met een afstemming van de laagste sferen incarneren.

Dat kan op elke willekeurige plaats op Aarde zijn, maar het is niet gepast om hier gebieden te noemen waar deze zielen in hoge concentraties verbleven. De allerlaagste sfeer is door deze daden van liefde intussen opgelost en gelukkig hebben al die lichtwezens die zich hiervoor hebben ingezet, duidelijke resultaten gezien van hun inspanningen.

De ‘sfeer van haat’ is echter nog steeds een geliefde schuilplaats voor velen, en ook daar wordt elke denkbare hulp voor ingezet. Een golf van zielen die zelf lang hebben vastgezeten in die sfeer, zet zich nu met elke vezel van hun wezen in om die mensen te bereiken. Het zijn ervaringsdeskundigen die heel goed weten hoe moeilijk het is om je los te maken van haatgevoelens. Zij zijn bij uitstek geschikt om oude vastzittende overtuigingen te helpen transformeren.

Hetzelfde geldt voor die golven van mensen op Aarde die al heel lang gevangen zijn in een of andere verslaving. Dat kan letterlijk in elke denkbare vorm zijn. Drank, seks, drugs, medicijnen, dwangmatig gedrag, macht, geld, noem maar op. Met verslaving bedoelen we: absoluut niet ‘zonder’ kunnen, totale afhankelijkheid en met een herhaling van dat patroon in verschillende incarnaties achtereen.

Wij bedoelen hier niet het genieten van een glaasje wijn bij de maaltijd of met vrienden, of het gebruiken van genotmiddelen zonder daar mentaal en fysiek van afhankelijk te zijn. Eigenlijk zijn veel mensen al bezig met veranderen zonder zich dat zo bewust te zijn, omdat die veranderingen niet spectaculair zijn, maar onderdeel van het kleine leven van alledag, en zich gewoon afspelen in de familie- en vriendenkring of binnen de beroepssfeer.

Ook hierin zien we hoe talloze mensen, vanuit de sferen zowel als op Aarde, bezig zijn om elkaar hulp te bieden. Ook hier verzetten ervaringsdeskundigen, bijgestaan door de engelenwerelden en de lichtwezens, heel veel werk.

Sommige mensen zitten te wachten op een echte ‘taak’ binnen die grote kentering, maar we zijn er met z’n allen al mee bezig. Er zijn al zoveel onzichtbare processen in beweging. Hoedje af voor al die stille werkers die op de plek van hun bestaan en op hun pad, naar eer en geweten keuzes maken met hun hart. Hoofd en hart zijn samen tot mooie dingen in staat.

Wij gaan even terug naar de zeven lagere astrale sferen, waarvan de onderste geheel is opgelost en die daar direct boven nu bezig is tot oplossing te komen. Nu we toch spreken over lagere astrale sferen, plaatsen waar licht en liefde ontbreken en die ingekapseld zijn in weer andere donkere lagen, wil ik iets kwijt over de aandrang van sommige mensen in deze tijd om via occulte spelletjes contact te maken met gene zijde. Daar komen niet altijd entiteiten van licht op af.

Het is eigenlijk niet zo vreemd dat de mens door verschillende godsdiensten werd aangemaand om de doden met rust te laten. Door onwetendheid, door onvoldoende kennis en inzicht in de verschillende sferen, lag altijd het gevaar op de loer om entiteiten uit de lagere astrale sferen naar zich toe te trekken. Al naar gelang de afstemming en intentie van de contactzoeker, kon dat leiden tot dramatische ontwikkelingen.

Met welke intentie doen mensen die dingen? Sommige mensen hebben bijvoorbeeld door ‘glaasje draaien’ of spelen met een Ouija-bord, onbewust entiteiten naar zich toe getrokken vanuit de lagere sferen, soms met desastreuze gevolgen. Van auralifters tot volkomen bezetenheid door een entiteit die zich dankbaar in het levensveld van zijn gastheer nestelde. Kinderen van deze spelers zijn daarvan vaak de dupe geweest.

Achter die oeroude waarschuwingen zit een diepe grond van waarheid. Die stammen uit een tijd dat er nog hogere kennis was van de sferen. Wij, in de geestelijke wereld, zijn altijd dankbaar geweest voor de waarschuwingen van zeer bekende mensen zoals Jomanda, die in haar radioprogramma keer op keer haar luisteraars attent maakte op de gevaren van ‘glaasje draaien’ of spelen met het Ouija-bord, van het onbewust spelen met krachten die je niet kent.

Die boodschap is kennelijk overgekomen, want het aantal mensen met dit soort bezigheden, die bij bepaalde groepen tot een ware verslaving werd, neemt af.

Elke volgende sfeer of tussensfeer bevat een hogere frequentie van licht. De ziel die opstijgt in het licht, in zijn licht, kan steeds meer verdragen. In deze tijd komt er collectief ook veel goedheid los, goedheid die te lang is ingeklemd geweest. Die positieve energie kan zich nu snel vermeerderen. Licht kan zich zeer snel vermenigvuldigen en tot golven van licht worden.

Dat leidt ook tot een enorme toename van polariteit. Toenemende afstand tussen de mens die zich angstvallig vastklampt aan oude dogma’s, en de mens die kiest voor loslaten en uitzuiveren. Het vergt vertrouwen om je hart te volgen in een wereld waar het soms regelrecht tegenovergesteld aanvoelt.

Maak notitie van de impulsen die bij je opkomen, heel kort en geconcentreerd, precies zoals ze zich aandienen. Dat kunnen gevoelens en gedachten zijn, dromen en visioenen, de vorm waarin ze je bereiken is niet van belang. Het helpt je later om deze telegrammen van licht te duiden. Ze kunnen waardevolle wegwijzers zijn op je weg.

