• Gratis thuisbezorgd
 • Binnen een werkdag in huis
 • Zekerheid en garantie
 • Veilig en vertrouwd betalen

Giraffenpraat

Giraffenpraat

Hoe hebben de mainstreammedia dit kunnen missen? Nergens een headline te vinden: Burkulubu in een rechtszaak tegen Wikipedia.
Klik hier voor het leesfragment...
Saskia Markestein
Online lezing 17 Februari om 19:30
Column

George Schermer

Giraffenpraat

Hoe hebben de mainstreammedia dit kunnen missen? Nergens een headline te vinden: Burkulubu in een rechtszaak tegen Wikipedia.  

“Taal kent 2 gezichten: beschrijvend en verklarend.”

Dit lees ik, als jounaliste Stella Steller, op zijn website, maar ik mis de context. Dus neem ik contact op met de professor voor een rendez-vous in het café vlakbij zijn universiteit.

‘Heeft u de rechtszaak gewonnen?’ vraag ik, terwijl de ober ons twee koffie bezorgd.

‘De zaak loopt nog. Het is nu afwachten.’

‘Wat is er precies gebeurd?’

‘Ik checkte hoe de term Ufo in naslagwerk Wikipedia wordt beschreven …’

‘U bent van slag zie ik. Gaat het wel?’’

‘Van slag? Het artikel greep me naar de keel. Het is misleiding! Naslagwerken moeten beschrijvend zijn en geen uitlaatklep voor het spuien van meningen!’

‘Dat klinkt logisch, maar niet duidelijker.’

‘Heeft u ooit van giraffenpraat gehoord?
Zegt de ene giraf tegen de andere: ik kreeg een lange nek om zo blaadjes hoog in de boom te kunnen eten. Zegt die andere giraf: ik eet blaadjes steeds hoger in de boom waardoor ik een lange nek kreeg.
De eerste giraf praat over schepping via middel tot doel: met een langere nek als middel, kan de giraf blaadjes eten die hoger groeien, wat het doel is.
De tweede giraf praat over evolutie via oorzaak met gevolg: doordat de giraf blaadjes eet die steeds iets hoger aan de boom groeien als oorzaak, krijgt de giraf daardoor een steeds langere nek, wat dan het gevolg is.’

‘En wat heeft dit met beschrijvende taal te maken?’

‘Nope. Het is verklarende taal. Je wilt verklaren waarom iets is of hoe iets werkt. De giraffen spraken allebei een verklaring uit. Maar dit soort taal hoort niet thuis in een naslagwerk, maar in boeken. Een naslagwerk zoals Wikipedia moet beschrijvend zijn zoals een woordenboek dat is. Je leest in een woordenboek toch ook geen tekst als: Computer; een elektronisch toestel dat informatie bewerkt en opslaat. De computer kan verslavend werken en volgens veel medische wetenschappers zou dit allerlei ziekten kunnen veroorzaken. Toch hebben blijkbaar de meeste mensen daar kennelijk geen last van, anders hadden we er wellicht meer over gehoord.

‘Ja dat klinkt absurd. Maar noem dan eens een beschrijvend voorbeeld met de giraf.’

‘Dat zou zoiets klinken als: Giraf; Ze zijn bekend om hun lange nek en het vlekkenpatroon op hun vacht. Samen met hun nauwste verwant, de veel kleinere okapi, die een kastanjebruin lichaam, gestreepte poten en een gevlekte kop heeft, vormen de giraffen de familie Giraffidae..

‘Duidelijk. Dus in Wikipedia bij Ufo wordt naast beschrijvende taal ook meningen gegeven?’

‘Veel erger. Ten eerste, beschrijvende taal wordt terluiks gemengd met verklarende taal om de lezer te beïnvloeden. Die verklarende taal is te herkennen aan woorden als ‘zouden’, ‘volgens …’, ‘lijken’, ‘kunnen’, ‘blijkbaar’, e.d.
Ten tweede wordt de nadruk gelegd op wat Ufo’s NIET zijn, terwijl je een naslagwerk gebruikt om te weten wat het WEL is.
En ten derde als kers op de taart wordt aan het einde een summier lijstje van links genoemd. Adressen van meldpunten en hotspots (beschrijvend) én een adres van de auteurs met hun mening. Adressen van organisaties en serieuze wetenschappers die Ufo’s wel serieus onderzoeken en een andere mening hebben, worden bewust weggelaten!’

‘Vraagt niemand zich dan af wie dit soort teksten schrijft en beheert?’

‘Kennelijk kan dit allemaal. Maar het is wel een waarschuwing aan de lezers van Wikipedia. Dat er veel misleiding wordt toegestaan. Het idee dat Wikipedia om vrijwillige donaties vraagt voor contentwaarborg is hilarisch als ze dit soort praktijken toelaten.’

‘Dus u denkt dat heel Wikipedia censuur pleegt of misleidt?’

‘Ach, er is veel wat beschrijvend is, dat is prima. Maar bij onderwerpen waar een bepaalde groep niet zo op gebrand is en dit soort taaltactieken gebruikt, kun je beter afhaken.’

‘Welke groep bedoelt u?’

‘De Amerikaanse organisatie CSICOP (Committee for the Scientific Investigation of Claims Of the Paranormal), in 1976 opgericht door Paul Kurtz, hoogleraar filosofie bij de NY University Buffalo. Europa is ook lid van deze organisatie met de naam ECSO (European Council Skeptical Organization). Een overkoepelende organisatie van Europese lidstaten waaronder het 13e lid Nederland met de naam Stichting Skepsis (Stichting voor Kritische Evaluatie van Paranormale Stellingen en Irrationele Standpunten) opgericht in 1987 door prof.dr. C. de Jager te Utrecht.’

‘Maar het is toch goed dat er een organisatie bestaat die de boel in de gaten houdt en corrigeert daar waar dat nodig is?’

‘Mee eens. Kwakzalverij en charlatans moeten ontmaskerd worden, maar wie bewaakt de grens tussen waarheid en leugen? Het werkt namelijk twee kanten op. De massa beschermen tegen leugens van anderen is een nobel streven. Maar vervolgens zelf de massa voorzien van leugens is misdadig, arrogant en onacceptabel. Het publiek op juiste wijze inlichten over een reëel fenomeen is net zo belangrijk voor onze welvaart en welzijn. De sceptische organisaties laten dit na. In plaats daarvan schrijven ze de wetten voor vanuit één perspectief. Terwijl er ook serieuze wetenschappers en militairen bestaan die hier heel anders over denken met veel meer diepgang en kennis over dit fenomeen. Ze worden keer op keer kaltgestellt door deze club.’

