Thea Terlouw Collectie
64.99 In winkelmand
Thea Terlouw

Thea Terlouw Collectie

64.99

De Thea Terlouw collectie bevat haar drie bekende boeken: ‘De Heelkamers’, ‘De Cyclus van Leven en Dood’ en ‘Een Cirkel Doorbroken’. Ieder boek behandelt een aspect van het spirituele samenspel tussen leven en dood. Terlouw laat zien wat we kunnen verwachten na dit leven, hoe onze vorige levens een enorme impact hebben op ons huidige leven en hoe we in ieder van die levens dichterbij ascensie zijn gekomen. Haar boeken zijn actueler dan ooit en dienen als persoonlijke gidsen die u ieder moment weer opnieuw kunt raadplegen. Bijzonder om cadeau te geven aan uzelf of iemand die u dierbaar is.

Klik hier voor het leesfragment
(3 klantbeoordelingen)

Beschrijving

De Thea Terlouw collectie bevat haar drie bekende boeken: ‘De Heelkamers’, ‘De Cyclus van Leven en Dood’ en ‘Een Cirkel Doorbroken’. Ieder boek behandelt een aspect van het spirituele samenspel tussen leven en dood. Thea Terlouw laat zien wat we kunnen verwachten na dit leven, hoe onze vorige levens een enorme impact hebben op ons huidige leven en hoe we in ieder van die levens dichterbij ascensie zijn gekomen. Haar boeken zijn persoonlijke gidsen die u ieder moment weer opnieuw kunt raadplegen. Bijzonder om cadeau te geven aan uzelf of iemand die u dierbaar is.

 


De Heelkamers neemt de lezer mee in persoonlijke verhalen van hen die ons voorgingen in de ‘dood’ en die hun ervaringen met ons willen delen. Ervaringen van mensen die stierven door een natuurlijke oorzaak, een zelfgekozen dood, maar ook door bijvoorbeeld euthanasie of moord. Geen gemakkelijke onderwerpen. Wat leidde hen naar die ervaringen, wat bracht hen tot zulke keuzes en hoe kon men die betekenis geven en in perspectief plaatsen? Het zijn vragen die bij ieder van ons leven: wat gebeurt er met ons, en wat met onze dierbaren? Wat hadden we ons voorgenomen voor ons leven, wat lag er in onze levensblauwdruk en hebben we dat gerealiseerd? Hoe werkt het als we na de overgang ons levensboek mogen lezen? Er zijn heel veel waardevolle lessen te leren uit dit boek, maar de grootste les is misschien wel dat hel en verdoemenis niet bestaan, net zo min als straf en veroordeling.

 


In Een Cirkel Doorbroken deelt Thea ons haar actuele inzichten in de huidige turbulente Eindtijd waarin we leven. Een hoopvolle toekomst ligt klaar voor ons, zegt Thea, en ook voor de Aarde, als we collectief en individueel ascenderen naar een volgende dimensie. In tegenstelling tot de angst- en doemscenario’s die ons continu door de tegenkrachten worden voorgehouden, schetst Thea een toekomst waarin de mensheid weer verbonden zal zijn met de Al-Bron, Al-Wat-Is en met alle delen van ons hogere Zelf, die op andere plaatsen, in andere delen van de kosmos hun eigen ervaringen hebben opgedaan. Ervaringen niet in de laatste plaats met een hele schare medebewoners van dit universum. In een aantal verhalen, met beeldende herinneringen aan haar reizen naar plaatsen waar de zuivering en heelwording kan plaatsvinden, geeft Thea ons een kijkje in die andere wereld. Een kosmos van uitzonderlijke schoonheid. Samen met haar begeleiders, andere Zelven en gidsen van andere Sterrenvolken, laat Thea zien dat er fantastische vergezichten zijn, naast hulp bij de zware processen waar de mensheid collectief, en ieder van ons individueel, op dit moment doorheen gaan.

 


De Cyclus van Leven en Dood bevat een schat aan informatie, aan kennis en wijsheid, afkomstig van dierbaren die ons zijn voorgegaan. Het bevat hún eigen interpretatie van hun levens hier op aarde, van hun overgang en de tijd die ze nu doorbrengen in de realiteit waarin ze zijn ‘thuisgekomen’. Er is nauwelijks een mooiere wijze te bedenken om achter de zin van het leven op aarde te komen en daarmee te ontdekken dat er géén sprake is van een einde aan het leven, maar slechts van een einde aan een tijdelijk verblijf in de fysieke wereld zoals wij die zien.

Met dit boek geven Thea, haar begeleiders en allen die ons zijn voorgegaan, aan iedereen die nog met angsten zit, een waardevol cadeau. Het is een boek om in één adem uit te lezen. Het brengt de honger naar informatie over onze afkomst, over thuis, weer op gang. Het biedt vooral perspectief voor een nieuw denken over het leven.