Vertrouwen is daar een heel belangrijk aspect van. Vertrouwen op intuïtie is voor veel mensen als het dansen op een koord. Naarmate je meer en meer durft te luisteren naar je gevoel, ontwikkel je vertrouwen en ga je de heelheid zien die achter dit proces schuilt. Dan durf je steeds meer te vertrouwen op je eigen wijsheid. Het maakt de weg die je te gaan hebt makkelijker.

Vragen om hulp aan de geestelijke wereld is één van de aspecten die van belang zijn. Vraag en je zult ontvangen. Zet elke dag een lieve engel op je schouder, en weet dat je de weg niet alleen hoeft te gaan.

In de hele wereld worden thans kinderen geboren die vertrouwd zijn met de verschillende dimensies. Er is nu toekomst voor zulke kinderen, omdat een aantal pioniers in stilte de Aarde daarop hebben voorbereid. In een wereld die daar nog niet aan toe was, ploegden zij de akkers voor de vernieuwingen van deze tijd. Daardoor kunnen de zaden die nu al enige tijd gezaaid worden, ontkiemen.

Maar velen zijn pioniers die in het hier en nu zitten te wachten op het duidelijk worden van hun taak op Aarde. In hun meditaties en gebeden wordt ons de vraag gesteld: ‘Wanneer wordt mijn taak duidelijk binnen het grote plan der verandering van de Aarde?’ Velen piekeren zich suf wanneer dat grote teken nu eindelijk eens komt.

Het antwoord is simpel: zij doen meestal reeds waarvoor zij gekomen zijn. En dat is: je eigen ‘licht’ zijn op de plaatsen waar het leven je brengt, de dingen aanpakken die je aangereikt worden. ‘Zijn’. Dat begint in deze periode steeds duidelijker te worden voor deze pioniers. En het is wat ze in hun meditaties en gebeden zelf ontdekken. Iedereen draagt een steentje bij en dat dit niet altijd spectaculair is en aan de buitenzijde zichtbaar hoeft te zijn, wordt de meesten nu duidelijk.

Er zijn ook veel stille meesters op Aarde, die dit proces samen al een tijd hebben gedragen. Als eenvoudige, onopvallende mensen, waar ook ter wereld. Nu is de Aarde rijp voor verandering, en stap voor stap zal ze door haar geboorteproces heengaan.

De kinderen die incarneren vanuit hogere lichtgebieden doen dat uit liefde voor moeder Aarde en de mensheid, een onbaatzuchtige daad die op Aarde (bijna) niet begrepen kan worden. Deze kinderen van de nieuwe tijd lopen het gevaar dat ze door goedbedoelende lieden op een voetstuk worden geplaatst. En dat is het laatste wat ze zelf ambiëren. Hun zielewijsheid is groot.

Het is ook waar dat het gemiddelde schoolsysteem op Aarde voor deze kinderen niet meer werkt. Maar dat is voor de bewuste mens ook een teken dat menselijke systemen op losse schroeven komen te staan. Ze functioneren niet meer en zijn logge, weinig effectieve instituten geworden. Dat geldt in het algemeen voor het onderwijs, maar ook voor andere sectoren van de maatschappij.

Bibliografische informatie


ISBN: 9789493071124
Auteur: Terlouw, Thea
Nur: 728 – Spiritualiteit
Druk: 1
Verschijningsvorm: Paperback
Verschijningsdatum: 04-06-2018
Uitgever: Obelisk Boeken
Taal: Nederlands
Illustraties: Nee
Aantal pagina's: 271
Gewicht: 347 gram
Formaat: 211 x 148 x 20

Parzival en de Graal (luxe editie)
5.0
Gebaseerd op 200 beoordelingen
Schrijf een recensie
Valerie van Zanten
De cover intrigeerde me dusdanig dat ik het boek vrij ‘blanco’ had aangeschaft. Maar vanaf het moment dat ik het opende, kon ik niet stoppen met lezen. Wat een prachtige inzichten & mooie verhalen. En de foto’s/beelden ter begeleiding – TOP!
Schrijf de eerste review!
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
de antwoorden die je absoluut nodig hebt

Veelgestelde vragen

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Hoe ontvang ik klantondersteuning?
Garantie en klachten
Klachten
Garantie en klachten
Garantie
Garantie en klachten
Wat moet ik doen als ik een verkeerd verzendadres heb ingevoerd?
Retourneren en ruilen
Ik heb het verkeerde artikel ontvangen
Retourneren en ruilen
Mijn bestelling is beschadigd aangekomen
Retourneren en ruilen
Kan ik een bestelling wijzigen of annuleren nadat ik deze heb verzonden?
Retourneren en ruilen
Hoe ontvang ik klantondersteuning?
Retourneren en ruilen
Hoe moet ik retourneren?
Retourneren en ruilen
Wat is uw retourbeleid?
Retourneren en ruilen
Kan ik boeken reserveren?
Bestellen
Worden mijn artikelen in één pakket geleverd?
Bestellen
Verzenden jullie naar mijn land?
Bestellen
Brengt u omzetbelasting in rekening?
Bestellen
Houdt u mijn betaalgegevens bij?
Bestellen
Op welke wijze kan ik betalen?
Bestellen
Hoe kan ik de status van mijn bestelling volgen?
Bestellen
Hoe wijzig ik mijn verzendadres?
Bestellen
Hoe maak ik een account aan?
Bestellen
Hoe lang duurt het voordat ik mijn bestelling ontvang?
Bestellen
Wat zijn de verzendkosten?
Bestellen
Hoe kan ik contact opnemen?
Bestellen