• Gratis thuisbezorgd
  • Binnen een werkdag in huis
  • Zekerheid en garantie
  • Veilig en vertrouwd betalen

Complotdenker of complotwijsgeer?

Complotdenker of complotwijsgeer?

Column van Jaska de Bree. Wat is nu eigenlijk een complotdenker? De antwoorden die van toepassing zijn zullen u mogelijk verrassen.
Klik hier voor het leesfragment...
Saskia Markestein
Online lezing 17 Februari om 19:30
Column

De buitenproportionele commotie vanuit overheden en reguliere media over de komst van de door hen unaniem als complotdenker gedoodverfde David Icke naar een betoging in Amsterdam, was voor mij aanleiding om eens te onderzoeken hoe het woord complotdenker zijn, kennelijk, negatieve bijklank kreeg. Immers: de historie bewijst dat er wereldwijd altijd complotten hebben bestaan. En denkers zijn toch niet perse abjecte figuren. Ergo: wat rechtvaardigt of verklaart de duidelijk negatieve connotatie van het woord ‘complotdenker’? De negatieve sfeer die erom heen hangt, zeker  betreffende de inmiddels als landsvijand nummer 1 verklaarde en van ons grondgebied én alle Schengenlanden verbannen Icke.

De denotatie, letterlijke betekenis van het woord ‘complot’, is volgens Van Dale: 'samenzwering of bende samenzweerders'. De connotatie, de bijbetekenis of bijklank van een woord, is vaak afhankelijk van de context. De bijklank voor het woord complot is, behalve voor de boeven onder ons, niet erg positief. 

De denotatie van het woord’ denker ‘is volgens Van Dale: 'filosoof' en wat is volgens diezelfde Van Dale een tweede betekenis daarvan: 'beoefenaar van de filosofie = wijsgeer'.

De connotatie van het woord ‘denker’ zou je in het algemeen neutraal kunnen noemen. Maar de tweede betekenis, ‘wijsgeer’, heeft een positieve bijklank. Tenzij het, in een bepaalde context, ironisch wordt bedoeld.  ‘Hij wordt nog een echte filosoof als we niet uitkijken’ zei de niet erg van boeken houdende vader tegen zijn vrouw. Echter in combinatie met het woord complot krijgt het woord ‘denker’ veelal een negatieve bijklank. Dat begint al met de zogenaamd objectieve beschrijving in de Van Dale.

Hun denotatie van het woord ‘complotdenker’ luidt: ‘iemand die overal complotten meent te ontwaren, waarbij bepaalde ontwikkelingen worden toegeschreven aan grootscheepse samenzweringen.’ Het woord ‘meent’ in de context van deze woordverklaring, herbergt mijns inziens al een oordelende connotatie over het waarheidsgehalte van wat de complotdenker, volgens Van Dale, ontwaart. Bovendien neem ik aan dat men hier expres het neutrale woord ‘denker’ gebruikt en niet Van Dale’s eigen positievere synoniem: wijsgeer.

Complotwijsgeer. Die duiding zou in de context van David Icke’s vermeende  abjecte en gevaarlijke meningen, uiteraard niet wenselijk zijn. Opmerkelijk is dat Marcel Messing, de andere geplande spreker in de genoemde betoging, nooit ‘denker’ maar ‘filosoof’ wordt genoemd. Hetgeen hij officieel, naast antropoloog, ook is. Terwijl hij in zijn boeken en lezingen eveneens al lange tijd, in de kern, over dezelfde complotten schrijft en spreekt als Icke.  Marcel Messing werd echter (gelukkig) niet door Big Brother geweerd. Hij maakte een protestvideo als reactie op Icke’s ban uit de 26 Schengenlanden. Er volgde geen censuur, geen rel. 

De context waarin het woord complotdenker wordt gebruikt lijkt dus essentieel voor de negatieve bijklank. Al filosoferend denk ik echter, dat de waardering van de figuur achter de ‘complotdenker’ eveneens een grote rol speelt.

