• Gratis thuisbezorgd
  • Binnen een werkdag in huis
  • Zekerheid en garantie
  • Veilig en vertrouwd betalen

Amerika verraden

Amerika verraden

9/11: doel, bedrog en doofpot
Elias Davidsson is erin geslaagd in één overzichtelijk boek over de aanslagen van 11 september 2001 het verraad van het Amerikaanse volk door zijn eigen leiders bloot te leggen.
Volledige beschrijving...
Op voorraad

25.99

Paperback
25.99
Hardcover
35.99
No items found.
Dit boek is geschreven door:
Auteur
Jan De Dood
Zoek een verzameling boekenreeksen:
Kijk hier!
No items found.
Details
Service
Nog een 3 Serie
Bekijk alle series

Dit boek heeft x andere serie boeken

Titeldetails

Alle informatie over dit boek:

Achterflaptekst

Elias Davidsson is erin geslaagd in één overzichtelijk boek over de aanslagen van 11 september 2001 het verraad van het Amerikaanse volk door zijn eigen leiders bloot te leggen. Dit boek is een grondig, compact en modern overzicht van deze misdaad tegen de menselijkheid en beschrijft het politieke doel van de aanslagen, hoe het bedrog vorm kreeg en hoe daarna alles in de doofpot verdween. Vooralsnog lukt het niet om de ware schuldigen voor het gerecht te brengen, maar mede aan de hand van de ongelooflijke hoeveelheid beschikbare bewijzen die ook in dit boek worden aangedragen, is dat wellicht slechts een kwestie van tijd. Davidssons aanpak is grondig en volledig op feiten gebaseerd. Het boek is het resultaat van meer dan 18 jaar onderzoek. Het is helder geschreven en opgebouwd. Met bijna 1.000 referenties die uitsluitend verwijzen naar officiële open en mainstream bronnen is het boek een uiterst solide bron voor geïnteresseerde burgers, docenten, journalisten, advocaten, studenten, academici en bestuurders.

Elias Davidsson (1941) is geboren in Palestina nadat zijn ouders uit Duitsland emigreerden om aan de Nazi’s te ontkomen. Hij is componist, musicus, auteur van diverse boeken, mensenrechtenactivist en juridisch expert en is één van de meest prominente onderzoekers op het gebied van terreuraanslagen zoals die van 9/11.

Leesfragment

De Verenigde Staten en hun bondgenoten zijn er bij het schrijven van dit boek al bijna twintig jaar lang in geslaagd de pogingen van het publiek om het bedrieglijke relaas van de gebeurtenissen van 11 september 2001 [aangeduid als 9/11] aan de kaak te stellen, te onderdrukken. Pogingen om het officiële verhaal aan te vechten stuitten op hevig verzet van regeringen, de academische wereld en de media. Onderzoekers die het officiële verhaal in twijfel trekken, worden belasterd, geïntimideerd en ontslagen. Maar ondanks massale en systematische inspanningen om dergelijke onderzoeksinspanningen te denigreren, wordt het publiek steeds meer bewust van het feit dat de Amerikaanse regering en haar bondgenoten de feiten achterhouden. De groep van mensen die het officiële verhaal van 9/11 in twijfel trekt, groeit met het jaar en zou nog wel eens een politieke crisis kunnen veroorzaken in een mate die de enorme felheid waarmee de waarheid vandaag de dag wordt onderdrukt in de schaduw zet. De aanslagen van 9/11 waren een misdaad tegen de menselijkheid, zoals die term gedefinieerd wordt in het internationaal strafrecht.1 De misdaad van 9/11 is door regeringen gebruikt om bombardementen te rechtvaardigen tegen één van de armste landen ter wereld, Afghanistan, en de uitholling van burgervrijheden in tal van landen onder het mom van ‘de strijd tegen het terrorisme’. Toch is géén van de samenzweerders en deelnemers aan de misdaad van 9/11 door de regering van de Verenigde Staten vervolgd. De Amerikaanse regering beweert dat 19 moslims, geïnspireerd of geregisseerd door Osama bin Laden, de misdaad hebben begaan en zijn omgekomen bij de aanslagen. Maar de regering heeft geen bewijs geleverd dat deze mannen zelfs maar aan boord zijn gegaan van de vliegtuigen die ze zouden hebben gekaapt. Evenmin heeft de regering bewijs geleverd dat zij de vaardigheden, middelen en het motief bezaten om deze misdaad uit te voeren. Op het moment van dit schrijven hebben de Amerikaanse autoriteiten de echte daders van 9/11 nog steeds niet formeel geïdentificeerd. Afgezien van hen die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van het verdoezelen van de waarheid (wie dat precies zijn, bespreken we hier nog niet), vragen veel oprechte mensen zich misschien af wat 9/11 te maken heeft met de problemen waar de mensheid vandaag de dag mee geconfronteerd wordt. Het is misschien niet voor iedereen duidelijk dat er grote aanslagen op de democratie, de rechtsstaat, de mensenrechten en de internationale vrede plaatsvinden die rechtstreeks verband houden met het in stand houden van de officiële legende van 9/11. Hieronder staat een niet volledige lijst van dergelijke aanslagen die door het officiële 9/11-verhaal worden gerechtvaardigd. Dit alleen al zou moeten volstaat om het belang te onderstrepen van het opnieuw kijken naar het bewijs van 9/11:

