• Gratis thuisbezorgd
  • Binnen een werkdag in huis
  • Zekerheid en garantie
  • Veilig en vertrouwd betalen

Interview met Thea Terlouw

Interview met Thea Terlouw

“Mijn ontwikkeling als therapeut en telepaat was boeiend.”
Klik hier voor het leesfragment...
Saskia Markestein
Online lezing 17 Februari om 19:30
Nieuws

Op 21 juli 2020 overleed Thea Terlouw. Onderstaand interview gaf zij na de officiële presentatie van haar nieuwste boek.

Thea, je hebt een nieuw boek geschreven: ‘De Heelkamers’. Eerder schreef je ‘De Cyclus van leven en dood‘ en ‘Een Cirkel Doorbroken’. Waarover gaat je nieuwe boek?
Thea: Dit nieuwe boek beschrijft vorige levens van mensen die hun eigen verhaal vertellen vanuit de geestelijke wereld. Zij beschrijven hun overgang en wat daarna gebeurde. Een aantal van hun opvolgende incarnaties en de lessen die ze daarin hebben geleerd. Ik schreef dit boek in samenwerking met Leviahnarah, mijn geestelijke begeleider. Jaren geleden al, was hij het die de informatie doorgaf tijdens readings die ik voor mensen deed. Hij hielp mij ook bij mijn eerdere boeken. Wij hebben een heel oud samenwerkingsverband, ook al in vorige incarnaties.

Hoe werkt zoiets?
Thea: Ik communiceer met hem in een directe, telepathische verbinding. Wanneer Leviahnarah contact maakt hoor ik zijn stem en voel ik warme hartenergie en warmte rond mijn voorhoofd-neusbrug. Altijd.

Er zijn collectieven in de geestelijke wereld van mensen met een zelfde soort ervaring tijdens hun stoffelijk leven. Zo’n collectief ontstaat door resonantie – aantrekking van het gelijke. Hierdoor ontstaan uitwisselingen van levenservaringen en de lessen die daarin geleerd zijn. Binnen de verschillende groepen in de geestelijke wereld kwam er een hoofdthema naar voren, dat waren de ervaringen van mensen die ooit zelf kozen voor levensbeëindiging. Zelfmoord dus, maar ook euthanasie bijvoorbeeld. Soms is dat lang geleden – in vorige levens – en dan vertellen zij hoe zij de problemen die zij in de loop van hun daarop volgende incarnaties leerden, hebben opgelost. Maar ook de lessen die zij daardoor konden leren. Oude en nieuwe levensverhalen.

Hoe ben je tot de keuze van dit onderwerp gekomen?
Thea: De rede dat ik koos hierover een boek te schrijven was mede vanwege een collectieve oproep vanuit de geestelijke wereld en van mijn geestelijk begeleider Leviahnarah. De reden waarom is gelegen in de grote angst die veel mensen hebben in deze tijd voor de dood. Maar ook voor de angst van mensen die geconfronteerd worden met bijvoorbeeld vrienden en familieleden die sterven, zelfmoord plegen of euthanasie willen.

Als zo’n oproep komt, geef je daar dan meteen gehoor aan?
Thea: Het vergde tijd om wat ik telepathisch doorkreeg en opschreef ook daadwerkelijk naar buiten te willen brengen. Het waren uiteindelijk mijn eigen ervaringen met zelfdoding en euthanasie van mensen om mij heen, die mij over de streep trokken. Terwijl ik innerlijk wist dat het goed ging met deze mensen zag ik bepaalde gevolgen ontstaan bij de achterblijvers, familie, vrienden en omgeving. Na het schrijven van ‘De Cyclus van Leven en Dood’ heb ik vele jaren mensen bijgestaan die voor euthanasie kozen, met meestal een lange lijdensweg voordat dit ook daadwerkelijk kon gebeuren. Ervaringen met een luisterend oor, verder niets.