David Icke schiet wat dat aangaat al decennia lang bij de elite (u mag zelf uw connotatie daarachter benoemen) in het verkeerde keelgat. Hij is geen ‘hoog opgeleide’ spreker (lees: geen met een universitair goedkeuringstempel begiftigd persoon ) die zijn  uitspraken met fraaie woorden en metaforen omkleedt. Zoals complotwijsgeer Marcel Messing dat wel grandioos kan. Die is, naar mijn weten, dan ook nooit als een wappie of gevaarlijke gek aangemerkt. Hooguit,wellicht, als een kleurrijke man, een meester verteller die er wat eigenaardige filosofieën op na houdt. Niet zolang geleden trad hij nog op in een uitverkochte Ahoy. Geen overheidshaan die ernaar kraaide. Voor zo’n grote publieke opkomst zou het W.E.F een moord doen. David Icke begon 40 jaar terug in achteraf zaaltjes zijn goed onderzochte complottheorieën uiteen te zetten. En later in boekvorm uit te geven. Hij bereikte gaande de toenemende, grotendeels onverklaarbare, crisissen in de wereld, steeds meer mensen. Van allerlei achtergronden. Wat mede kwam door zijn oorspronkelijke carrière als voetballer en later als voetbalcommentator in de U.K.

De afgelopen twee en een half jaar van toenemende censuur en vrijheidsberovende maatregelen door de overheden wereldwijd, droegen er sterk toe bij dat steeds meer mensen die niet zulke denkers of wijsgeren waren, zich achter de oren begonnen te krabbelen. Hun eigen zoektocht naar de waarheid begonnen. Zodoende onder meer David Icke’s boeken en video’s of/en die van Marcel Messing ontdekten. Waarschijnlijk vervolgens, net als ik, zowel opgelucht als verbijsterd waren van de o.a. door deze vrijdenkers goed onderbouwde complotpraktijken. Opgelucht omdat het al jarenlange sterke gevoel dat er iets vreselijk mis is wereldwijd, eindelijk werd bevestigd. Bovendien werd met bewijzen geduid wie daarachter zaten. Verbijsterd door de kwaadaardige aard van de samenzweringspraktijken door een wereldwijde elite én hun heulen met ons slecht gezinde buitenaardse wezens, waaronder Draco Reptilians en Grey’s. Of heulden, heb ik inmiddels uit een mijns inziens betrouwbare goedaardige buitenaardse bron vernomen.

Tenslotte schoot mij al schrijvende nog iets merkwaardigs te binnen rond het eveneens door de reguliere media veelvuldig met een negatieve connotatie gebezigde woord ‘complottheorie’. Veelal in relatie met het woord ‘complotdenker’. Terwijl complottheorie toch een neutraal woord zou moeten zijn. Het zegt immers niets meer of minder dan dat er theoretisch sprake zou zijn van een samenzwering. Of dat een juiste theorie blijkt, hangt af van de bewijslast. Het woord op zich impliceert dus niet of er inderdaad een samenzwering is. Het zegt dat er een theorie over bestaat. Als dan vervolgens de bewijslast onvoldoende is of ontbreekt, dán is er rede voor verontwaardiging. Met bewijs van het tegendeel. Echter: overheden en reguliere media gebruiken het woord, net als complotdenker, als iets abjects op zich. Frappant is dat de beweringen van de reguliere media dat miljoenen mensen wereldwijd de misdaden van de deepstate zouden verzinnen of zich laten beduvelen, eveneens complottheorieën zijn! Het grote verschil met de complottheorieën van die miljoenen mensen en hun alternatieve media is echter dat zij rond alle facetten van de samenzwering met bewijslast komen. Hetgeen van de reguliere media en overheden niet gezegd kan worden en evenmin van hen wordt geëist….

Ben benieuwd wat uw connotaties zijn bij door mij gebruikte woorden of woordgroepen. Maar ik hoop vooral dat u zelf nadenkt over wat u hoort, leest of ziet. Hetgeen zowel David Icke als Marcel Messing nadrukkelijk propageren. Ieder op hun eigen wijze manier. Neem nooit klakkeloos aan wat er door wie dan ook wordt beweerd. Ga op onderzoek uit. Ga na of wat u leest of hoort werkelijk klopt. Gebruik daarbij ook uw intuïtie. Dat kunt u simpelweg doen, door beweringen in de reguliere media over terreinen waar u zelf verstand van- of ervaring in heeft, eens op een rij te zetten. Hoe vaak blijkt het niet onjuist te zijn? 

Ikzelf ontdekte lang geleden regelmatig de onjuistheid van zogenaamde feiten met betrekking tot mijn eerdere werkvelden: de psychiatrie, de interne jeugdzorg, het gevangeniswezen en het hoger beroepsonderwijs. En ik dacht: als er al over zulke diverse terreinen onwaarheden worden verteld, waarom dan niet over alle andere terreinen waar ik persoonlijk geen ervaring in – of kijk op heb? Hoezo objectieve onderzoeksjournalistiek? Laat me niet lachen. In ieder geval vielen ze allemaal met betrekking tot David Icke weer eens lelijk door de mand.

No items found.
Gepubliceerd op:
March 9, 2023 7:57 AM

Leestips