• Gratis thuisbezorgd
  • Binnen een werkdag in huis
  • Zekerheid en garantie
  • Veilig en vertrouwd betalen
This is some text inside of a div block.
Contact opnemen
This is some text inside of a div block.
Contact opnemen
This is some text inside of a div block.
Contact opnemen
This is some text inside of a div block.
Contact opnemen
This is some text inside of a div block.
Contact opnemen
This is some text inside of a div block.
Contact opnemen
This is some text inside of a div block.
Contact opnemen
This is some text inside of a div block.
Contact opnemen

Wedstrijdje wie het ‘wakkerst’ is

Wedstrijdje wie het ‘wakkerst’ is

Jaska de Bree ergert zich in haar eerste column van dit jaar aan 'wakkeren' die 'slapenden' de maat nemen.
Klik hier voor het leesfragment...
Saskia Markestein
Online lezing 17 Februari om 19:30
Column

Er lijkt een wedstrijdje gaande op de social media over wie er het wakkerst is. Gezien de toenemende neiging om zowel minder ‘wakkeren’ als‘ slapenden’ te beledigen. Zowel in de geplaatste berichten zelf als in de commentaren erop. Hetgeen mij in toenemende mate wisselend verbaast, verontrust en stoort. De termen ‘wakkeren’ en de tegenhanger ‘slapenden’, deden in 2020 opgang om het verschil  aan te geven tussen mensen die zich ervan bewust waren dat er iets goed fout zat rond het wereldwijde coronabeleid en diegenen die dat in het geheel niet waren. Zowel degenen die zich van niets bewust leken als degenen die heulden met de vijand, zoals alle mainstream media (M.S.M) en regeringen, noemden ‘de wakkeren’ op hun beurt wappies, complotdenkers of aluhoedjes. Inmiddels is de waakzaamheid uitgebreid naar talloze andere duistere kwesties die niet blijken te zijn wat erover wordt rondgebazuind door de M.S.M, zoals de oorlog in de Oekraïne.

Wie de titel ‘wakkerste’ zou mogen dragen is niet eenduidig te bepalen. Immers, binnen het cohort ‘wakkeren’ bestaat een grote diversiteit aan‘wakkerheid’. Zo divers als de deelnemers aan de  moeder van alle oorlogen tegen de mensheid zijn. Aan de ene kant de ‘zwarte hoeden’, refererend aan de men in black in films als The Matrix en in het echt de veelal in zwart geklede lui van geheime diensten:

- De elite/illuminatie/Kazariaanse maffia en hun opeenvolgende buitenaardse meesters: de slechte tak van de Annunaki,  de Draco Reptilians van de Ciakhar Empire en de Orion Grey’s, samen verenigd in de deepstate /cabal en hun zichtbare machtige aardse clubs: het World Economic Forum (W.E.F)  en  de Bilderberggroep (opgericht door Prins Bernhard na WWII). 

Aan de andere kant de ‘witte hoeden’, als tegenhanger van de ‘zwarte hoeden’:

- De Q alliantie: na de moord op president J.F.Kennedy 23 november 1963 besloten tweehonderd generaals van het Amerikaanse leger, m.n. de Marine, om een begin te maken met het opruimen van de bovengenoemde, hen goed bekende, aartsvijanden van de mensheid. Inmiddels is die militaire alliantie sinds begin januari 2020 wereldwijd uitgebreid. Nederland , helaas nummer een in het verspreiden en faciliteren van kinderporno en kinderhandel, hoorde bij de eerste 17 landen, waaronder Rusland, China, Noord-Korea, Canada en Australie en vele Europese landen, die zich aansloten bij deze door de Amerikaanse generaal Flynn geleidde coalitie. Bedoeld om wereldwijd op het juiste moment militair in te grijpen en tot massale arrestaties en tribunalen over te gaan in het eigen land. Ik kan niet wachten….

- Het wereldwijde  leger van waarheidsvinders en verspreiders daarvan op social media.

- De vele undercover mensen in alle deepstate geledingen.

- De mensheid altijd al goedgezinde buitenaardse vrienden, die zowel spiritueel als technisch hoger beschaafde zijn dan wij. Verenigd in organisaties als de Galactische Federatie van Werelden, de Andromeda Council en de Intergalactische Confederatie. Die ons helpen om spiritueel te ontwaken maar ook ons concreet weerhouden van onszelf en de aarde te vernietigen door ons nucleaire arsenaal regelmatig onklaar te maken. En onze aardse militairen ondersteunen in het schoonvegen van de duizenden D.U.M.B’s en tunnels vol met cabalgruwel en het redden en elders genezen van de daar opgesloten kinderen.

- Last but not least: de miljarden mensen die een actieve spirituele connectie met hun gidsen, hun hogere zelf en de bron van pure liefde onderhouden. En hun uiterste best doen om hun frequentie en dat in hun omgeving hoog te houden door liefde, harmonie, verdraagzaamheid en moed uit te stralen. Als tegenhanger van de voortdurend door de cabal via M.S.M.en overheden uitgezonden lagere frequentiegolven van angst, haat en verdeeldheid. Mensen die weet hebben van de werkelijke reden van de gaande strijd: de ascensie van de mensheid uit de op polariteit berustende derde dichtheid wereld, via een vierde (de overgang via omvallende systemen, chaos) naar een vijfde dichtheid wereld. Gebaseerd op liefde, vrede, harmonie en saamhorigheid. Een staat van zijn waarin onze Galactische vrienden al verkeren. In tegenstelling tot de ons als slaven behandelde in lage frequentie levende Orion Grey’s, Draco Reptilians en de slechte tak van de Annunaki. Die allen overigens al een jaar terug uit ons sterrenstelsel, de melkweg, zijn verjaagd.