‘U gaat die zaak winnen?’

‘Ja, want mijn pleidooi is in beschrijvende taal die er ook nog eens toe doet.’

‘Nou succes dan maar.’

‘Dank u. Gaat lukken. Overigens, hier heeft u de originele tekst van Wikipedia en hier de analyse die ik heb gemaakt. Dit gebruik ik in mijn rechtzaak.’

‘Okee, daar ga ik dan eens rustig naar kijken.’

De professor pakte zijn aktetas en stond op. Daarbij wijzend naar het menubord van het eetcafé.

‘Kijk, ze verkopen hier Plat du Jour voor 14,50. Misschien ook iets om in Wikipedia te vermelden. Ufo’s zijn waarschijnlijk ook dagschotels in eetcafés.’

HET CORRECTE UFO ARTIKEL VOOR WIKIPEDIA

Conclusie en een dringend advies
Informatie over wat ufo’s zijn, haal je dus niet uit Wikipedia maar uit de vele boeken van wereldbekende ufo-wetenschappers. Het vergt veel tijd om een goed beeld te krijgen, om alle details en vologorde aan elkaar te knopen. Bovendien kent ufologie 2 onderzoeksgebieden:
1. De verhalen van getuigen, de waarnemingen zelf, de ervaringen
2. Hoe men sociaal als cultuur omgaat met de onderzoeksresultaten van deze verhalen?

Hieronder de correcte (neutrale) beschrijvende tekst van de bestaande Wikipedia tekst. Uiteraard is dit dus maar een fractie van het gehele fenomeen.


Unidentified flying object
(afgekort: ufo) is de Engelstalige benaming voor ongeïdentificeerd vliegend voorwerp of ongeïdentificeerd verschijnsel in de lucht, waarmee elk in de lucht waargenomen fenomeen wordt bedoeld, waarvan de aard niet kan worden vastgesteld. Het onderzoek van ufowaarnemingen wordt ufologie genoemd.

Er zijn in het verleden ook ufo’s gesignaleerd. Al sinds de vroegste ontwikkeling van het schrift werden dit soort waarnemingen opgetekend. Een voorbeeld is de beschrijving van een gevaarte “wat er uitzag als blinkend metaal” met wielen “alsof er een rad was midden in een rad” van de profeet Ezechiël in de Bijbel.

Cirkels van vuur” in een Egyptische vermelding uit 1450 v.Chr. tijdens het bewind van farao Thoetmosis III.

In 1255 zagen de Japanse generaal Yoritsume en zijn leger bollen van licht dansen boven Kyoto.

In de Verenigde Staten was er in de periode 1896-1897 een piek in waarnemingen van sigaarvormige, verlichte ‘luchtschepen’ met vleugels; vandaar dat wordt gesproken over “The Great Airship Wave”.

Vaak treden meldingen in een golf op door een mediahype. Vaak ook worden ufo-waves door mensen gezien zonder dat de media hier de oorzaak van is. De media loopt dan achter de feiten aan.
Een klein percentage (ca. 12%) van alle meldingen blijft na onderzoek onverklaarbaar.
Ufomeldingen komen overal voor, zijn niet tijdsgebonden en bestaan zowel uit nachtelijke waarnemingen als waarnemingen op klaarlichte dag.

Graanformaties zijn sinds de jaren 70 van de 20e eeuw wereldwijd verspreid. Dergelijke figuren komen ook in zand, sneeuw en ijs voor en worden over de hele wereld gezien voornamelijk dan vanuit vliegtuigen. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de oorsprong. De meeste graanformaties zijn tot op heden onverklaard, sommigen zijn door mensenhanden gemaakt en eenvoudig te onderscheiden van de echte.

Ook dierverminking is een verschijnsel dat met ufo’s in verband wordt gebracht. Lichten met vreemd gedrag worden waargenomen in de nabijheid van plaatsen waar later dood vee wordt gevonden. Het betreft meestal verminkte runderen, schapen, geiten of varkens, waarbij huid, ogen, tong en geslachtsdelen met chirurgische precisie heel of gedeeltelijk zijn verwijderd en al het bloed is verdwenen. Sommige dieren zijn verplaatst en liggen dood op een andere plek waar het daarvoor niet kon komen. Ondanks onderzoek door deskundigen, is een antwoord op de vragen over het hoe en waarom van dierverminking nog niet gevonden.


ORIGINELE TEKST UFO’s WIKIPEDIA
September 2020

Unidentified flying object (ufo) en unidentified aereal phenomenon (uap) zijn de Engelstalige benamingen voor ongeïdentificeerd vliegend voorwerp of ongeïdentificeerd verschijnsel in de lucht, waarmee elk in de lucht waargenomen fenomeen wordt bedoeld waarvan de aard niet kan worden vastgesteld.
De term werd eind 1949 door de Amerikaanse luchtmacht geïntroduceerd in Project Grudge, de voorloper van Project Blue Book, om te verwijzen naar een aparte klasse van waarnemingen die chronisch onverklaarbaar bleven.
Het onderzoek van ufowaarnemingen wordt ufologie genoemd.
De meeste ufo’s blijken later normale natuurverschijnselen of kunstlicht zoals lampen te zijn.

 1. Meningen omtrent aard en oorsprong van het verschijnsel

Jaren veertig
Sinds de late jaren 40 van de 20e eeuw wordt de benaming ufo als zodanig gebruikt, vooral na het Roswell-incident, dat in een officieel persbericht werd afgedaan als waarneming van een weerballon.

Veel later, in de jaren 90, bracht de Amerikaanse luchtmacht naar aanleiding van een brief, geschreven door Steven H. Schiff en gericht aan het GAO (Government Accounting Office) een nieuw rapport uit waarin ze bekendmaakte dat de wezens die gevonden waren bij de crash in feite aan weerballons vastgemaakte antropomorfe testdummy’s waren. Deze dummy’s werden echter pas ontwikkeld in de jaren 50, een aantal jaren na de crash.