Thea Terlouw was zich reeds als kind bewust van een wereld die anderen niet konden waarnemen. Voor haar was die wereld aangenaam en geruststellend, en échter dan de ‘gewone’ wereld, waarin mensen met maskers op leven. Tijdens haar fase als beeldend kunstenaar begon zich haar speciale begaafdheid te ontwikkelen. Vele jaren hielp zij mensen vorige levens te onderzoeken, en de diepe oorzaken van ziektes op te sporen, in nauwe samenwerking met therapeuten, artsen en psychologen. Haar opvang van mensen met een bijna-doodervaring, en haar begeleiding van stervenden, vloeiden daar logisch uit voort.

*Op de collecties is geen extra Vip-korting van toepassing

De Heelkamers

Ik besloot het heft in eigen hand te nemen. Ik had geen kinderen en mijn ouders leefden niet meer. Ook overdacht ik op mijn uitzichtplek of ik er anderen mee zou schaden maar kon niemand bedenken.

Thuis in Engeland had ik alle papieren al gereed voor mijn uitvaart toen ik wist dat ik ziek was, maar had geen idee hoe en op welke manier ik het fysieke leven zou verlaten. Op een prachtige dag ben ik naar mijn rustplek gewandeld met het wonderschone uitzicht op de bergen.

Ik wist dat ik hier gevonden zou worden door wandelaars. Het stond me tegen om te vertrekken uit het huis van mijn vrienden die mij hun chalet hadden geleend. Ik liet er een brief achter en schreef er een naar een oude vriend in Engeland. Ik beschreef dat ik niet koos voor de mensonterende behandelingen, waarvan ik wist dat deze zouden komen als ik voor chemotherapie zou kiezen. Het waren de eind jaren zestig. Veel is veranderd sinds die tijd. Maar ook nu zou ik, wanneer ik nog in de fysieke wereld zou leven, daarvoor niet kiezen. En met mij vele artsen weet ik hier.

De medicatie die ik nam deed me in slaap vallen en niet lang daarna stopte mijn hart met kloppen. Ik ‘zag’ mezelf liggen, vredig ingeslapen. Naast me mijn tasje met ook een brief voor hen die mij zouden vinden.

Mijn lief kwam me halen, samen met een dierbare jeugdvriend. We bleven bij mijn lichaam totdat het gevonden werd door een wandelaar, die acuut een hulpdienst belde. Voor deze man, Albert, de buurman van het chalet naast het mijne, was het geen grote schok. Tijdens een gezamenlijke wandeling had ik hem verteld van mijn ziekte en de keuze die ik wilde maken in de rust van de bergen. Deze man was zijn hele leven huisarts geweest en leek mijn overwegingen te begrijpen zonder er al te veel over te zeggen. Later kwam ik hem tegen in de sferen, na zijn eigen overgang als een oude man en bedankte hem. Soms lijkt het ook of dingen de bedoeling zijn, zeker wanneer we goed overwogen een keuze maken.

Ik ging naar een heelkamer. Deze zijn er in ontzettend veel soorten en frequenties. Voor mij was dat er een voor kanker. Ik lag in een blauw-witgouden energie, mijn dierbaren waren om me heen wanneer ik maar aan hen dacht. Wonderlijk was de ervaring om geestelijke bloemen te ontvangen. Albert, mijn buurman in Zwitserland, waarvan ik nu weet dat hij een antroposofisch huisarts geweest was, droeg kennis van het leven voorbij de sluier. De kennis dat je geestelijk bloemen kon visualiseren en aan je gids vragen deze naar degene te sturen waarvoor ze bestemd zijn. Er was een berichtje bij: ‘witte rozen voor een nieuw begin, Albert’. Ik heb ze nog lang bewaard en met me meegenomen naar de plaatsen waar ik mijn weg vervolgde.

Ik heb opnieuw moeten leren om van de rust in de tuinen rond de heelkamers te genieten. Mijn leven was een soort roetsjbaan van altijd werken geweest. Het werk was immers nooit gedaan, zeker niet op de plaatsen waar ik werkte in India en in Afrika. De laatste jaren was het pure roofbouw. Wat ik in mijn werk tegenkwam en ervoer heeft een zware impact op mijn leven als arts gehad. Ik werk nu met velen hier in een dimensie om kinderen op te vangen, die na jaren van incest of pedofilie ervoor kiezen niet verder te kunnen. Ook zijn hier veel volwassenen die zodanig beschadigd zijn dat zij geen normaal gezinsleven op kunnen bouwen of normale relaties onderhouden. We zien hier hoe zij ingepakt zijn als in een donkere deken, hoe hun prachtige lichtenergie werd geroofd. De heelkamers kunnen volledig privé zijn, wanneer de overgegane ziel die rust nodig heeft, wat meestal het geval is. Maar ook open zodat, en dat betreft dan vaak jonge kinderen, zij ervan kunnen genieten om met elkaar in deze processen te zitten. Er zitten kinderen tussen die vele jaren gevangen zaten, verborgen werden gehouden en misbruikt werden. De velden rondom deze heelkamers zijn ingericht om te spelen en plezier te maken.