De mate van ‘wakker’ zijn m.b.t. alle dáden van zowel de witte- als zwarte hoeden is derhalve een schier onmogelijke opgave. Je kunt hooguit veronderstellen dat mensen die in staat zijn, om zoveel mogelijk zélf de zeer diverse informatie met elkaar te verbinden en op waarheid te evalueren met zowel hoofd als hart, het dichts in de buurt komen van het totale plaatje. 

Waar ik me aan erger (ondanks pogingen dat te laten..) zijn mensen die naar hun ‘wakkere’ maatstaf slapenden de maat nemen. Mijns inziens weinig hoopgevend gedrag gezien de aangekondigde great awakening van de mensheid en daaropvolgende ascensie naar een hoger frequentieniveau gebaseerd op liefde en vrede. Een voorbeeld: op een Nederlands Telegramkanaal zie ik een plaatje dat een Halloween verkleedpakketje moet voorstellen. Op de voorzijde een jongeman in rode cape met een ons welbekend mond/neusmasker op. De tekst ernaast luidt:

Fucking Retard 
Includes:
1 Medical mask
3 Boosters.
1 Virtue cape.
1 Sense of superiority.

Naast dat degene die dit fabriceerde zélf in het bezit lijkt van laatstgenoemde eigenschap, getuigt het niet bepaald van een wakkerheid betreffende die zo essentiële spirituele kant van hetgeen gaande is. Wij hebben immers allemaal, niet een uitgezonderd, ervoor gekózen om in deze unieke overgangstijd van de mensheid te (re)ïncarneren. De tijd waarin we ons ware, onderdrukte, goddelijke potentieel weer terug zullen krijgen. Bovendien kozen we een bepaalde rol waarin we zowel uit voorgaande levens nog openstaand karma konden vereffenen als een bijdrage leveren aan de spirituele bewustwording van de mensheid. Hetgeen impliceert dat iéder mens , man, vrouw of kind, lid van de witte- of zwarte hoedenclub, vóór deze incarnatie voor die rol kóós. Omdat voor onze ontwaking uit de matrix tot ons ware potentieel, álle rollen noodzakelijk zijn. Derhalve geldt dat evenzeer voor iemand die naar onze mening niet (geheel) ‘ontwaakt’ zou zijn. Hen dat kwalijk nemen is, vanuit dit geestelijk perspectief, onterecht. Overigens kan ik me goed verplaatsen in zowel een gefrustreerde ‘wakkere’ als in een ‘slapende’.

Als ‘wakkere’ kost het me regelmatig moeite om in de helikopter van het eerder geschetste geestelijke perspectief te blijven rondvliegen. Ons menselijke voertuig wordt immers al bijna drie jaar zowel in de ‘wakkere’ als ‘slapende’ rol flink op de proef gesteld. Bovendien herinner ik me nog maar al te goed hoe diep ik zelf tot april 2020 in slaap was met betrekking tot de werkelijke situatie in de wereld en de immensiteit van het complot. Dat ik vrij vroeg in de coronapLandemie lont begon te ruiken en op onderzoek uitging dank ik mede aan de rol die ik tevoren koos om een non-conformist te zijn. Dat ik al zeven jaar eerder geen krant, radio of  tv. meer volg, maakte het me ook makkelijker om uit de greep van de ongekende angstzaaierij te blijven. Daarbij had ik als pensionada en weduwe de tijd en de vrijheid om me grondig in alle facetten van de deep state boeverij te verdiepen. Hoewel het geen pretje was en is gezien hun ongelooflijke, walgelijke en kwaadaardige praktijken.

Ik kan het me derhalve levendig voorstellen dat vele mensen hetgeen zich wereldwijd aan het voltrekken is, niet willen of kunnen geloven. Je moet het maar kunnen accepteren dat de hele wereld zoals je dacht dat die was één grote leugen is en bovendien op instorten staat. Als je je daarnaast wellicht nooit eerder hebt bezig gehouden met waar de werkelijke macht ligt, je nooit hebt nagedacht hoe het toch komt dat de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt en er voortdurend oorlogen ontstaan, ongeacht welke regering er zit, ja, dan is dit hele verhaal ongelooflijk. 

Hopelijk duurt het niet al te lang meer voordat iederéén, gewenst of niet, totaal ‘wakker’ zal worden. Ik zal mijn best doen er te zijn voor iedere ‘slaper’ uit mijn netwerk die dat zou willen. Om eerste hulp te bieden als die’ rode pil’ door velen gedwongen geslikt moet gaan worden. Hetgeen me overigens een vreselijke ervaring lijkt. Laten we allemaal, zowel ‘slapenden’ als ‘wakkeren’, in de helikopter stappen en regelmatig rondjes vliegen. Om het geheel zoveel mogelijk in perspectief te blijven zien. In plaats van elkaar de ‘wakkermaat’ te nemen en daarmee juist de door de cabal zo gewenste verdeeldheid te bevorderen.

No items found.
Gepubliceerd op:
March 9, 2023 7:57 AM

Leestips