Het begrip vliegende schotel kwam in zwang na de beschrijving door de Amerikaanse piloot en zakenman Kenneth Arnold van vreemde voorwerpen die hij op 24 juni 1947 tijdens een vlucht in de nabijheid van Mount Rainier, in de staat Washington, had gezien. Hij omschreef de bewegingen van negen vliegende objecten “zoals een over het water gekeilde schotel” (“like saucers skipped over water”). Bill Bequette, een journalist van Associated Press, begreep dit verkeerd en schreef in zijn artikel dat de negen objecten zelf schotelvormig waren. Het interview werd een mediasensatie en spoedig daarop volgden andere meldingen van schotelvormige ufo’s.

Historische ufo’s
Er zijn in het verleden vaak vreemde verschijnselen in de atmosfeer gesignaleerd, die met terugwerkende kracht als ufo uitgelegd zouden kunnen worden. Al sinds de vroegste ontwikkeling van het schrift werden dit soort waarnemingen opgetekend en vaak toegeschreven aan een hemelse macht.
Voorbeelden zijn de beschrijving van een gevaarte “wat er uitzag als blinkend metaal” met wielen “alsof er een rad was midden in een rad” van de profeet Ezechiël in de Bijbel, en de Egyptische vermelding uit 1450 v.Chr. van “cirkels van vuur” tijdens het bewind van farao Thoetmosis III.

Ook Julius Obsequens’ werk Liber de Prodigis over de wonderen die in Rome voorvielen wekte veel interesse in sommige kringen vanwege zijn verwijzingen naar dingen die zich aan de hemel voortbewogen. Deze werden later geïnterpreteerd als meldingen van ongeïdentificeerde vliegende objecten (ufo’s), maar kunnen net zo goed beschreven worden als meteoren. Bovendien schrijft Obsequens in de 4e eeuw, zo’n 300 jaar na de gebeurtenissen die hij beschrijft, waardoor het nauwelijks in aanmerking kan worden genomen als ooggetuigenverslag.

In 1255 zagen de Japanse generaal Yoritsume en zijn leger bollen van licht dansen boven Kyoto.

In 1561 leken vele voorwerpen een luchtgevecht boven Neurenberg uit te vechten.

In de Verenigde Staten, te beginnen met Oakland (Californië) in november 1896, was er in de periode 1896-1897 een piek in waarnemingen van sigaarvormige, verlichte ‘luchtschepen’ met vleugels; vandaar dat wordt gesproken over “The Great Airship Wave” van 1896-1897. De daaropvolgende vier maanden beweerden getuigen van Texas tot Noord-Dakota deze mysterieuze luchtschepen te hebben gezien.

Sedert het einde van de 19e eeuw is de nadruk meer komen te liggen op een materialistische uitleg. De omstreden Zwitserse schrijver Erich von Däniken verklaarde historische raadselachtige berichten door het bezoek van ruimteschepen van buitenaardse beschaving(en) aan te nemen, die zich als ufo presenteerden.

Populair begrip
In de volksmond wordt het begrip ufo meestal gebruikt om te verwijzen naar ruimteschepen van buitenaardse wezens die de Aarde zouden bezoeken. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van ruimteschepen die buiten de aarde zijn gefabriceerd, ondanks het feit dat er vele mensen zijn die beweren door de bemanning van zo’n ruimteschip te zijn meegenomen. Mensen als George Adamski en Howard Menger maakten het idee van ufo’s als bemande ruimteschepen in de jaren 50 populair.

Techniek van de grote mogendheden
zie ook: Nazi-ufo

Een andere theorie stelt dat onbekende vliegende voorwerpen het product zijn van geheime technologische ontwikkelingen van grootmachten als de Verenigde Staten en de vroegere Sovjet-Unie. Deze twee mogendheden zouden de kennis van het experimenteren met discusvormige voorwerpen, deltavliegtuigen en radiogestuurde bollen (Kugelblitz (bolbliksems)), betrokken hebben uit het toenmalige Derde Rijk aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, en hier verder op zijn doorgegaan. In zijn boek Hitler’s Flying Saucers geeft auteur Henry Stevens verscheidene bronnen om deze visie te ondersteunen. Ook een recente documentaire van History Channel geeft mogelijke verbanden tussen geheime Nazi-technologie en de naoorlogse ufo’s.

Buitenaardse wezens
Weer anderen menen dat het verschijnsel behoort tot een intelligentie uit een andere realiteit die ons tijd-ruimte continuüm af en toe om onbekende redenen binnendringt. De stringtheoreticus Michio Kaku speculeert over de mogelijkheid, dat een buitenaardse beschaving, die bijvoorbeeld onze gehele Melkweg beheerst, zou beschikken over een ons nog onbekende manier van voortstuwing: bijvoorbeeld magnetische monopolen. De vreemde en stille bewegingen die van ufo’s gemeld worden, zouden volgens Kaku hiermee verklaard kunnen worden. Verder noemt Kaku de mogelijkheid dat zo’n beschaving een robotbestuurd ruimteschip kan zenden – een scenario dat lijkt op de film 2001: A Space Odyssey. Door nanotechnologie hoeven deze ruimteschepen niet groter te zijn dan een straaljager. Onze Maan zou een goede basis voor deze robottoestellen kunnen zijn.

 1. Waarnemingen

Veel normale optische verschijnselen worden uit onwetendheid voor ufo’s versleten. Vaak treden meldingen in een golf op door een mediahype. Een klein percentage van de meldingen blijft na onderzoek echter vooralsnog onverklaarbaar. Ufomeldingen komen overal voor, zijn niet tijdgebonden en bestaan zowel uit nachtelijke waarnemingen als waarnemingen op klaarlichte dag.

