• Gratis thuisbezorgd
  • Binnen een werkdag in huis
  • Zekerheid en garantie
  • Veilig en vertrouwd betalen

Het is oorlog! Deel 2: de kleren van de keizer

Het is oorlog! Deel 2: de kleren van de keizer

September 2020. Inmiddels ben ik er zelf ook van overtuigd. Het is oorlog. Maar niet tegen het coronavirus. Nee. Het is veel erger.
Klik hier voor het leesfragment...
Saskia Markestein
Online lezing 17 Februari om 19:30
Column

Jaska de Bree

Het is oorlog! Deel 2: de kleren van de keizer

September 2020. Inmiddels ben ik er zelf ook van overtuigd. Het is oorlog. Maar niet tegen het coronavirus. Nee. Het is veel erger. Het is oorlog door overheden tegen hun eigen bevolking. Wereldwijd. Gesponsord door de 1% machtigen die zich al decennia lang diep hebben genesteld in politieke systemen, bedrijfsleven en financiële wereld.

De toenemende inconsistenties in de opgelegde maatregelen. Niet mogen koorzingen, dansen, musiceren, acteren,  behalve op 1,5 meter. Alleen naar een kroeg of naar theater kunnen op die afstand. En derhalve met heel weinigen. Ondoenlijk veelal in de realiteit. Voor de culturele wereld een ramp.  En zeer depriverend voor ons. Bij aanvang en afloop geen napraten onder genot van een drankje. Inpakken en wegwezen. Socialisatie is in de ban. Samenscholing effectief verboden. Net als in een ” echte” oorlog.

Het reguliere wapentuig lijkt voor minstens zo gevaarlijke virtuele wapens te zijn ingeruild. Manipulatie van de beeldvorming. Monddood maken van kritiek hebbers. Door ridiculisering of verdraaiing van tegenargumenten. Of door hen te negeren en geen platform te geven. En zo het openbare debat torpederend. Censuur noemden we dat in ” de echte” oorlogen. En vrijheid beperkende maatregelen noemden we dan dictatuur.

Er is nu zelfs een kaderwet die ministers van Justitie, Volksgezondheid en de premier praktisch carte blanche geeft om ” zo nodig” strengere maatregelen te treffen. Zonder dat het parlement daarmee hoeft in te stemmen.

Betekent dat ook dat we straks gedwongen kunnen worden om dat vaccin te laten inspuiten? Een vaccin dat niet, zoals gebruikelijk met vaccins, een beetje van het virus heeft, maar iets in ons DNA inbrengt wat het virus zou tegenhouden. Ons DNA?? Nee, geen complottheorie. Het is publiek geheim. Dat er met ons DNA gemanipuleerd mag worden is wat betreft onze overheid kennelijk oké.

En masse naar de hoeren, Tour de France, voetballen, met niet werkende mondkapjes in openbaar vervoer en vliegtuigen zitten is ook oké . Maatregelen die haast lachwekkend zijn ware het niet dat onze persoonlijke vrijheden nog steeds worden ingeperkt. En er dus nog strengere op til zijn. En waarom?

De steeds duidelijkere bewijzen dat dit virus niet op die WHO A lijst thuishoort, naast pest, pokken en ebola, blijven consequent genegeerd door RIVM en een kritiekloos volgende overheid, volksvertegenwoordiging en reguliere media. Nog steeds niets zeggende cijfers over stijgende besmettingen. Niks over stijging dodenaantal. Dat is er ook niet. Zoals (zieken) huisartsen weten te beamen. Hetgeen ons op de door de reguliere media zo verguisde YouTube kanalen als bijvoorbeeld Café Weltschmerz [1]keer op keer goed onderbouwd wordt voorgehouden. En in de eerder door mij aangehaalde brandbrief van meer dan 2500 artsen en medische professionals en 19.600 bezorgde burgers, aan de tweede kamer in juli. [2] Die tot op heden niet aantoonbaar serieus wordt genomen.

Goddank nog geen ban op internet, hoewel de pogingen er al wel zijn.

Als je het vormen van je eigen mening belangrijk vindt, dan zijn er net als in een oorlog met fysieke wapens en bezetting, ook nú andere welingelichte kringen. Die niet naar de pijpen van de machthebbers dansen. Met wetenschappers vanuit allerlei relevante disciplines en onafhankelijke journalisten die keer op keer met duidelijke cijfers en argumenten laten zien dat we en masse in het sprookje van “De nieuwe kleren van de keizer” verzeild lijken geraakt.