Bij ons hier zijn een paar katwezens waar deze kinderen dol op zijn. Pure Lichtliefde die deze prachtige wezens met deze beschadigde kinderen delen. Dat ontvangen van pure, echte Lichtliefde en deze ook daadwerkelijk voelen, is een leerproces dat liefdevol wordt begeleid.

Er zijn mensen die hun hond van lang geleden hier op deze plaats weer ontmoeten. Een vrouw in de heelkamers die er zwaar aan toe was, die was misbruikt in occulte kringen, zag een hond voorbij wandelen. Een deel van haar heelkamer was namelijk open en ze kon uitkijken over de gras- en bloemen-velden. Zij zag een hond met een kleine jongen voorbij komen en zij kreeg steeds sterkere positieve gedachten over de hond die ze ooit als klein meisje had gehad. Een kleine spaniël. We weten dat ze deze ziel aantrok met haar mooie gedachten over ‘toen het nog goed was’. Dat was voor haar gevangenschap bij een orde in Engeland. Ze zijn nu weer bij elkaar. Toen zij de heelkamer kon verlaten wandelde ze met dierbaren die haar opzochten en die kleine spaniël door de tuinen. Deze jonge vrouw moest opnieuw leren om van schoonheid te houden en te genieten. Zij had zo lang in gevangenschap als seksslavin doorgebracht en had weinig natuur en schoonheid gezien.

Er zijn hier mensen die op Aarde voor tuinen zorgden of groter natuurbeheer deden. Zij komen naar deze heelkamers om met pas aangekomen mensen te werken. Gewoon door met hen de schoonheid op te zoeken, door lavendeltuinen te wandelen, of door de rozentuin met z’n prachtige lichtfrequenties. Stap voor stap leren om weer te genieten en te weten dat zij op deze plaats veilig zijn met dierbaren die hen bezoeken tot ze weer zelfstandig verder kunnen gaan.

Het levensboek lezen gebeurt pas op het moment dat de mens zich van zijn of haar verandering volledig bewust is en daar aan toe is. Bij het lezen van de levensblauwdruk, die je holografisch ziet, wordt ieder mens liefdevol begeleid, zonder oordeel. Je bent het zelf die ziet en voelt wat niet in evenwicht is. In elk vervolg wordt gezocht naar mogelijkheden om dat wat niet in evenwicht is te helen. Daar zijn vele wegen voor die men onderzoekt om daarna keuzes te maken hoe dat te doen. Nu, op dit moment, kiezen velen ervoor om tot de overgang van de Aardefrequentie, de Event, of welke naam men er ook aan geeft, in de Lichtsferen te blijven alvorens een nieuw begin te maken in de toekomstige 5D-Aardewereld.

Mensen die hele zware bagage hebben gecreëerd in hun opeenvolgende levens tijdens de Aardse ronding en grote schade hebben aangericht naar planeet, mens, dier en plantenwereld, gaan naar gebieden met een speciale opvang waar zij hun vele donkere lagen af zullen kunnen (laten) pellen, totdat zij bij hun kern komen. Gezien de daden waarover we hier spreken zullen deze zielen niet zondermeer naar de 5D-wereld kunnen. Er zijn verschillende 3D-planeten waar zij heen kunnen gaan. Hier zullen zij mogelijk ervaren wat ze anderen welbewust aandeden om zo hun karmische lessen te leren en in balans te komen.

Soms hoor ik van dergelijke processen en omdat ik al zo lang in de geestelijke wereld leef heb ik zoveel gezien van wat er welbewust is aangericht om even zovele redenen. De basis is steeds dat deze mensen hun ziel verkochten aan de duisternis en als marionetten datgene deden wat er van hen verlangd werd. Het creëren van pijn, angst, armoede, oorlogen, haat, geweld in al zijn vormen. De Archontische energieën, entiteiten, parasitaire wezens die zich als een virus lang geleden binnendrongen in ons zonnestelsel, waardoor wezens aangetrokken werden die de energie van het lijden nodig hebben. Kwaadaardige, egocentrische zelfdienende leven aftappende entiteiten. Wij volgen in de Lichtsteden de Lichtkrachten die al jaren bezig zijn met het verwijderen van al wat niet van licht is. Zielloze lichtarme parasitaire wezens. Op de grote schermen die op de boulevards in de Lichtsteden en in de hogere Lichtsferen zijn, volgen we allemaal de bevrijding van deze overheersende duisternis.Een Cirkel Doorbroken