Verschijnselen die vaak als ufo gezien worden

 • Astronomie en meteorologie
 • De zon, schijnend door een laag Altostratus, tussen de stadia Altostratus Translucidus en Altostratus Opacus, waardoor het waargenomen beeld van de zon geen oogverblinding veroorzaakt en wel eens aanzien kan worden als een ietwat wazig uitziend vreemdsoortig bolvormig object met enigszins lichtblauwe kleur
 • De maan, schijnend door een nachtelijke laag Altostratus, en daardoor een vreemde wazige indruk gevend
 • Groene en blauwe zon
 • De planeten Venus, Jupiter, Saturnus en Mars
 • De ster Sirius en andere heldere sterren
 • Conjuncties van planeten en heldere sterren
 • Occultaties van heldere sterren of planeten door de maan
 • Dubbele en meervoudige beelden van zon en maan
 • Bolbliksems en gewone bliksem
 • Vuurwerk
 • Meteoren
 • Delen van de primaire en secundaire regenbogen
 • De glorie
 • Halo’s om de zon, bijzonnen, de circumzenitale boog
 • Lenticulariswolken
 • Fata morgana, waardoor de opkomende of ondergaande zon, ver verwijderde schepen, eilanden, of landgedeelten aan de (zee)horizon zich boven de horizon kunnen vertonen, en er tijdens deze omstandigheden schotelvormig kunnen uitzien
 • Ruimtevaart
 • Iridiumflitsen: weerkaatsing van zonlicht door Iridiumsatellieten
 • Flitsende weerkaatsing aan de zonnepanelen van bijvoorbeeld het International Space Station
 • Raketten of hun terugvallende trappen
 • Luchtvaart
 • (miniatuur) heteluchtballonnen. Uit een statistiek van Rudolf Henke in 1991 bleek dat van meer dan 300 Duitse ufomeldingen het merendeel door speelgoedballonnen zoals Thaise geluksballonnen verklaard kon worden
 • Weerballonnen
 • Testvliegtuigen, samengevat onder de noemer “Black Project” zoals de Lockheed Martin F-117 Nighthawk of de Aurora, en onbemande luchtvaartuigen, die onder andere gesignaleerd werden in de omgeving van Area 51
 • Drones
 • Lampen
 • Weerkaatsing van zoeklichtstralen, schijnwerpers en/of lichtshows, bijvoorbeeld van discotheken of vuurtorens, tegen de onderkant van een wolkendek
 • Reflectiebeelden van zoeklichtstralen tegen de onderkanten van horizontaal zwevende hexagonale ijskristalletjes in Cirruswolken
 • Fragmenten van de primaire regenboog in zoeklichtstralen
 • Verlichte lampions in de duisternis
 • Thaise lampions
 • Bedrog, grappenmakerij
 • Opzettelijke mystificaties, trucfoto’s van keukengerei enzovoorts
 • Een vlieger met lampjes in het donker
 • Overig
 • Ontsnapte oplichtende gassen uit de aardkorst of uit vennen en poelen (bijvoorbeeld moerasgas)
 • Vlaggen

Ohio en België
Waarnemingen kunnen op sommige plaatsen gedurende een bepaalde tijd vaker voorkomen dan anders. Zo was bijvoorbeeld Ohio in 1966 en 1967 het brandpunt van vele verschijningen in de Verenigde Staten. Wereldwijd zijn gebieden aan te wijzen waar in sommige jaren sprake was van een verhoogd aantal waarnemingen.

Veel media-aandacht was er voor de zogenaamde Belgische ufogolf van oktober/november 1989 tot juni 1991. Door honderden getuigen (waaronder 19 politieagenten) werd toen melding gemaakt van geluidloos vliegende zwarte of donkergrijze ‘driehoeken’ die op elk hoekpunt en in het midden een ‘markeringslicht’ voerden en die vaak op opvallend geringe hoogte de verschillende Belgische regio’s doorkruisten.

De Belgische luchtmacht (in casu kolonel Wilfried de Brouwer) zette tevergeefs F-16 gevechtsvliegtuigen in om een of meer van deze ufo’s te kunnen onderscheppen. De Belgische luchtmacht heeft in 1990 een officiële verklaring uitgegeven over deze gebeurtenissen, waarin stond dat ze geen idee had wat de aard van deze verschijnselen was.

Op 26 juli 2011 bekende een zekere ‘Patrick’ uit Verviers tijdens een uitzending op de Waalse zender RTL-TV1, dat de ufo waarvan op 4 april 1990 te Petit-Rechain een wereldberoemde foto werd gemaakt, een door hem gemaakt model van piepschuim en lampen is geweest.

Neergestorte ufo’s
Verschillende verhalen over het neerstorten van ufo’s doen de ronde. Voorbeelden hiervan zijn “Roswell” en “Shag Harbour”. Harde bewijzen ontbreken.

Verschijningsvormen
De meest waargenomen verschijningsvorm is wel de “vliegende schotel”, een discusvormig voorwerp dat volgens de beschrijvingen door de lucht zweeft. Er worden ook andere verschijningsvormen gemeld, zoals driehoeken, vierkanten, bollen, trapezia of ruiten.

Sinds het einde van de jaren 80 van de 20e eeuw wordt geregeld melding gemaakt van reusachtige, zwarte of donkergrijze driehoeken (black triangles) die geluidloos en met lage snelheid op geringe hoogte overkomen (bijvoorbeeld België 1989-1991, zie boven). Op de drie hoekpunten zijn vaak lichten te zien, al dan niet simultaan knipperend. Deze verschijningen vertonen overeenkomsten met bijvoorbeeld de silhouetten van Amerikaanse stealthvliegtuigen.

In landen als Mexico, Brazilië, Chili en Argentinië is de laatste jaren sprake van een onregelmatige ufogolf. Het gaat hier voornamelijk om formaties van lichtbollen die geruisloos door de lucht dobberen.

In Californië zijn sinds 2007 verschillende waarnemingen geweest van zeer lichtgebouwde vliegende voorwerpen bestaande uit een rank cirkelvormig skelet met daaraan verschillende uitsteeksels die op antennes lijken.

Tijdstip
Er is een relatie tussen het tijdstip waarop een ufo wordt gezien en de uiterlijke kenmerken die genoemd kunnen worden. Meestal is een ufo op klaarlichte dag niet meer dan een intens witte lichtbron of glanzende schijf, die lang op één punt kan blijven hangen om vervolgens plotseling, alsof een schakelaar wordt omgezet, te verdwijnen. ‘s Nachts zijn ufo’s vaker getooid met allerlei gekleurde lichten die volgens een bepaald patroon aan en uit kunnen knipperen.