Stervensbegeleiding dus, dat is geen gemakkelijk werk.
Thea: Mensen vertelden mij hun diepste zielenroerselen en hoe ze in het leven stonden. Hiervan heb ik veel bijzondere lessen mogen leren. Ik deed dit werk telefonisch na een fysieke intake. Zo spraken we dan af dat wanneer het spreken teveel werd de telefoon gewoon neergelegd kon worden, zonder latere uitleg. We spraken niet elke dag maar zo nu en dan als men even zijn eigen gedachten wilde verwoorden zonder dat diepe emoties van de directe familie en vrienden er hun eigenideeën over leven en dood aan toe konden voegen. De omgeving zond vaak enorme angstenergie uit. Een angst die de desbetreffende persoon niet voelde.

Wat hielden deze mensen die op mijn pad kwamen van het leven en menigmaal hoorde ik hoe ze het leven dankten, hun zegeningen telden, hoe zij oude negatieve energie in de familie of vriendenkring in evenwicht brachten. De meesten hadden geen angst voor de overgang. Altijd werd ik de avond voor het grote vertrek opgebeld, elk van die bijzondere gesprekken koester ik. Dierbare momenten op mijn levenspad.

Zijn de door jou geleerde lessen van invloed geweest op je nieuwe boek?
Thea: Jazeker, hoewel eerst vooral intuïtief. Al werkend begon ik echter te beseffen dat er bij de achterblijvers heel erg veel angst is. Onderzoek hiernaar liet zien dat er veel mensen zijn die bijvoorbeeld vanwege hun opvoeding en religieuze overtuigingen, overtuigd zijn dat hun familielid of vriend(in) naar de hel was gegaan. Gesprekken met rouwbegeleiders en artsen deden mij beseffen hoe diep deze overtuiging heerst. Vooral kwam dit op mijn pad wanneer ik contact had met nabestaanden. Men sprak over hel en vagevuur, maar ik ‘zag’ dat dit vooral hun eigen angsten waren.

Bij een groep nabestaanden waar ik ooit mee te maken kreeg zag ik dat de ouders, broers en zussen wel de overtuiging hadden dat hun dierbare op een veilige plaats in de geestelijke wereld was – zij zonden namelijk geen angst uit – maar zag ik dat de beide grootouders die overtuiging niet hadden. Zij behoorden tot een strenge geloofsgemeenschap en zonden hele sterke angsttrillingen uit.

Is dat je ervaring in het algemeen met mensen met strenge religieuze overtuigingen?
Thea: Niet altijd gelukkig, maar wel vaak moet ik zeggen. Tijdens een uitvaartplechtigheid die ik bijvoorbeeld bijwoonde van een jongeman die voor zelfdoding had gekozen sprak hun dominee woorden uit waarvan mijn nekharen overeind gingen staan. Hij sprak over schuld en boete, over hel en vagevuur, eeuwige verdoemenis. Ik kon zien hoe de energie in de ruimte veranderde, angsttrillingen waar ik heel akelig van werd. De  energie van zijn aura was heel donker en vulde de hele ruimte. Zulke ervaringen maakten dat het materiaal dat ik doorkreeg uiterst zinvol werd.

Wat voor effect hebben die angsttrillingen?
Thea: Leviahnarah vertelde mij dat er mondiaal relatief veel mensen zijn die angsttrillingen uitzenden met betrekking tot een overgegaan familielid of vriend(in). Dat werkt echter uitermate belemmerend op de voortgang in de geestelijke wereld. Ik besef dat oude inprentingen met betrekking tot de dood en daarna niet zomaar verdwijnen, het zijn ingesleten sporen van vaak meerdere incarnaties. Overtuigingen ook die vaak al vele generaties kunnen heersen binnen een familie en geloofsgemeenschap.

Waarom een boek over dit onderwerp op dit moment?
Thea: In het grotere collectief is er de dringende wens uitgesproken om in deze tijd een einde te maken aan de eeuwenlange angst en onwetendheid voor het leven na de dood. De hoeveelheid mensen die reageerden op de geestelijke oproep in de verschillende sferen was dan ook overweldigend. Velen wilden hun ervaringen delen met ons over wat er gebeurde na hun overgang, aangevuld met hun eigen levensverhalen vanuit de geestelijke wereld. Zij verlangen allen de angst te transformeren.