Het werd heel stil nu. De steen voelde warm van de zon. Ik sloot mijn ogen en genoot van de warmte op mijn lichaam. Ik voelde de kracht van deze plaats en verbond mij met de stenen, de aarde en de omringende natuur. Heel open voelde ik wat was, het voelde warm. De luchtbel was intenser geworden, een energie die vreemd aanvoelde en tegelijkertijd vertrouwd. Ik kreeg een gevoel van diep binnenuit, herkenning is nog het beste woord hiervoor. Het was een innerlijk weten dat ik herkende van andere ervaringen. Het was alsof de luchtbel een soort afscherming en tegelijkertijd een reiniging was. Ik probeerde zo open als mogelijk te zijn in het nu-moment, te voelen wat was. Het viel mij in dat ik eerder op deze plaats was geweest. Ja, waarom ook niet, we worden zo vaak naar plaatsen geleid waar we eerder leefden, dat was mij niet vreemd. Ik vulde het niet in, die behoefte was er ook niet. Langzaam verzonk ik met gesloten ogen in een stilte waaraan ik de hele dag al behoefte voelde. Het was alsof ik één werd met de plek, met de oude en nieuwe energie en ik liet het zijn. Toen hoorde ik een zachte vriendelijke stem. Heel voorzichtig alsof die stem mij niet wilde laten schrikken. Ik ben eraan gewend de stemmen van mijn begeleiders te horen wanneer ik met hen werk. Ook de stem van mijn Hoger Zelf is mij zeer vertrouwd. Deze stem was anders. Het was een diepe stem en voelde warm en liefdevol.

Wat mij toen overkwam staat mij zo helder voor de geest dat ik het alleen maar kan vertellen als of het nú gebeurt. Voor mijn geestesoog verschijnt een lange gestalte. Een mannelijk wezen met een heel krachtige liefdevolle uitstraling. Ik voel dat hij mij de kans geeft hem op mijn gemak op te nemen. Hij is groot, met brede schouders. Zijn gestalte is slank maar stevig gebouwd. Zijn gezicht heeft een zachte, vriendelijke uitdrukking, zijn uitstraling is warm en liefdevol. Zijn kaaklijn is hoekig aan de zijkant. Zijn haar is lang en donker, en hangt los op zijn rug. Het kostuum dat hij draagt geeft mij een schok van herkenning. Nachtblauw van een materiaal met een zachte glans, een broek en een strak jasje waarin sierribbels zitten, over de mouwen, langs de pols en in de lengterichting over de borst. Ik zie rechts bij zijn taille een vierkant vlak dat er metallic watergroen uitziet. Zijn handen zijn sierlijk van vorm met drie vingers en een duim. Ik kijk altijd graag naar handen, deze zijn heel mooi. Rond zijn hals en schouders ligt een platte ronde kraag die naar zijn lichaam is gevormd. Het is een ringvormige kraag, de ringen zijn halfrond als stof die je hebt doorgestikt. Het doet me denken aan de kragen in het oude Egypte, herinneringen aan eerdere incarnaties op die plaats. In het midden op zijn borst bevindt zich een gouden teken. Op een plaats waar hij zou zijn wanneer je iets aan een ketting draagt. Het leek een onderdeel van de kraag, het was erin verwerkt als één geheel. Dan ineens begint het op zijn plaats te vallen. Dit is een officieel kledingstuk, met name de ronde platte kraag met het teken. Het lijkt een zonneteken maar is veel ingewikkelder dan dat. Het is het zien van dit teken dat herkenning in mij oproept, als een fractal2 die in mij wordt gelegd, mijn hele wezen reageert.

Er stroomt een grote blijdschap in me, dan hervat hij zijn gesprek. Ik ontvang zijn woorden telepathisch. Zijn helder blauwe ogen kijken me vriendelijk aan. Ogen als stralende kristallen.

‘Ik ben Altea van Altaïr,’ zo begint hij. Dan beginnen de tranen te stromen. Er vindt in mij een herkenning plaats, zo diepgaand als ik nooit eerder in mijn leven heb ervaren. Terwijl ik mijn tranen afdroog, zie ik hem ook met open ogen staan. ‘Ik ben niet gek,’ flitst er door me heen. Altea glimlacht. Dan begint hij te vertellen over onze ver­binding. Over mijn afkomst, mijn sterrenthuis. Over de vele afsplitsin­gen van dat zielswezen door de vele gebieden heen. Langzaam beschrijft hij de reis van mijn Hoger Zielswezen, de verschillende Zelven die elk een ander gebied van de schepping in gingen. Zielsdelen die langs verschillende plaatsen, splitsingen en nieuwe gebieden in wilden stromen. Hij laat mij in een beeld (fractal) zien hoe een hele stroom zielenvonken dezelfde weg ging en hoe we via de Pleiaden op de Aarde terechtkwamen. Terwijl ik deze fractal, dit totaalinzicht, tot me neem vallen nog meer inzichten, kleine flarden van herinnering op z’n plaats.