Vluchtgedrag
Volgens ooggetuigen bewegen ufo’s zich geruisloos of zacht zoemend door het luchtruim en kunnen vanuit stilstand schijnbaar enorm versnellen en ‘onmogelijk snelle’ richtingveranderingen vertonen die in tegenspraak lijken met de wetten van traagheid en massa. Vreemde vluchtbewegingen zijn gemeld zoals meanderen, ‘fladderen’, oscilleren, bewegingen als van een ‘vallend blad’, en ‘jojoën’, waarbij tussen twee punten heen en weer wordt gependeld.

 1. Overige aan ufo’s gerelateerde verschijnselen

Graancirkels
Het verschijnen van graancirkels is sinds de jaren 70 van de 20e eeuw wereldwijd verspreid. Veel van deze geometrische patronen in het veld kunnen worden aangemerkt als bedrog, want duidelijk door mensenhanden gemaakt. Door ooggetuigen wordt soms beweerd dat zij in de nabijheid van de cirkels en tijdens de vermoedelijke tijd van creatie, ufo’s in de vorm van lichtgevende bollen hebben gezien. Hoewel er theorieën zijn die de twee fenomenen (graancirkels en ufo’s) met elkaar in verband trachten te brengen, blijft deze relatie speculatief en onbewezen. Wel is het zo dat sommige graancirkels met zeer complexe figuren moeilijk in één nacht gemaakt kunnen worden. Tijdens een door Mitsubishi georganiseerde stunt werd een groep ervaren graancirkelmakers uitgenodigd een afbeelding van een auto te maken in een veld. Hoewel ze overdag werkten, kostte het hen 14 uur om de klus te klaren. Bovendien waren er, anders dan bij de graancirkels die aan ufo’s toegeschreven worden, de nodige sporen van activiteit (waaronder voetstappen en gaten van paaltjes) rond de gemaakte afbeelding achtergebleven.

Dierverminking
Ook dierverminking is een verschijnsel dat vaak met ufo’s in verband wordt gebracht. Niet zelden worden vreemde lichten waargenomen in de nabijheid van plaatsen waar later dood vee wordt gevonden. Het betreft meestal gruwelijk verminkte runderen, schapen, geiten of varkens, waarbij huid, ogen, tong en geslachtsdelen met chirurgische precisie [bron?] geheel of gedeeltelijk zijn verwijderd en al het bloed is verdwenen. Ondanks minutieus onderzoek door deskundigen, is een definitief antwoord op de vragen over het hoe en waarom van dierverminking in verband met ufo’s, nog niet gevonden. Als mogelijke oorzaken worden geheime experimenten van het leger genoemd, mishandeling door dierenbeulen of het ritueel offeren van dieren door satanische sekten.

 1. Onderzoek naar geloof in ufo’s
  Zie Ufologie#Hypothesen voor het hoofdartikel over dit onderwerp


Psychologische verklaringen
In het algemeen worden ufo’s in de psychologie verklaard als verkeerde interpretaties, perceptuele illusies of hallucinaties. Zo bepleit Hilary Evans in zijn vroege werk een “Psychosociale hypothesis”. Hierin poneert hij ufowaarnemingen als fantasieën en hallucinaties, veroorzaakt door hetzelfde mechanisme als de verschillende occulte, paranormale, bovennatuurlijke of religieuze ervaringen (vergelijk vermeende waarnemingen van de Heilige Maagd Maria).

De theorie van het onbetrouwbare geheugen
Ufogerelateerde claims die uitsluitend zijn gebaseerd op ooggetuigenverslagen zijn niet steeds even betrouwbaar. De herinnering aan een gebeurtenis kan onbewust worden gewijzigd om een ‘gewenste’ interpretatie te verkrijgen. Een studie heeft uitgewezen dat slachtoffers van ontvoeringen door aliens behoorden tot een controlegroep die meer geneigd was om valse herinneringen te vertonen.

De theorie van de falende of gekleurde perceptie
Een aantal wetenschappers zoekt de verklaring in een psychologische gesteldheid van de waarnemers. Dit zou dan te maken kunnen hebben met psychische aandoeningen die het cognitieve vermogen beïnvloeden, of met diepgewortelde (religieuze) overtuigingen die van invloed zijn op het al dan niet waarnemen van degelijke verschijnselen: Veel individuen die geloven in paranormale verschijnselen en ufo’s zouden een predispositie hebben voor klinische depressie, dissociatie en PDD-NOS. Deze cognitief beperkende invloeden hebben een invloed op de manier waarop mensen waarnemings- en interpretatiefouten maken wanneer ze geconfronteerd worden met werkelijk bestaande fenomenen. Een onderzoek van Sharps, Matthews en Asten in Journal of Psychology toonde met behulp van behandelingsprotocollen als ADHD Rating Scales (van Conners, Erhardt & Sparrows), de Dissociative Experience Scale (Coleman & Clark) en de Beck Depression Inventory II aan, dat in veel gevallen ESP geassocieerd kon worden met geloof in ufo’s en andere paranormale verschijnselen. Wat de eventuele invloed van een religieuze bias betreft, bestaat er een publicatie van Hillstrom en Strachan die het hebben van een traditioneel geloof – in het bijzonder het protestants geloof – juist negatief correleert met het waarnemen van ufo’s. Onder protestanten ligt het geloof in ufo’s en de waarnemingen daarvan volgens deze onderzoekers 56% lager dan onder niet-gelovigen. Ze geven ook aan dat dit de christelijke overtuiging reflecteert dat geloof in het paranormale veroordeelt.

De theorie van het collectief onbewuste
Behalve een ‘falende perceptie’ zijn nog andere verklaringen voorgesteld in de psychologie. In zijn werk uit 1957, getiteld “Flying Saucers: A Modern Myth of Things Seen in the Skies”, legt de Zwitserse psychoanalyticus Carl Gustav Jung ufo’s uit als objecten afkomstig uit het collectief onbewuste, dus als een vorm van moderne archetypen. Hij laat de mogelijkheid echter open dat ‘sommige’ ufo’s werkelijke machines (‘nuts and bolts’) zijn van onbekende oorsprong.