Waarom is het Thea Terlouw degene die ons deze boodschap mag brengen?
Thea: Haha, daar kan ik alleen maar naar gissen natuurlijk, ik weet ook niet alles. Maar terugkijkend keek ik als klein meisje al ik samen met mijn vader naar de sterren en vertelde dan ‘… later als ik groot ben moet ik vertellen over daarbuiten…’. En dat is wat ik in opbouwende fasen heb gedaan. Een jarenlange training, vanaf mijn vroegste jeugd door mijn geestelijke begeleiding, die mij stap voor stap door mijn voorgenomen levensblauwdruk heeft geleid. Leviahnarah ‘zag’ ik als kind regelmatig op momenten wanneer ik het moeilijk had met het helder zien, helder voelen en helder horen. Mijn vertrouwen was groot en ik ‘wist’ op de een of andere manier van onze gezamenlijke vorige levens. Ik leefde toen echt in twee werelden, wat trouwens heel normaal voor mij was, zoals veel sensitieve kinderen dat altijd en overal ervaren.

Heb je dat dan heel je leven op die manier ervaren?
Thea: Nee, later sloot dit alles zich tot een bepaald basisniveau. Ik was jong en mijn verlangen naar buiten spelen, de gewone dingen van alledag, was op een zeker moment veel groter. Dat is trouwens heel goed geweest voor een bepaalde periode, dat kan ik nu heel helder zien. Daarna begon ik dus te werken met de begeleiding van Leviahnarah en een aantal andere begeleiders die ik ieder van naam, uiterlijk en energie ken(de). Ohan en Leviahnarah hebben mij begeleid tijdens een zevenjarige training met het zien van mijn eigen vorige levens. Een uitermate boeiende tijd van leven en bewustwording van mijn eigen lijn langs Aardse incarnaties, van de verschillende Atlantisperioden tot nu. Levenslessen van vallen en opstaan, dat wel, van veel trauma’s en heelwording. Van liefde voorbij het leven. Me zeer bewust van de liefdesbanden met zielen door de tijden heen.

Door de tijden heen, zeg je, maar ook voorbij deze planeet heb je me verteld?
Thea: Absoluut. In het laatste deel hiervan leerde ik namelijk alles van mijn afkomst van onder andere de Pleïaden, Andromeda en Altair. Ik leerde mijn afsplitsingen van de Grote Vonk kennen. Hierover kon ik schrijven in het boek ‘Een Cirkel Doorbroken’. Lessen van ontwaken, bewustwording dat we multidimensionale wezens zijn. Lichtwezens met een Aardse ervaring maar met legio ervaringen op andere planeten. Als puzzelstukken viel elke periode van leven en werken tot een geheel op z’n plaats. Overigens is het goed om te weten dat veel mensen ook onstoffelijke begeleiders hebben van andere sterrenvolken. We worden dus niet alleen door overleden dierbaren begeleid. Ik werk ook met hen samen.

Je hebt die levenslessen dus voor veel mensen kunnen inzetten?
Thea: Ik heb dat een hele lange periode gedaan. Dat was trouwens wel heel zwaar. Als je voor iemand een reading doet, dan ervaar je wat die persoon ervaren heeft, vaak inclusief pijn en emoties. We weten allemaal dat mensen dingen meemaken die niet altijd prettig zijn. Dat werkt dan vaak door in daaropvolgende incarnaties. Maar mijn ontwikkeling als therapeut en telepaat was boeiend.