  • De oorlog tegen Afghanistan werd oorspronkelijk gerechtvaardigd door 9/11, en Afghanistan is 19 jaar later nog steeds bezet door Amerikaanse troepen.
  • De huidige inspanningen van de Verenigde Naties om de ideologie van de terrorismebestrijding uit te breiden naar alle VN-organen en -agentschappen ondermijnen het internationale recht en de reputatie en integriteit van de VNorganisatie als geheel.
  • Het oprichten van een enorme massasurveillance door regeringen is gebaseerd op de veronderstelde behoefte van inlichtingendiensten om slapende terroristische cellen op te sporen, een claim die op zijn beurt weer berust op het officiële 9/11- verhaal, waarin ten onrechte wordt beweerd dat een terroristische cel in Hamburg de aanslagen had voorbereid.
  • Democratische rechten – zoals het recht op informatie – worden door de Amerikaanse autoriteiten ingeperkt vanwege de vermeende behoefte van staatsinstellingen om geheimen te bewaren vanwege potentiële terroristen.
  • Dankzij een antiterrorisme-ideologie die gebaseerd is op het verhaal van 9/11, is er een enorme angstindustrie ontstaan. Miljoenen mensen verdienen nu hun brood met het opstoken van de angst voor terrorisme.
  • Het niet identificeren en arresteren van de massamoordenaars van 9/11, de dodelijkste terroristische aanslag van onze tijd, vormt een voortdurend veiligheidsrisico voor het Amerikaanse volk en voor de wereld.

Bij het schrijven van dit boek heb ik me laten leiden door twee ethische waarden: waarheid en rechtvaardigheid. Dit beschermt mij niet tegen feitelijke onjuistheden, het aanhalen van onbetrouwbare bronnen of fouten in de argumentatie. De lezers, die als jury optreden, zullen uiteindelijk beoordelen of dit boek dergelijke ethische waarden weerspiegelt. Ik ben dankbaar voor ieder kritisch commentaar van lezers.

INHOUDSOPGAVE
Voorwoord
Inleiding
Praktische tip bij de voetnoten in dit boek
Enkele methodologische opmerkingen

Hoofdstuk 1
De weg naar 9/11 (de periode 1990-2001)
(1) Het wegvallen van de Russische dreiging
(2) Het herformuleren van de reden voor de wereldwijde militaire suprematie van de Verenigde Staten
(3) Unieke mogelijkheden
(4) De voordelen van een externe bedreiging
(5) Zoeken naar een nieuwe tegenstander
(6) De ideale dreigingsperceptie: Gericht, duurzaam, geloofwaardig, nuttig
(7) Osama bin Laden als globale dreiging
(8) De noodzaak van een traumatische gebeurtenis

Hoofdstuk 2
Vaststelling van het officiële verhaal van 9/11
(1) Het officiële verhaal van 9/11
(2) Fox News lanceerde binnen enkele minuten de vijf memes van het officiële verhaal
(3) Bush wist binnen twintig minuten dat “Amerika werd aangevallen”
(4) Hoe de WTC-torens exact konden “instorten” werd al binnen vier uur uitgelegd
(5) De belangrijkste “feiten” werden binnen 24 uur vastgesteld na stemming door het Congres
(6) De FBI geeft de namen van “geïdentificeerde” kapers vrij
(7) De FBI geeft foto’s vrij van “vermeende” kapers
(8) 9/11 – de geboorte van een nieuw tijdperk
(9) Terrorismebestrijding als leidend principe voor het buitenlands beleid
(10) Geen bewijs voor een islamitische aanval uit Afghanistan
(11) Geen bewijs voor een verband tussen Bin Laden en 9/11
Conclusies bij hoofdstuk 2