 1. Zie ook
 • Gecorporiseerd licht
 • Gezichtsbedrog
 • Groene en blauwe zon
 • Hallucinatie
 • Unidentified submerged object (USO)
 • Zoeklichtverschijnsel
 1. Externe links
 • Ufo-meldpunten
 • België: Belgisch ufo-meldpunt
 • Nederland: UFO Meldpunt Nederland
 1. Andere links
 • Artikelen van stichting Skepsis over ufologie
 • Top 100 Europese hotspots


ANALYSE TEKST UFO’s WIKIPEDIA
September 2020

(1) Unidentified flying object (afgekort: ufo) en unidentified aereal phenomenon (afgekort: uap) zijn de Engelstalige benamingen voor ongeïdentificeerd vliegend voorwerp of ongeïdentificeerd verschijnsel in de lucht, waarmee elk in de lucht waargenomen fenomeen wordt bedoeld waarvan de aard niet kan worden vastgesteld.
(2) De term werd eind 1949 door de Amerikaanse luchtmacht geïntroduceerd in Project Grudge, de voorloper van Project Blue Book, om te verwijzen naar een aparte klasse van waarnemingen die chronisch onverklaarbaar bleven.
(3) Het onderzoek van ufowaarnemingen wordt ufologie genoemd.
(4) De meeste ufo’s blijken later normale natuurverschijnselen of kunstlicht zoals lampen te zijn.

(1) en (3) zijn beschrijvend en okee.
(2) bevat een fout. Project Grudge kwam na Project Sign (initieel Project Saucer genoemd) dat de voorloper was en waar de term al werd gebruikt.
Het gebruik van woord “chronisch” kan worden weggelaten, want ze zijn nog steeds onverklaarbaar.
(4) is verklarend en misleiding te herkennen aan het woord ‘blijken’:
De alinea had dus moeten zijn:

Unidentified flying object (afgekort: ufo) is de Engelstalige benaming voor ongeïdentificeerd vliegend voorwerp of ongeïdentificeerd verschijnsel in de lucht, waarmee elk in de lucht waargenomen fenomeen wordt bedoeld, waarvan de aard niet kan worden vastgesteld. Het onderzoek van ufowaarnemingen wordt ufologie genoemd.

 1. MENINGEN OMTRENT AARD EN OORSPRONG VAN HET VERSCHIJNSEL
  Dan komen er meningen en die moet je in een naslagwerk sowieso weglaten, want daar zijn boeken voor. Toch enkele opmerkingen:

Jaren veertig

 • De jaren veertig wordt niet opgevolgd door jaren 50, 60, 70 enz.
 • De gebruikte foto in Hebei is nietszeggend.
 • De details in dit stuk tekst is alsof dit de gang van zaken representeert. Dat is niet zo. Er zijn duizend andere details waaruit gekozen kan worden, dus dit is indrukmakerij alsof men er veel van afweet.
 • Dan wordt het Roswell incident afgedaan als waarneming van een weerballon. Kenners weten dat Roswell anders in elkaar steekt. Hierover zijn talloze boeken geschreven. Deze kant van het verhaal wordt gemakshalve Het Roswell-incident (eigenlijk is het de stad Corona) is misschien van grotere betekenis geweest dan de maanlanding. De gebeurtenis is moedwillig onder tafel geschoven door het Amerikaanse leger.
  Dit kun je alleen begrijpen als je in deze gebeurtenis verdiept.
 • Dan een uitgebreid onnodig verhaaltje over het ontstaan van de naam, en dan die laatste zin: Het interview werd een mediasensatie en spoedig daarop volgden andere meldingen van schotelvormige ufo’s. Hiermee de lezer erop wijzend dat mensen snel ufo’s denken te zien als de pers er maar over schrijft.

Historische Ufo’s
Uit luiheid wordt een summier lesje in de historie van ufo’s gegeven. Daar zijn ook goede boeken over geschreven. Je kunt daar beter naar verwijzen dan zelf hier iets over zeggen. Let op het suggestief woordgebruik (vetgedrukt):

Er zijn in het verleden vaak vreemde verschijnselen in de atmosfeer gesignaleerd, die met terugwerkende kracht als ufo uitgelegd zouden kunnen worden. Al sinds de vroegste ontwikkeling van het schrift werden dit soort waarnemingen opgetekend en vaak toegeschreven aan een hemelse macht.

Voorbeelden zijn de beschrijving van een gevaarte “wat er uitzag als blinkend metaal” met wielen “alsof er een rad was midden in een rad” van de profeet Ezechiël in de Bijbel, en de Egyptische vermelding uit 1450 v.Chr. van “cirkels van vuur” tijdens het bewind van farao Thoetmosis III.

Ook Julius Obsequens’ werk Liber de Prodigis over de wonderen die in Rome voorvielen wekte veel interesse in sommige kringen vanwege zijn verwijzingen naar dingen die zich aan de hemel voortbewogen. Deze werden later geïnterpreteerd als meldingen van ongeïdentificeerde vliegende objecten (ufo’s), maar kunnen net zo goed beschreven worden als meteoren. Bovendien schrijft Obsequens in de 4e eeuw, zo’n 300 jaar na de gebeurtenissen die hij beschrijft, waardoor het nauwelijks in aanmerking kan worden genomen als ooggetuigenverslag.

In 1255 zagen de Japanse generaal Yoritsume en zijn leger bollen van licht dansen boven Kyoto.

In 1561 leken vele voorwerpen een luchtgevecht boven Neurenberg uit te vechten.

In de Verenigde Staten, te beginnen met Oakland (Californië) in november 1896, was er in de periode 1896-1897 een piek in waarnemingen van sigaarvormige, verlichte ‘luchtschepen’ met vleugels; vandaar dat wordt gesproken over “The Great Airship Wave” van 1896-1897.

De daaropvolgende vier maanden beweerden getuigen van Texas tot Noord-Dakota deze mysterieuze luchtschepen te hebben gezien.

Sedert het einde van de 19e eeuw is de nadruk meer komen te liggen op een materialistische uitleg.

De omstreden Zwitserse schrijver Erich von Däniken verklaarde historische raadselachtige berichten door het bezoek van ruimteschepen van buitenaardse beschaving(en) aan te nemen, die zich als ufo presenteerden.

Hieronder de verbeterde tekst, als je dit al zou willen noemen in een naslagwerk, want het voegt helemaal niets toe omdat de historie van Ufo’s veel dieper gaat dan wat hier terluiks wordt vermeld als indrukmakerij.