Hoe werkte dat precies tijdens zo’n reading?
Thea: De readings of levenslezingen werden voorbereid samen met het hoger zelf van de hulpvrager. Zo werden de readings ’s nachts voorbereid in een lichtstad en overdag werkte ik dan samen met Leviahnarah, ontving de informatie en kon die vervolgens opschrijven. Er volgden de honderden readings met gedetailleerde beschrijvingen van vorige levens van mensen die zoekend waren naar de oorzaak van een diep zittend trauma en een weg om die te helen. Ik werkte samen met regressietherapeuten, artsen, psychiaters en psychologen. Het waren gezamenlijke zoektochten naar oorzaken. Het waren tropenjaren, maar zeer bevredigend en leerzaam, ook voor mijzelf.

Daarna ben je die lessen gaan opschrijven in je boeken?
Thea: Ja, omdat het zulk intensief werk is, heb ik op een bepaald moment ervoor gekozen om er mee te stoppen. Ik sloot deze werkperiode af en begon toen boekmateriaal te ontvangen, zoals nu het werk over de heelkamers.

Het blijft me fascineren hoe dat nu precies werkt, kun je daar iets meer over zeggen?
Thea: Ik begrijp wat je zegt, maar voor mij is het zo gewoon dat ik het bijna niet uit kan leggen. Bij alles wat ik schrijf ‘zie’ ik wat ik beschrijf. Ik kan communiceren met Leviahnarah en mijn andere begeleiders, het is echte samenwerking. Zij werken vanuit ‘de andere kant’, de geestelijke wereld en ik hier in de stoffelijke wereld. Het is dus geen gechannelde informatie, ik word niet overgenomen, ik ben er continu met mijn gedachten bij en communiceer voortdurend telepathisch. Dat komt trouwens niet zomaar aanwaaien. Dit werk heb ik in veel incarnaties gedaan, wat ook wordt beschreven door Margreet die ook haar verhaal in het boek doet. Ik herinner me deze levens en koester het werk dat we konden doen.

Is het nieuwe boek een voorzetting van de informatie de je deelde in je eerdere boeken?
Thea: Ja dat is absoluut zo. Van mijn eerste boek ‘De Cyclus van leven en Dood’ heb ik in mijn nieuwe boek ‘De Heelkamers’ zelfs een paar delen overgenomen omdat ze helemaal passen bij de informatie over het leven na de dood die nu de wereld in moet stromen. ‘Een Cirkel Doorbroken’ schreef ik naar aanleiding van een bijzondere ontmoeting met iemand van ‘thuis’ op een bijzondere plek in de bergen. Althea van Altair. Ik beschrijf daarin onze ontmoeting en mijn groeiend bewustzijn. Er opende zich een ‘wereld’ voor mij die afgesloten was van mijn buitenaarde familie. Mijn leven in twee werelden werd in die periode van ontwaken en bewustwording een groot geheel.

Meerdere werelden, diverse tijden, reïncarnaties, geestelijke begeleiders, buitenaardsen, het wordt er niet makkelijker op…
Thea: Ik zei je al, voor mij is het heel gewoon en onderdeel van mijn dagelijks leven. Ik overdenk nu al jaren net zo makkelijk een leven in het oude Egypte of Italië en zie daarbij hoe het was, in al zijn positiviteit en negativiteit. Of levens op de Pleïaden en de prachtige samenleving van waaruit ik lang geleden koos – net als velen trouwens – om naar de Aarde te komen. In een ‘Een Cirkel Doorbroken’ wordt verteld over onze buitenaarde familie en hun liefdevolle hulp aan alle starseeds die ervoor kozen op de Aarde te incarneren. Hoe zij ons liefdevol bijstaan bij de geboorte van een nieuwe Aarde in 5D in deze donkere eindtijd en ons tijdens onze bezoeken aan de lichtsteden in ons lichtlichaam bemoedigen en bekrachtigen door te gaan een liefdevolle wereld te creëren waar oorlog, honger en armoede tot het verleden zullen behoren.