Hoofdstuk 3
Geen bewijs voor moslimkapers
Inleiding
(1) Geen gewaarmerkte passagierslijsten
(2) Niemand heeft de kapers bij de security checkpoints gezien
(3) Niemand heeft de kapers zien boarden
(4) Dubieuze beveiligingsfilmpjes
(5) Kapers zonder lichaam
Conclusies bij hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4
Werelds genoegen of het paradijs
(1) Dronken worden bij Shuckum’s
(2) Genieten van het Amerikaanse seksleven
(3) Gokken
(4) De kapers waren niet van plan om te sterven op 9/11
Conclusies bij hoofdstuk 4

Hoofdstuk 5
Deden de kapers alles in het geheim?
(1) Meerdere confrontaties met de politie
(2) ‘Atta’ bezocht een vestiging van de FAA
(3) ‘Atta’ had grote belangstelling voor sproeivliegtuigjes
(4) ‘Atta’ zei dat hij Osama bin Laden bewonderde en Al Qaeda-leden rekruteerde
Conclusies bij hoofdstuk 5

Hoofdstuk 6
Waren de kapers geavanceerd?
(1) De prestaties van Hani Hanjour
(2) ‘Atta’s’ mysterieuze omweg via Portland 8
(3) Islamitische terroristen bezoeken graag kantoren van de Amerikaanse overheid
(4) Kapers die niet weten hoe ze vliegtickets moeten bestellen
(5) Kapers die hun vliegtickets verliezen
(6) Kaper die al een ticket heeft maar er nog een wil kopen
(7) Kaper die een Arabische tolk nodig heeft op de luchthaven
Conclusies bij hoofdstuk 6

Hoofdstuk 7
Hoe werden wrakstukken gelinkt aan specifieke vliegtuigen?
(1) Onderdelen van een gecrasht vliegtuig moeten worden geïdentificeerd en aan een bepaald vliegtuig worden gekoppeld
(2) De identiteiten van de vliegtuigen is niet vastgesteld
Conclusies bij hoofdstuk 7

Hoofdstuk 8
Kunnen vliegtuigmotoren verdampen?
(1) De wonderlijke crash site op Ground Zero
(2) De vreemde crash site bij het Pentagon
(3) De vreemdste crash site in Somerset County, PA
Conclusies bij hoofdstuk 8

Hoofdstuk 9
Kunnen vliegtuigen voorbij de crashtijd blijven vliegen?
(1) Operatie Northwoods
(2) Vlucht UA93 vloog door terwijl het al gecrasht was
(3) Vlucht UA175 vloog door nadat het was neergestort
Conclusies bij hoofdstuk 9

Hoofdstuk 10
Wat werd er gezegd in de telefoongesprekken vanuit het vliegtuig?
(1) Merkwaardig gedrag van bellers
(2) Onverklaarbare weglatingen
(3) Ernstige tegenstrijdigheden
Conclusies van hoofdstuk 10

Hoofdstuk 11
Wat veroorzaakte het totale uiteenvallen van de Twin Towers?
(1) Unieke gebeurtenissen in de geschiedenis van hoge stalen gebouwen
(2) De vroege geboorte van de officiële theorie
(3) De vernietiging van bewijsmateriaal
(4) Het eerste officiële onderzoek
(5) Het tweede officiële onderzoek
(6) De doofpotten van FEMA-BPAT en NIST
(7) De “verstoffing” van de Twin Towers
(8) Voorkennis van het instorten van de Twin Towers
Conclusies bij hoofdstuk 11

Hoofdstuk 12
Was de ineenstorting van WTC 7 de smoking gun?
(1) De officiële verklaring voor de instorting van WTC 7
(2) Het Office of Emergency Management
(3) De evacuatie van WTC 7
(4) De vernietiging van de plaats delict WTC 7
(5) De ontwikkeling van de brand in WTC 7
(6) Geen brandbestrijding in WTC 7
(7) Schade aan WTC 7 door vallend puin
(8) Bewijs van explosies in WTC 7
(9) De vrije val van WTC 7 172
(10) Was het brandalarmsysteem in WTC 7 uitgeschakeld?
(11) Voorkennis van instorting
(12) Verdachte Larry Silverstein
Conclusies bij hoofdstuk 12

Hoofdstuk 13
Hoe werd de angst bij het publiek versterkt bij 9/11?
(1) Angst voor bomaanslagen in de Verenigde Staten sept. 2001
(2) Angst voor bomaanslagen in de wereld sept. 2001
(3) Bommeldingen bij luchtvaartmaatschappijen, sept 2001
(4) Het bang maken van de president
(5) Het bang maken van Amerikaanse volksvertegenwoordigers