Er zijn in het verleden ook ufo’s gesignaleerd. Al sinds de vroegste ontwikkeling van het schrift werden dit soort waarnemingen opgetekend. Een voorbeeld is de beschrijving van een gevaarte “wat er uitzag als blinkend metaal” met wielen “alsof er een rad was midden in een rad” van de profeet Ezechiël in de Bijbel.

Cirkels van vuur” in een Egyptische vermelding uit 1450 v.Chr. tijdens het bewind van farao Thoetmosis III.

In 1255 zagen de Japanse generaal Yoritsume en zijn leger bollen van licht dansen boven Kyoto.

In de Verenigde Staten was er in de periode 1896-1897 een piek in waarnemingen van sigaarvormige, verlichte ‘luchtschepen’ met vleugels; vandaar dat wordt gesproken over “The Great Airship Wave”.

Populair begrip
In de volksmond wordt het begrip ufo meestal gebruikt om te verwijzen naar ruimteschepen van buitenaardse wezens die de Aarde zouden bezoeken. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van ruimteschepen die buiten de aarde zijn gefabriceerd, ondanks het feit dat er vele mensen zijn die beweren door de bemanning van zo’n ruimteschip te zijn meegenomen.

Mensen als George Adamski en Howard Menger maakten het idee van ufo’s als bemande ruimteschepen in de jaren 50 populair.

Dit stuk tekst is zo achterhaald, maar wordt hier nog steeds genoemd. Bovendien wil men iets verklaren. Ze vergeten gemakshalve het onderzoek van psychiater dr. John Mack, David Jacobs, Budd Hopkins en vele anderen.
En nee, er is geen bewijs. Daar kunnen redenen voor zijn. Maar dan moet je je verdiepen in het complexe onderwerp en dat doe je niet als je er bijvoorbaat niet in gelooft of althans voor de buitenwerld niet wil laten zien dat je er serieus mee bezig bent.

Techniek van de grote mogendheden
Dit stuk moet om diezelfde redenen worden weggelaten. Maar er is nog een reden: het zegt wat het allemaal NIET is. Over bolbliksems, oorlog en zelfs Hitler, Derde Rijk, Nazi’s worden genoemd om stemming te maken. Zelfs History Channel wordt als betrouwbare bron genoemd, dat dan weer wel!!  

Buitenaardse wezens
Ook weglaten want dit taalgebruik is stripboek science fiction voor de jeugd. Het heeft verder niets met het Ufo-fenomeen te maken.

B. WAARNEMINGEN
Let op de nietszeggende foto’s. Een foto waarop iets kleins is te zien en een foto waarop een grote wolk is te zien. Terwijl er duizenden goede foto’s bestaan.
De tekst is wederom dramatisch, hier volgt de analyse:

(1) Veel normale optische verschijnselen worden uit onwetendheid voor ufo’s versleten.
(2) Vaak treden meldingen in een golf op door een mediahype.
(3) Een klein percentage van de meldingen blijft na onderzoek echter vooralsnog onverklaarbaar.
(4) Ufomeldingen komen overal voor, zijn niet tijdgebonden en bestaan zowel uit nachtelijke waarnemingen als waarnemingen op klaarlichte dag.

(1) kan worden weggelaten. Dat is een open deur en wordt gebruikt voor hersenspoeling: mensen denken ufo’s te zien die er niet zijn.
(2) daar hebben we hem weer, het komt door de media. Zie eerder.
(3) het woord “vooralsnog” is suggestief en zet je op het verkeerde been: een klein percentage (ca. 12%) is onverklaarbaar, ook na grondig onderzoek.
(4) goedgekeurd want beschrijvend en nuttige informatie.

De tekst had dus moeten zijn:

Vaak treden meldingen in een golf op door een mediahype. Vaak ook worden ufo-waves door mensen gezien zonder dat de media hier de oorzaak van is. De media loopt dan achter de feiten aan.
Een klein percentage (ca. 12%) van alle meldingen blijft na onderzoek onverklaarbaar.
Ufomeldingen komen overal voor, zijn niet tijdsgebonden en bestaan zowel uit nachtelijke waarnemingen als waarnemingen op klaarlichte dag.

Verschijnselen die vaak als ufo gezien worden
Dit moet worden genegeerd omdat het NIETS TOEVOEGT aan wat het WEL is.
Het beschrijft wat het NIET is om zo de indruk te wekken dat Ufo’s eigenlijk wel te verklaren zijn, als je maar verstand hebt wat er allemaal verder mogelijk is.
Er wordt een lange lijst gegeven om de indruk te wekken dat veel mensen zich vergissen. Hiermee schat men de doelgroep erg laag in qua intelligentieniveau. De auteurs realiseren zich niet dat er ook wetenschappers bestaan zijn die dit ook allemaal weten, (ja die hele lijst!), en zich toch niet vergissen: het verschijnsel was onverklaarbaar, d.w.z niet met onze huidige wetenschappelijke kennis te verklaren.

Ohio en België
Een opmerkelijk selectie uit het arsenaal aan UFO-waves. De Belgische generaal Wilfried Brouwer zei dat hij er zeker van was dat deze vliegende objecten niet van aardse makelij was! Dit wordt hier bewust verzwegen.

Heel gretig noemen de auteurs dat de enige ufo-foto van de Belgische ufo-golf een grap was, omdat de maker dat zelf toegaf. Voor debunkers is dit een geschenk uit de hemel en een goudmijn in hun argumentatie, ze nemen deze direct als waarheid aan, en vermelden het overal waar ze dat kunnen, omdat het in hun straatje past.
Wat wellicht eerder de waarheid was het volgende: de maker had er op een bepaald moment genoeg van: het gezeur van de hele wereld over zijn foto. Het kostte allemaal tijd en energie om erop te reageren en je krijgt er niets voor terug. Wel, daar wisten enkele hooggeplaatste debunkers wel iets op. Ja, hij kon wel wat extra geld gebruiken voor die foto. Een plus een is twee: vertel gewoon dat het een grap was tegen een flinke som geld. Je helpt ons en jezelf hiermee. Deze mogelijkheid, is veel waarschijnlijker en komt vaker voor in de ufo-wereld. Maar ja wat de pers roept, wordt blind en direct door een intelligente club voor waarheid aangenomen.

