• Gratis thuisbezorgd
  • Binnen een werkdag in huis
  • Zekerheid en garantie
  • Veilig en vertrouwd betalen

Het Totaalplaatje

Het Totaalplaatje

Steeds meer wetenschappelijk-fundamentalisten schrijven zich in om een spiritueel groeipad
Klik hier voor het leesfragment...
Saskia Markestein
Online lezing 17 Februari om 19:30
Column

George Schermer

Het Totaalplaatje

Steeds meer wetenschappelijk-fundamentalisten schrijven zich in om een spiritueel groeipad te volgen vanwege een gevleugelde uitspraak van bewustzijnsonderzoeker Keith Floyd:

“Dat wat neurowetenschappers buiten hun eigen bewustzijn zoeken, komen ze nooit tegen, omdat waar zij naar zoeken, is juist dat wat zoekt.”

De professor voegde daad bij het woord, toen hij het citaat wilde lezen, en naar zijn bril zocht, die hij gewoon op had. We moesten er samen om lachen.
Ons gesprek ging dit keer over bewustzijn en de dood, onderwerpen waarbij microscoop noch telescoop helpt.

‘Professor, wat gebeurt er? Ik las dat de wetenschap onder druk staat.’

‘Klopt. Het bestaat zo langzamerhand niet meer. We hebben de gesponsorde wetenschap uit het lesmateriaal geschrapt. Wie nu nog veel geld biedt om bepaalde gewenste resultaten te publiceren, komt er niet meer in.’

‘Dit is ironie neem ik aan? Je moet toch iets hebben waarop je kunt voortbouwen en waar geld voor is?’

‘Waarvoor? Wat hebben we nu uiteindelijk bereikt? Is de mensheid tot wijsheid gekomen? Leeft men vrij van angst? Maar je hebt gelijk, voor bepaalde kapitaalkrachtige kringen is het nuttig dat er ankers zijn om hun business verder winstgevend te maken en te continueren. Universiteiten mogen in hun ogen niet het totaalplaatje ontdekken, maar worden betaald om gericht te zoeken naar oplossingen die de broodheren zekerheid geven. Daar is wel veel budget voor beschikbaar. Als het gaat om spirituele groei, wijsheid en een leven zonder angst, dan geven ze geen thuis, want het past niet in een verdienmodel.’

‘Dat klinkt nogal cynisch. Dus voor uw universiteit geen gerichte wetenschap meer?’

‘Laat ik het zo zeggen: in onze universiteit staat de voorgeschreven werkelijkheid van gesubsidieerde wetenschappen niet meer op zichzelf. Het bestaat enkel nog in verbinding met revolutionaire wetenschappen die vrij en spontaan worden bedreven.’

‘Omdat het één niet los staat van het ander?’

‘Het woord ‘universiteit’ omvat het geheel. Niets bestaat op zichzelf. Elk mens, ontstaan uit dit universum, is een fractal van de Schepper. De mens is een afspiegeling van alle mogelijkheden die de kosmos biedt. Samen vormen alle mensen de creatie van de Mogelijke Wereld. Buiten de mens komen we direct in beperkingen en begrenzingen als taal, selectief geheugen, tunnelvisies, propaganda, politiek, financiële belangen, machtsdrang, enz. En toch schrijft een groep met deze beperkingen de Werkelijke Wereld voor als iets dat de gehele waarheid voor allen vertegenwoordigt. Maar onderzoek doe je niet met een kleine groep onderzoekers en op basis van één kant van de realiteit. Je moet er zoveel mogelijk mensen in betrekken, omdat elk mens een stukje van de puzzel is. De sleutel voor een totaalplaatje is een officiële en professionele samenwerking tussen wetenschap én publiek.
Bovendien is de Werkelijke Wereld slechts 4% van het geheel. Die 4% is ook alles wat zich voor de dood afspeelt. Dat wat we niet kennen en wat er na de dood gebeurt, is de Mogelijke Wereld van 96%!’

‘Maar bent u niet bang dat uw universiteit zo wordt weggezet als een occulte instelling?’

‘Welnee, we passen zuivere wetenschap toe, zoals het al eeuwen wordt gedaan, maar wel in een ander jasje. We werken met de ‘Hemisferen Methode’. De integratie van twee hersenhelften. Eerst levert de ene helft geverifiëerde data aan de andere helft. In deze neutrale fase onderzoeken beide groepen of een fenomeen sowieso bestaat zonder verklaringen. In de vervolgfase worden ideeën, hypothesen of theorieën gevormd. In een laatste fase worden conclusies gepubliceerd waarover men eens is. Alles wordt online vastgelegd zodat het publiek het kan volgen. Argumenten waar twijfels over bestaan worden ook gerapporteerd. We werken dus volgens wetenschappelijk verantwoorde protocollen.’

‘Ik begreep dat het Krankjorem Museum hierin een belangrijke rol speelt?’

‘In het Krankjorum Museum hebben we diverse projecten uitgestald met data over de dood, bewustzijn, UFO’s, parapsychologie, ancient archeology, orbs, crop circles, noem maar op.’

‘Ik hoorde dat jullie over de dood en bewustzijn al een conclusie hadden opgesteld?’