Ik kom terecht in een totaalervaring. Het is overweldigend, de energie waarin dit moment van inzicht en herkenning tot stand kon komen, was prachtig. Warm en liefdevol. Deze ontmoeting bleef maandenlang doorzingen als een concert van grote schoonheid waarvan je de klanken telkens en telkens weer hoort. Zo’n liefde te mogen voelen kun je niet meer vergeten. Altea had ook humor, dat was heerlijk om te ontdekken. Hij spoorde mij aan méér in mijn kracht te gaan staan. Hij liet mij beelden zien van mensen die hadden geprobeerd mij uit mijn kracht te halen, kleinerend en negatief, en de relatie ervan naar eerdere in­carnaties. Diepgaande ervaringen van belevingen in de dualiteit. Incarnaties die ik kende, ook met de mensen die daarin leefden en die nu opnieuw mijn pad kruisten. Altea vertelde over nieuwe bege­leiders die ik erbij zou krijgen, oude bekenden uit de lichtrijken. Er zouden nieuwe mensen op mijn pad komen en alles zou op een natuurlijke manier komen en stromen. Er ontstond een nieuw gevoel van hoop en verwachting in mij, een behoefte om verder te gaan in het gewone leven van alledag.

Dan strekt hij zijn arm naar me uit, zachtjes raakt hij mijn hoofd aan. Ik voel een warme stroom, een vernieuwende energie door mij heen gaan. Ontroerd sta ik daar en ben mij ten diepste bewust van dit bijzondere moment.

Hij vertelt mij dat ik naar een krachtplaats in de bergen zal gaan. ‘Het komt allemaal naar je toe,’ zegt hij vriendelijk. ‘Er ligt daar een gezamenlijke taak, wij helpen je. Op zielsniveau heb je hiervoor gekozen. De juiste mensen zullen daar op de juiste tijd en plaats zijn. Alleen zij zullen dit in het dagbewustzijn niet weten, zij zijn hierin niet te bereiken zoals jij dat voor ons bent. Deze mensen volgen de innerlijke impuls op die dag naar die plaats te willen gaan en zullen doen wat zij in de lichtsferen verkozen te doen. Hetzelfde is het geval op deze dag, ieder van deze mensen speelde een rol in een energetisch proces dat op zielsniveau in de sferen is besloten. Ogenschijnlijk hebben de meesten uit dit groepje weinig met elkaar te maken, maar het tegendeel is waar. Het zijn draden uit het weefsel die elkaar passeren. Het is oud en heeft betrekking op de tempeltijdperken en verregaand negatief misbruik van één van hen. Op zielsniveau is het een bewuste keuze om hier op deze plek bijeen te zijn met deze mensen. Ik vraag je nu naar een bepaalde plaats te lopen. Later ook op deze plaats met de mensen die daar wandelen. Jullie zullen een transformatie tot stand brengen. Meerderen van hen zijn aangeraakt, zij zijn alleen niet in staat mij te zien of te horen. Zij zullen hun gevoel volgen en op het juiste moment op de juiste plaats zijn. Vertrouw.’

Ik weet hoe deze dingen werken en heb daar lang geleden op leren vertrouwen.

Altea vertelt mij over een toekomstige taak, voornemens in mijn levensblauwdruk. Verbaasd luister ik naar zijn verhaal. Hij verwoordt mijn droom die ik als kind diep in mij koesterde. Ook later in mijn volwassen leven bleef die droom in mij. Er stroomde een onbeschrijfelijke blijheid in mij. Als kind vertelde ik mijn vader zo vaak dat ik wilde vertellen over de mensen ‘daarbuiten’, en dan wees ik naar de sterren. ‘Je zult mensen ontmoeten met een zelfde zielstaak. Het zal zijn alsof je elkaar al heel lang kent, wat ook zo is. Het zijn delen van dezelfde straal, en allen dragen dezelfde diepgaande wens in zich. Op het juiste moment in de tijd te vertellen over de volken in de kosmos. Jullie zijn bruggenbouwers!’

Het was alsof ik midden in een berg met puzzelstukken had gestaan die nu op dit moment op hun plaats mochten gaan vallen. Er ontstond een heelheid in mij, zo logisch en normaal alsof dat er altijd al geweest was. De sluier van vergeten ligt over onze aardse levens, daarachter ligt zoveel méér. Ik nam en neem daar regelmatig flarden van mee. Deze schrijf ik meestal op in mijn dagboek. Ik weet als de flarden zich aaneen rijgen tot meer, dan is Leviahnarah er die mij erover vertelt. Inzichten stromen dan in me en de rust keert weer. Een nieuw stukje inzicht. Nu stond ik daar op die bijzondere plaats, in het hologram, waar de sluier dun was en waar de puzzelstukken even tot één geheel werden. Ik stond daar in één heel groot weten. Ik wist dat lichaam en geest deze ervaring moesten integreren. Ik kon er ook met niemand over spreken, ik kreeg het gewoonweg niet over mijn lippen.