Hoofdstuk 14
Hoe werd 9/11 onderzocht?
(1) Internationale normen voor gedegen onderzoek
(2) Geen grote haast bij het 9/11-onderzoek
(3) Geen onderzoek naar vliegtuigcrashes
(4) Neponderzoek naar de schade aan het Pentagon
(5) Presidentieel verzet tegen een onderzoek door het congres
(6) Een met tegenzin ingesteld Congrescommissie
(7) Het dwarsbomen van het werk van de Congrescommissie
(8) De zonden van de 9/11 Commission zelf
(9) Geen vervolgingen van de beramers van 9/11 of hun handlangers
Conclusies bij hoofdstuk 14

Hoofdstuk 15
Hoe werden de families van de slachtoffers ertoe aangezet om geen vragen te stellen?
(1) Voorwaardelijkheden
(2) Het dwarsbomen van de zoektocht naar waarheid en gerechtigheid
(3) Eervolle vermelding
(4) Het aanzetten van 9/11-slachtoffers om Saoedi-Arabië en Iran de schuld te geven
Conclusies bij hoofdstuk 15

Hoofdstuk 16
Terrorisme naast militaire oefeningen
(1) Bewijs van enorme verwarring in het Amerikaanse luchtruim
(2) De reden voor de verwarring
(3) De gesimuleerde kapingen op 9/11
(4) Waren de bellers onderdeel van de oefeningen?
Conclusies bij hoofdstuk 16

Hoofdstuk 17
Het revolutionaire potentieel van de waarheid over 9/11
(1) Een ongekende propagandacampagne
(2) De teloorgang van de academische wereld
(3) De teloorgang van de linkerzijde
(4) Een overbodige en nutteloze vraag
(5) Het revolutionaire potentieel van de 9/11-waarheid

Aanbevolen literatuur 238
Lijst van acroniemen 240
Index

Bibliografische informatie

Paperback: 248 Pagina's
Uitgever: Obelisk
Verschenen: 23 juli 2020
Druk: 1
ISBN-10: 9493071561
ISBN-13: 978-9493071568
Productafmetingen: 16,8 x 1,4 x 24 cm
Brutogewicht (incl. verpakking): 331 g

Parzival en de Graal (luxe editie)
Dit boek maakt geen deel uit van een serie.
Bekijk andere series
Auteur
Elias Davidsson
Elias Davidsson publiceerde sinds de jaren tachtig over politieke onderwerpen
Meer info en alle boeken

Andere boeken van deze auteur

Er zijn nog geen andere titels.
5.0
Gebaseerd op 200 beoordelingen
Schrijf een recensie
Valerie van Zanten
De cover intrigeerde me dusdanig dat ik het boek vrij ‘blanco’ had aangeschaft. Maar vanaf het moment dat ik het opende, kon ik niet stoppen met lezen. Wat een prachtige inzichten & mooie verhalen. En de foto’s/beelden ter begeleiding – TOP!
Schrijf de eerste review!
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
de antwoorden die je absoluut nodig hebt

Veelgestelde vragen

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Hoe ontvang ik klantondersteuning?
Garantie en klachten
Klachten
Garantie en klachten
Garantie
Garantie en klachten
Wat moet ik doen als ik een verkeerd verzendadres heb ingevoerd?
Retourneren en ruilen
Ik heb het verkeerde artikel ontvangen
Retourneren en ruilen
Mijn bestelling is beschadigd aangekomen
Retourneren en ruilen
Kan ik een bestelling wijzigen of annuleren nadat ik deze heb verzonden?
Retourneren en ruilen
Hoe ontvang ik klantondersteuning?
Retourneren en ruilen
Hoe moet ik retourneren?
Retourneren en ruilen
Wat is uw retourbeleid?
Retourneren en ruilen
Kan ik boeken reserveren?
Bestellen
Worden mijn artikelen in één pakket geleverd?
Bestellen
Verzenden jullie naar mijn land?
Bestellen
Brengt u omzetbelasting in rekening?
Bestellen
Houdt u mijn betaalgegevens bij?
Bestellen
Op welke wijze kan ik betalen?
Bestellen
Hoe kan ik de status van mijn bestelling volgen?
Bestellen
Hoe wijzig ik mijn verzendadres?
Bestellen
Hoe maak ik een account aan?
Bestellen
Hoe lang duurt het voordat ik mijn bestelling ontvang?
Bestellen
Wat zijn de verzendkosten?
Bestellen
Hoe kan ik contact opnemen?
Bestellen