Neergestorte Ufo’s
Een schamel verslag met als afsluiting en conclusie: harde bewijzen ontbreken.
Die doet het altijd goed. “We willen bewijs anders bestaat het niet!”
Op dat punt wordt feiten-wetenschap een religie! Steeds meer wetenschappers geloven zo hevig in deze religie, dat dit voor hen de enige waarheid is. Ze vergeten echter dat er nog een andere soort wetenschap bestaat die op andere gronden werkt. En Absence of Evidence betekent geen Evidence of Absence. Ofwel: Afwezigheid van bewijs betekent nog geen bewijs van afwezigheid. Het is de auteurs kennelijk niet duidelijk dat het ufo-fenomeen niet past in een feitenreligie, maar dat het ufo-fenomeen wat complexer is dan een simpele schotel die ergens moet landen of neerstorten om als bewijs te worden geaccepteerd. En zelfs dan wordt bewijs niet geaccepteerd. Ze zullen zeggen: het was een reclamestunt van Steven Spielberg …, speelgoedje van Elon Musk, een grote carnavalsgrap, of heel modern is het noemen van drones en ga maar door. Overigens is het wel verbazingwekkend dat het woord complottheorie in de gehele tekst niet wordt gebruikt: het Ufo-fenomeen boekt dus toch enige vooruitgang.

Verschijningsvormen
Over het algemeen een goed stuk. Althans het begint goed maar dan … toch het noemen van Stealthvliegtuigen. Maar okee, dit deel mag door de beugel.

C. OVERIGE AAN UFO’s GERELATEERDE VERSCHIJNSELEN

Graancirkels
Het verschijnen van graancirkels is sinds de jaren 70 van de 20e eeuw wereldwijd verspreid. Veel van deze geometrische patronen in het veld kunnen worden aangemerkt als bedrog, want duidelijk door mensenhanden gemaakt. Door ooggetuigen wordt soms beweerd dat zij in de nabijheid van de cirkels en tijdens de vermoedelijke tijd van creatie, ufo’s in de vorm van lichtgevende bollen hebben gezien. Hoewel er theorieën zijn die de twee fenomenen (graancirkels en ufo’s) met elkaar in verband trachten te brengen, blijft deze relatie speculatief en onbewezen. Wel is het zo dat sommige graancirkels met zeer complexe figuren moeilijk in één nacht gemaakt kunnen worden. Tijdens een door Mitsubishi georganiseerde stunt werd een groep ervaren graancirkelmakers uitgenodigd een afbeelding van een auto te maken in een veld. Hoewel ze overdag werkten, kostte het hen 14 uur om de klus te klaren. Bovendien waren er, anders dan bij de graancirkels die aan ufo’s toegeschreven worden, de nodige sporen van activiteit (waaronder voetstappen en gaten van paaltjes) rond de gemaakte afbeelding achtergebleven.

Opdracht: lees het stuk en zoek de irritatie van de auteurs.
Opnieuw onjuiste beeldvorming en verklarende teksten. De tekstpassage zou als volgt moeten zijn:

Graanformaties zijn sinds de jaren 70 van de 20e eeuw wereldwijd verspreid. Dergelijke figuren komen ook in zand, sneeuw en ijs voor en worden over de hele wereld gezien voornamelijk dan vanuit vliegtuigen. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de oorsprong. De meeste graanformaties zijn tot op heden onverklaard, sommigen zijn door mensenhanden gemaakt en eenvoudig te onderscheiden van de echte.

Dierverminking
Ook dierverminking is een verschijnsel dat vaak met ufo’s in verband wordt gebracht. Niet zelden worden vreemde lichten waargenomen in de nabijheid van plaatsen waar later dood vee wordt gevonden. Het betreft meestal gruwelijk verminkte runderen, schapen, geiten of varkens, waarbij huid, ogen, tong en geslachtsdelen met chirurgische precisie [bron?] geheel of gedeeltelijk zijn verwijderd en al het bloed is verdwenen.[bron?] Ondanks minutieus onderzoek door deskundigen,[bron?] is een definitief antwoord op de vragen over het hoe en waarom van dierverminking in verband met ufo’s, nog niet gevonden. Als mogelijke oorzaken worden geheime experimenten van het leger genoemd, mishandeling door dierenbeulen of het ritueel offeren van dieren door satanische sekten.

Dit had als volgt moeten zijn:

Ook dierverminking is een verschijnsel dat met ufo’s in verband wordt gebracht. Lichten met vreemd gedrag worden waargenomen in de nabijheid van plaatsen waar later dood vee wordt gevonden. Het betreft meestal verminkte runderen, schapen, geiten of varkens, waarbij huid, ogen, tong en geslachtsdelen met chirurgische precisie heel of gedeeltelijk zijn verwijderd en al het bloed is verdwenen. Sommige dieren zijn verplaatst en liggen dood op een andere plek waar het daarvoor niet kon komen. Ondanks onderzoek door deskundigen, is een antwoord op de vragen over het hoe en waarom van dierverminking nog niet gevonden.

Er staat overigens [bron] onbekend in, maar Linda Moulton Howe maakte al in de 70-er jaren hierover een documentaire The Harvest en is op youtube te vinden.

 1. ONDERZOEK NAAR GELOOF IN UFO’s
  Nu komen we tot de werkelijke debunking waar het allemaal om te doen is in Wikipedia. Hier wordt in grote letters gesuggereerd dat je in UFO’s moet geloven willen ze bestaan. We gaan hier verder niet op in. De inhoud heeft niets, maar dan ook niets met het ufo-verschijnsel te maken en hoort niet in Wikipedia thuis.E. ZIE OOK
  Dit is een rubriek met verwijzingen die ook nergens op slaan. Opnieuw wordt gesuggereerd dat er veel vergissingen in het spel zijn en dat we Ufo’s maar beter kunnen vergeten als een echt bestaand fenomeen.
 • Gecorporiseerd licht
 • Gezichtsbedrog
 • Groene en blauwe zon
 • Hallucinatie
 • Unidentified submerged object (USO)
 • Zoeklichtverschijnsel

F en G. LINKS
En als uitsmijter de externe links met alleen meldpunten, hotspots én ….. het webadres van de auteur(s), de debunkers.

No items found.
Gepubliceerd op:
March 9, 2023 7:57 AM

Leestips