Terwijl ik Altea aankeek, kreeg ik een overweldigend ‘vader’-gevoel in mij. Heel vreemd maar toch vertrouwd. Ik liet het maar gewoon gebeuren. Hij keek me stralend aan en groette mij met zijn rechterhand op de hartstreek, waarbij hij een lichte buiging maakte. Dit herkende ik, en deed hetzelfde. Hij verdween met de woorden ‘tot later’. Ik bleef nog een tijdje zitten en liet het hele gebeuren op mij inwerken. Nog voelde ik de warmte en liefde van deze stralende man. Nu moest mijn lichaam en geest deze ervaring nog integreren. De bol waarin ik mij bevond, lost op.De Cyclus van Leven en Dood

Veel mensen ontdekken met een schok dat zij, eeuwen lang, in een groepsgeest hebben geleefd en zich hebben laten meeslepen in de groepsverwachting.

Mensen zullen bewuster gaan kiezen, een duidelijk ‘ja’ of ‘nee’ laten horen, en helder maken waar ze voor willen gaan staan. En dat is niet langer per se dat wat een groep van hen verwacht. Dat geldt ook voor diegenen die altijd neutraal bleven, leven na leven. Die meedeinden op de golven die anderen in beweging hadden gezet. Ging de grote stroom naar rechts dan gingen ze naar rechts, ging de grote stroom naar links dan gingen ze naar links. Zonder een eigen mening of een duidelijk gevoel van eigen keuze. Dat zal nu heel duidelijk veranderen. Vanuit de engelenwerelden wordt veel hulp gegeven binnen deze grote processen. Want velen zullen door schuldgevoelens overmand worden als zij terugkijken op vele levens van een bepaalde handelwijze, of het vermijden van handelen. Van laten gebeuren en toekijken.

Zonder die intense hulp van boven zou de Aarde overspoeld worden door golven van schuldgevoel en dat zou wel eens heel aanstekelijk kunnen werken.

In de nacht wordt hard gewerkt aan transformatie van die schuldgevoelens die loskomen ten gevolge van een bewustwording van wat zich in al die reeksen van levens heeft afgespeeld. Vooral groepsgewijs heeft dit al veel tot oplossing en tot licht gebracht.

De lagere sferen konden zo in de laatste decennia van de twintigste eeuw leegstromen. In die allerlaagste sferen verbleven zielen die zó zwaar karma hadden gemaakt dat zij in een zelf gecreëerde duisternis verbleven. De Raden van Karma, met alle assistentie uit de lichtwerelden, hielpen mee om deze processen te begeleiden. Er zijn mensen op Aarde geïncarneerd uit hogere lichtgebieden om deze zielen bij te staan op hun weg terug naar hun licht. Dat zijn daden van liefde, want het is zeer zeker niet eenvoudig om zielen bij te staan die met een afstemming van de laagste sferen incarneren.

Dat kan op elke willekeurige plaats op Aarde zijn, maar het is niet gepast om hier gebieden te noemen waar deze zielen in hoge concentraties verbleven. De allerlaagste sfeer is door deze daden van liefde intussen opgelost en gelukkig hebben al die lichtwezens die zich hiervoor hebben ingezet, duidelijke resultaten gezien van hun inspanningen.

De ‘sfeer van haat’ is echter nog steeds een geliefde schuilplaats voor velen, en ook daar wordt elke denkbare hulp voor ingezet. Een golf van zielen die zelf lang hebben vastgezeten in die sfeer, zet zich nu met elke vezel van hun wezen in om die mensen te bereiken. Het zijn ervaringsdeskundigen die heel goed weten hoe moeilijk het is om je los te maken van haatgevoelens. Zij zijn bij uitstek geschikt om oude vastzittende overtuigingen te helpen transformeren.

Hetzelfde geldt voor die golven van mensen op Aarde die al heel lang gevangen zijn in een of andere verslaving. Dat kan letterlijk in elke denkbare vorm zijn. Drank, seks, drugs, medicijnen, dwangmatig gedrag, macht, geld, noem maar op. Met verslaving bedoelen we: absoluut niet ‘zonder’ kunnen, totale afhankelijkheid en met een herhaling van dat patroon in verschillende incarnaties achtereen.