‘We hebben wereldwijd gevallen van Bijna-Dood-Ervaringen onderzocht en we kunnen niet anders concluderen: terwijl ons brein of lichaam is uitgeschakeld, blijft het bewustzijn voortbestaan. We hebben het onderzoek van de Nederlandse cardioloog Pim van Lommel er ook in betrokken. Daarnaast hebben we ook studies van Na-De-Dood-ervaringen. De Franse wetenschapper Camille Flammarion heeft daar jarenlang (rond 1900) studie over gedaan. Of de Britse neuroloog Peter Fenwick met zijn boek “The Art of Dying”. En vergeet de vele Out-Of-Body-ervaringen niet, mensen die op eigen initiatief op reis gaan via hun geest. De Amerikaanse ondernemer Robert Monroe was een goeroe op dit gebied en heeft zelfs methodes en tools ontwikkeld. Ook de Sjamaanse trance is een bekend verschijnsel. Overigens, u doet het zelf ook. Heeft u nooit de ervaring gehad dat u in bed opeens viel? Als een blok op de grond en dat u wakker schrok?’

‘Ja! Maar dat is toch iets normaals?’

‘Kent u de Engelse uitdrukkingen ‘Out of your mind’, ‘beside yourself, ‘fall in sleep’, ‘wake-up’, ‘pass-out’? Of dat u in uw droom op zoek bent naar uw auto, maar deze niet kunt vinden tussen de vele auto’s in de parkeergarage?’

‘Ja zeg, zulke dromen heb ik gehad.’

‘There you are! Dromen laten ons een ander paradigma zien, op een eenvoudige manier en voor iedereen toegankelijk. Het bewustzijn is meer dan ons brein en fysieke lichaam. Onze eindconclusie hierover is als volgt: het is de absolute spirituele ervaring en wetenschap dat je meer bent dan je lichaam, dat je de dood overleeft.‘

‘Maar wat u net vertelt, de studie van de Mogelijke Wereld, is dus kennelijk wel door echte wetenschappers officieel onderzocht in de Werkelijke Wereld zonder verbinding?’

‘Bijna. Het zijn wel wetenschappers of serieuze onderzoekers met baanbrekend onderzoek in het spirituele veld, maar zij krijgen geen podium in de Werkelijke Wereld. Het wordt toch gezien als grenswetenschappelijk onderzoek, iets wat niet echt nuttig is en waar je je geld beter niet aan moet uitgeven. Parapsychologische onderzoekbureaus moeten het hebben van donaties, vertrouwen en andere steun. Wetenschappelijke katerns van de landelijke media laten deze tak van wetenschap links liggen. Terwijl een groot deel van het publiek juist is geïnteresseerd naar het totaalplaatje over de zin van het leven en welke rol de mens hierin heeft, ziet de gevestigde wetenschappelijke orde hier geen brood in. Het moet functioneel zijn, produceerbaar en winstgevend. Geen mikmak.’

Burkulubu knipoogde als teken dat ik iets belangrijks miste. Het kwartje viel niet. De professor sloot daarom het gesprek af met een statement. Hij overhandigde mij de wervingsfolder om studenten over de streep te trekken. Het was een soort kattenbel:

‘Welkom leergierige,
Wij zijn deze universiteit gestart, omdat er steeds minder plek is voor onderzoek naar de andere kant van onze realiteit. We streven geen geloof na en geen wetenschap vanuit één invalshoek. Want één tunnelvisie, één bubbel schrijft hoe langer hoe meer onze werkelijkheid voor, ook al heb je als mens totaal andere ervaringen die in strijd zijn met deze visies.
Maar bedenk, Big Industries doen natuurlijk zelf wél wetenschappelijk onderzoek binnen hun eigen muren en gelederen om het raadsel van ons brein en bewustzijn te ontrafelen in hun voordeel.
Ze vinden het nooit, omdat waar zij naar zoeken, is juist dat wat zoekt: de vrije geest van Yang. De geest die vrij is van het brein. En misschien ook wel, omdat zij deze vrije geest bij zichzelf niet herkennen, vanwege jarenlang gevangenschap in de Werkelijke Wereld bubbel!
Toch beweren zij dat wij slechts ons brein zijn. Dat als het brein niet meer werkt, het bewustzijn verdwijnt. Dat is zoiets als een begraven kapotte zaklantaarn die geen licht meer uitstraalt. Maar de zaklantaarn, de Werkelijke Wereld, heeft ooit licht uitgestraald naar de Mogelijke Wereld. Dat licht is eeuwigdurend, uitgezonden in de kosmos. Ons brein van de Werkelijke Wereld, straalt een bewustzijn uit in de Mogelijke Wereld. Dat bewustzijn blijft eeuwig onder ons en we kunnen er van leren door mensen te betrekken in onderzoek.  
De universiteit is één integratie van deze twee werelden en onderzoekt het geheel met vragen als ‘wie we als mens zijn, waar we staan en waarom’.
Voel je je aangesproken om deel te nemen aan deze integratieve aanpak van wetenschappelijk onderzoek, dan ben je van harte welkom.’

De koffie is op en Burkulubu pakt zijn aktetas. Een teken dat hij zijn missie gaat voortzetten.
Intussen is bij mij het kwartje gevallen en ik ga het goede nieuws aan mijn kinderen vertellen. Zij zochten naar een passende vervolgopleiding in onbekende fenomenen. Want in hun ogen is metafysica gewoon fysica, maar dat helaas nog niet voldoet aan de maatstaven van nu, van de Werkelijke Wereld. Metafysica behoeft een andere wijze van onderzoek en universiteit SUN biedt het hun.

No items found.
Gepubliceerd op:
March 9, 2023 7:57 AM

Leestips