U kent het wel. De keizer wil nieuwe kleren. Iets unieks. Kleermakers beweren dat ze een stof hebben die alleen zichtbaar is voor slimme mensen. Terwijl dat natuurlijk niet zo is. Ze vertrouwen er echter op dat niemand zal durven erkennen dat hij/zij de stof niet ziet. Uit angst voor dom te worden aangezien. Inclusief de keizer zelf….Zeker als iedereen om hem heen roept hoe prachtig het hem staat. Overtuigt van zijn prachtige kleren vertoont hij zich geheel naakt onder het volk. Het volk is ook verteld hoe schitterend en prachtig de kleren zijn. En iedereen doet mee aan deze vertoning. Omdat ze bang zijn voor dom te worden uitgemaakt of voor represailles. Maar dan is daar opeens een klein kind. Dat luidkeels lachend naar de keizer wijzend roept: “hij heeft helemaal geen kleren aan!!”

Dit coronavirus is niet dodelijker dan het reguliere griepvirus. Dat jaarlijks heel wat ” oversterfte” veroorzaakt. Kijk zelf in de statistieken daarover van het CBS [3]. In de winter van 2017/2018 zijn er bijna 10.000 mensen “extra” overleden. De kwetsbare oudere en anderszins zieke medemens. Meer zelfs dan met dit virus. Een gegeven waar nooit een haan naar kraaide. Dit jaar zijn er tot nu toe maar 402 mensen aan de reguliere griep overleden. Hoe kan dat? Of heeft de griep een andere naam gekregen? Wat is er toch aan de hand?

Complot denken? Jazeker! De enige verklaring voor al die inconsistenties en de kritiekloze houding van politiek en pers is dat we collectief voor het lapje worden gehouden. Ziende blind worden gemaakt. Mogelijk gemaakt door de wereldwijd  bestaande commandoketens die in elke ” democratie” stevig verankerd zijn.[4] Iedereen gehoorzaamt aan de laag die boven hem zit. De soldaat aan de kapitein. Die aan de majoor. De majoor aan de kolonel en die weer aan de generaal. En in een land waarin de machten nog gescheiden zijn: de generaal weer aan de regering. Dergelijke lagen zitten overal. In elke bedrijfstak. Elk netwerk. Zelfs in families. Door die ketens zijn we uitermate afhankelijk van de machthebber(s) in de laag boven ons. Die bepalen of we onze positie, baan behouden. En die willen we behouden, want anders kunnen we de hypotheek, de studie of huisvesting van onze kinderen, de onverzekerde zorg voor onze dierbaren niet meer betalen. Evenmin als onze materiële en culturele pleziertjes waarmee we de stress van het leven in de matrix proberen te dempen. Conformeren aan wat de laag boven ons verwacht is dan voor de meesten voor de hand liggend.

Zelfs als dat voor onbepaalde tijd een grote bedreiging is van onze vrijheid. En van onze psychische gezondheid. Hetgeen ernstigere, sluipende kwalen met zich meebrengt.[5]

Ook ministers, politici, journalisten, ( para)medici en relevante wetenschappers zitten in zo’n commandoketen en zijn bang voor verlies van hun positie. Of voor karaktermoord. Zij verkondigen luidkeels aan het volk hoe gevaarlijk dit virus is. Terwijl de bewijzen van het tegendeel steeds evidenter worden. Gelijk de niet bestaande kleren van de keizer.

Het is aannemelijk dat daarom zoveel mensen hierin meegaan. En is er moed voor nodig om, net als dat kind, op te staan en mensen uit te dagen om de waarheid te durven zien. En de eigen waarneming te geloven.

Voetnoten:

[1] https://www.youtube.com/c/CafeWeltschmerz

[2] . https://opendebat/info/  De brief.

https://youtu.be/c_tlsJBrIWc  Een interview met een aantal artsen- ondertekenaars. Waaronder de initiatiefneemster. Internist Evelien Peeters. Er tekenden meer dan 800 artsen. Waarvan maar een relatief klein percentage hun naam ook gepubliceerd wilden zien…..

[3]
www.cbs.nl
Het is even zoeken…….

[4]
https://youtu.be/FOYRtEkWYrM  Een interview bij Café Weltschmerz met Pieter
Stuurman die dit principe uitlegt als verklaring voor de wereldwijde ontkenning
dat het virus niet zo gevaarlijk is als men beweert.

[5] Zie de artsenbrief onder
voetnoot 2.

No items found.
Gepubliceerd op:
April 4, 2024 5:04 AM

Leestips