Wij bedoelen hier niet het genieten van een glaasje wijn bij de maaltijd of met vrienden, of het gebruiken van genotmiddelen zonder daar mentaal en fysiek van afhankelijk te zijn. Eigenlijk zijn veel mensen al bezig met veranderen zonder zich dat zo bewust te zijn, omdat die veranderingen niet spectaculair zijn, maar onderdeel van het kleine leven van alledag, en zich gewoon afspelen in de familie- en vriendenkring of binnen de beroepssfeer.

Ook hierin zien we hoe talloze mensen, vanuit de sferen zowel als op Aarde, bezig zijn om elkaar hulp te bieden. Ook hier verzetten ervaringsdeskundigen, bijgestaan door de engelenwerelden en de lichtwezens, heel veel werk.

Sommige mensen zitten te wachten op een echte ‘taak’ binnen die grote kentering, maar we zijn er met z’n allen al mee bezig. Er zijn al zoveel onzichtbare processen in beweging. Hoedje af voor al die stille werkers die op de plek van hun bestaan en op hun pad, naar eer en geweten keuzes maken met hun hart. Hoofd en hart zijn samen tot mooie dingen in staat.

Wij gaan even terug naar de zeven lagere astrale sferen, waarvan de onderste geheel is opgelost en die daar direct boven nu bezig is tot oplossing te komen. Nu we toch spreken over lagere astrale sferen, plaatsen waar licht en liefde ontbreken en die ingekapseld zijn in weer andere donkere lagen, wil ik iets kwijt over de aandrang van sommige mensen in deze tijd om via occulte spelletjes contact te maken met gene zijde. Daar komen niet altijd entiteiten van licht op af.

Het is eigenlijk niet zo vreemd dat de mens door verschillende godsdiensten werd aangemaand om de doden met rust te laten. Door onwetendheid, door onvoldoende kennis en inzicht in de verschillende sferen, lag altijd het gevaar op de loer om entiteiten uit de lagere astrale sferen naar zich toe te trekken. Al naar gelang de afstemming en intentie van de contactzoeker, kon dat leiden tot dramatische ontwikkelingen.

Met welke intentie doen mensen die dingen? Sommige mensen hebben bijvoorbeeld door ‘glaasje draaien’ of spelen met een Ouija-bord, onbewust entiteiten naar zich toe getrokken vanuit de lagere sferen, soms met desastreuze gevolgen. Van auralifters tot volkomen bezetenheid door een entiteit die zich dankbaar in het levensveld van zijn gastheer nestelde. Kinderen van deze spelers zijn daarvan vaak de dupe geweest.

Achter die oeroude waarschuwingen zit een diepe grond van waarheid. Die stammen uit een tijd dat er nog hogere kennis was van de sferen. Wij, in de geestelijke wereld, zijn altijd dankbaar geweest voor de waarschuwingen van zeer bekende mensen zoals Jomanda, die in haar radioprogramma keer op keer haar luisteraars attent maakte op de gevaren van ‘glaasje draaien’ of spelen met het Ouija-bord, van het onbewust spelen met krachten die je niet kent.

Die boodschap is kennelijk overgekomen, want het aantal mensen met dit soort bezigheden, die bij bepaalde groepen tot een ware verslaving werd, neemt af.

Elke volgende sfeer of tussensfeer bevat een hogere frequentie van licht. De ziel die opstijgt in het licht, in zijn licht, kan steeds meer verdragen. In deze tijd komt er collectief ook veel goedheid los, goedheid die te lang is ingeklemd geweest. Die positieve energie kan zich nu snel vermeerderen. Licht kan zich zeer snel vermenigvuldigen en tot golven van licht worden.

Dat leidt ook tot een enorme toename van polariteit. Toenemende afstand tussen de mens die zich angstvallig vastklampt aan oude dogma’s, en de mens die kiest voor loslaten en uitzuiveren. Het vergt vertrouwen om je hart te volgen in een wereld waar het soms regelrecht tegenovergesteld aanvoelt.

Maak notitie van de impulsen die bij je opkomen, heel kort en geconcentreerd, precies zoals ze zich aandienen. Dat kunnen gevoelens en gedachten zijn, dromen en visioenen, de vorm waarin ze je bereiken is niet van belang. Het helpt je later om deze telegrammen van licht te duiden. Ze kunnen waardevolle wegwijzers zijn op je weg.

Vertrouwen is daar een heel belangrijk aspect van. Vertrouwen op intuïtie is voor veel mensen als het dansen op een koord. Naarmate je meer en meer durft te luisteren naar je gevoel, ontwikkel je vertrouwen en ga je de heelheid zien die achter dit proces schuilt. Dan durf je steeds meer te vertrouwen op je eigen wijsheid. Het maakt de weg die je te gaan hebt makkelijker.

Vragen om hulp aan de geestelijke wereld is één van de aspecten die van belang zijn. Vraag en je zult ontvangen. Zet elke dag een lieve engel op je schouder, en weet dat je de weg niet alleen hoeft te gaan.