Is dat inderdaad het grotere doel achter je boek, of misschien moet ik zeggen, boeken?
Thea: Ja dat zou je zo misschien wel kunnen zeggen. Het is in elk geval een tijd waarin je ziet dat de leugens ontkracht worden en de waarheid volledig aan het licht komt. We staan er namelijk niet alleen voor. Door alles te zien en te ervaren wat ik schreef werd mijn bewustzijn groter hoe wij geholpen worden op onze reis. Bewust van de geestelijke hulp vanuit de Aardse lichtsferen en van onze buitenaarde families. Mondiaal groeien wij als mensheid en worden we wakker en krachtiger. Natuurlijk gebeurt er heel veel in de wereld en het meeste wat we daarvan zien bij de diverse media is niet echt positief. Het is echter heel belangrijk daarbij dat we individueel, maar ook collectief niet in de angst schieten.

Ja, we worden behoorlijk in de angst gebracht. Gebeurt dat bewust, denk je?
Thea: Dat is wel mijn beeld. Maar dat is niet nodig, ook en vooral niet voor de dood. Veel angsten zijn in hun basis doodsangsten namelijk. We moeten onderkennen dat op de hele wereldbevolking er slechts een relatief kleine groep mensen is die die angsttrillingen als voeding nodig heeft. Laagfrequente energie is namelijk letterlijk voeding voor die kleine groep die macht wil houden over die enorme groep andere mensen. Steeds meer mensen zien en voelen in hun groei en bewustwordingsprocessen welke methodes daarvoor gecreëerd zijn. Oorlogen, ziektes, armoede, gebrek, ongelijkheid, verdelen en heersen, het steeds maar herhalen van negatieve berichten, gewelddadige spelletjes en films etc. Mensen hebben er zo langzamerhand meer dan genoeg van en beginnen te zien dat de problemen niet worden opgelost.

Maar je bent heel positief merk ik aan je, dat we als mensheid op de goede weg zijn?
Thea: Ja, zeker als het gaat om de uitkomst, maar dat wil niet zeggen dat we zelf maar achterover kunnen leunen. We worden individueel en collectief aangemoedigd de angsttrillingen die ons laagfrequent houden te transformeren. Dat gaat steeds beter en bij steeds meer mensen. In de lichtsteden kun je bijvoorbeeld ‘zien’ hoe de energie op Aarde veranderd, hoe vele positieve liefdevolle mens-dier en planeetvriendelijke initiatieven worden opgepakt en tot manifestatie gebracht. Golven van verandering zijn meetbaar in die lichtsteden en een ieder die deze plaatsen in zijn lichtlichaam bezoekt – en dat zijn er velen van ons, hoewel de meesten zich dat niet bewust zijn – bekijkt dit op de holografische schermen. Op deze plaatsen zie je ook het grote ‘genoeg’ van alle liefdeloze tradities, handelingen en aansporingen daartoe.  We keren dan weer wat moediger terug in ons  fysieke lichaam.

Dus het boek van Thea gaan lezen?
Thea: We kunnen op allerlei manier bijdragen aan de Grote Omkering. Bewustworden van wat is, zonder oordeel, is wel een werkwoord. Samen zetten we de nieuwe Aarde in de grondverf. En de mensen verlangen in hoge mate naar vrede en ‘Vrede kun je leren’ zoals bijvoorbeeld David van Reybrouck en Thomas D’Ansembourg in hun boek zo treffend beschrijven. Onder meer hoe er initiatieven zijn om op scholen bepaalde meditaties te introduceren, en met succes. Elke impuls om positieve veranderingen te introduceren  wordt gedragen door het sterk veranderend energieveld rond de Aarde. Golven licht stromen naar de Aarde en ieder die daar in mee wil gaan voelt zich gedragen. En dat kan ook door mijn boek te lezen en het iemand cadeau te doen dit je gunt om met minder angst door het leven in deze chaotische tijd te gaan. Ik hoop dat het boek een bescheiden bijdrage  mag leveren om de angst voor de dood en wat daarna komt te helpen transformeren. En zo is het prachtig om te zien hoe mensen weer in hun kracht kunnen gaan staan.

No items found.
Gepubliceerd op:
March 9, 2023 7:57 AM