In de hele wereld worden thans kinderen geboren die vertrouwd zijn met de verschillende dimensies. Er is nu toekomst voor zulke kinderen, omdat een aantal pioniers in stilte de Aarde daarop hebben voorbereid. In een wereld die daar nog niet aan toe was, ploegden zij de akkers voor de vernieuwingen van deze tijd. Daardoor kunnen de zaden die nu al enige tijd gezaaid worden, ontkiemen.

Maar velen zijn pioniers die in het hier en nu zitten te wachten op het duidelijk worden van hun taak op Aarde. In hun meditaties en gebeden wordt ons de vraag gesteld: ‘Wanneer wordt mijn taak duidelijk binnen het grote plan der verandering van de Aarde?’ Velen piekeren zich suf wanneer dat grote teken nu eindelijk eens komt.

Het antwoord is simpel: zij doen meestal reeds waarvoor zij gekomen zijn. En dat is: je eigen ‘licht’ zijn op de plaatsen waar het leven je brengt, de dingen aanpakken die je aangereikt worden. ‘Zijn’. Dat begint in deze periode steeds duidelijker te worden voor deze pioniers. En het is wat ze in hun meditaties en gebeden zelf ontdekken. Iedereen draagt een steentje bij en dat dit niet altijd spectaculair is en aan de buitenzijde zichtbaar hoeft te zijn, wordt de meesten nu duidelijk.

Er zijn ook veel stille meesters op Aarde, die dit proces samen al een tijd hebben gedragen. Als eenvoudige, onopvallende mensen, waar ook ter wereld. Nu is de Aarde rijp voor verandering, en stap voor stap zal ze door haar geboorteproces heengaan.

De kinderen die incarneren vanuit hogere lichtgebieden doen dat uit liefde voor moeder Aarde en de mensheid, een onbaatzuchtige daad die op Aarde (bijna) niet begrepen kan worden. Deze kinderen van de nieuwe tijd lopen het gevaar dat ze door goedbedoelende lieden op een voetstuk worden geplaatst. En dat is het laatste wat ze zelf ambiëren. Hun zielewijsheid is groot.

Het is ook waar dat het gemiddelde schoolsysteem op Aarde voor deze kinderen niet meer werkt. Maar dat is voor de bewuste mens ook een teken dat menselijke systemen op losse schroeven komen te staan. Ze functioneren niet meer en zijn logge, weinig effectieve instituten geworden. Dat geldt in het algemeen voor het onderwijs, maar ook voor andere sectoren van de maatschappij.

Extra informatie

Extra informatie

ISBN: 9789493071698
Uitgeverij: Obelisk Boeken
Verschenen: 1 november 2020

3 beoordelingen voor Thea Terlouw Collectie

  1. Els Deheusch

    Prachtige werken, ik heb ze vorig jaar gekocht als trio en in een mum van tijd had ik ze uitgelezen. Twee ervan las ik met veel herkenning. Mooi werk, een bevestiging van mijn intuïtie en een hart onder de riem…

  2. H. A. Turnhout-Zuidhoek (geverifieerde eigenaar)

    Lees de boeken in 1 adem uit! Laat veel inzichten zien.

  3. ILona Borst (geverifieerde eigenaar)

    Het boek heeft zoveel diepgang. Is helemaal van deze tijd, actuele informatie voor de grote transformatie waarin we zitten naar een Nieuwe Aarde. Zeer hoopgevende informatie. Ook wel pittige passages. Als je dit boekt leest kun je absoluut geen angst meer hebben voor de dood. Het is de overgang naar een Nieuwe dimensie.

Een beoordeling toevoegen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

De boeken van Thea Terlouw worden uitgegeven door Uitgeverij Obelisk

Thea Terlouw was zich reeds als kind bewust van een wereld die anderen niet konden waarnemen. Tijdens haar leven als beeldend kunstenares begon haar speciale begaafdheid als medium zich te ontwikkelen.

Meer dan 35 jaar heeft ze haar mediumschap ingezet om mensen te helpen. In samenwerking met therapeuten, artsen en psychologen, onderzocht ze de vorige levens van patiënten. Op die manier kon zij diepere oorzaken van ziektes opsporen.

Haar opvang van mensen met een bijna-dood-ervaring en het begeleiden van kinderen naast het begeleiden van stervenden, leverden haar bijzondere ervaringen en inzichten op.

Thea Terlouw heeft in haar leven over de hele wereld gewoond. Zij staat bekend om haar reizen naar bijzondere en afgelegen spirituele oorden, waar zij in haar boeken naar verwijst.

Het kenmerkende aan de boeken van Thea Terlouw is een schrijfstijl die te omschrijven is als puur en oprecht, zonder zweverigheid. Dit maakt haar boeken aangenaam om te lezen.