Amerika verraden
24.99 In winkelmand
Elias Davidsson

Amerika verraden

24.99

Paperback

Dit boek is een grondig, compact en modern overzicht van deze misdaad tegen de menselijkheid en beschrijft het politieke doel van de aanslagen, hoe het bedrog vorm kreeg en hoe daarna alles in de doofpot verdween.

Klik hier voor het leesfragment

Voor 21:00 besteld, morgen in huis

  • Gratis bezorgd vanaf € 19,95
  • Retourneren mogelijk binnen 30 dagen
WebwinkelKeur lid

Keurmerk webwinkel

Beschrijving

Elias Davidsson is erin geslaagd in één overzichtelijk boek over de aanslagen van 11 september 2001 het verraad van het Amerikaanse volk door zijn eigen leiders bloot te leggen. Dit boek is een grondig, compact en modern overzicht van deze misdaad tegen de menselijkheid en beschrijft het politieke doel van de aanslagen, hoe het bedrog vorm kreeg en hoe daarna alles in de doofpot verdween. Vooralsnog lukt het niet om de ware schuldigen voor het gerecht te brengen, maar mede aan de hand van de ongelooflijke hoeveelheid beschikbare bewijzen die ook in dit boek worden aangedragen, is dat wellicht slechts een kwestie van tijd. Davidssons aanpak is grondig en volledig op feiten gebaseerd. Het boek is het resultaat van meer dan 18 jaar onderzoek. Het is helder geschreven en opgebouwd. Met bijna 1.000 referenties die uitsluitend verwijzen naar officiële open en mainstream bronnen is het boek een uiterst solide bron voor geïnteresseerde burgers, docenten, journalisten, advocaten, studenten, academici en bestuurders.

Elias Davidsson (1941) is geboren in Palestina nadat zijn ouders uit Duitsland emigreerden om aan de Nazi’s te ontkomen. Hij is componist, musicus, auteur van diverse boeken, mensenrechtenactivist en juridisch expert en is één van de meest prominente onderzoekers op het gebied van terreuraanslagen zoals die van 9/11.

Het uitstekend gedocumenteerde boek van Elias Davidsson gaat over de gebeurtenissen van 11 september 2001, gebeurtenissen die de hele wereld in beroering brachten en schokten. Het boek van Davidsson is uitgebreid, indringend, feitenrijk, grondig onderbouwd met behulp van de beste beschikbare bronnen, en bovendien gemakkelijk te lezen. Een bewonderenswaardig en compact naslagwerk over 9/11.

Davidsson presenteert ons een ongelooflijke hoeveelheid inconsistenties, doofpotaffaires, tegenstrijdigheden; het achterhouden, onderdrukken en vernietigen van bewijs; en de intimidatie van getuigen. De verantwoordelijken in de regering en het Congres, zowel Republikeinen als Democraten, en tot op de dag van vandaag ook de rechtbanken, hebben bijna twintig jaar lang een gedegen strafrechtelijk onderzoek naar deze monsterlijke misdaad, die wordt toegeschreven aan een kleine groep islamitische fundamentalistische jongeren, verhinderd. Het aangewezen meesterbrein: Osama bin Laden, zou de aanslagen in de Verenigde Staten vanuit een grot in Afghanistan hebben aangestuurd.

Davidsson gaat in detail in op de achtergrond die heeft geleid tot 9/11, namelijk de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Met de ineenstorting was de voormalige aartsvijand van de Verenigde Staten ineens verdwenen. Het militair-industrieelcomplex moest een vervanger vinden om de dreiging van een krimpend militair budget af te wenden. De vijand werd gevonden onder de noemer van wat werd aangeduid als ‘internationaal georganiseerde moslimterreur.’ Zo’n 60 landen die naar verluid het terrorisme propageerden, kwamen zo in het vizier van de Amerikaanse buitenlandse en militaire politiek. Deze landen bevinden zich allemaal op geostrategisch belangrijke locaties, en de meeste van hen zijn in het bezit van economisch interessante grondstofvoorraden.

De aanslagen van 9/11 behoren tot de categorie ‘valse vlag operaties’ van één of meer geheime diensten. De aanvallen moesten een katalyserend effect hebben op de publieke opinie, op een zodanige manier dat ze overtuigend de schuld zouden kunnen geven aan een bepaalde vijand. Op die manier verkregen de bedenkers van het plan een rechtvaardiging voor wat ze presenteerden als een rechtvaardige veldtocht van betaald zetten en afpakken tegenover een duivelse vijand. Deze oorlogstactiek is eigenlijk al duizenden jaren oud.

Op basis van Davidssons analyse kan men zien hoe een valse vlag operatie tegen het eigen volk kan worden ingezet. In de maanden voorafgaand aan 9/11 werden de vele aanwijzingen en waarschuwingen van een dreigende aanval genegeerd en botweg achtergehouden. De geveinsde onwetendheid, voorafgaand aan deze misdaad, werd binnen enkele minuten na de aanslagen gevolgd door het wereldwijd rondbazuinden van de identiteit van de daders door alle Amerikaanse media, inclusief een gedetailleerde beschrijving van de werkwijze en zelfs de achtergrond van het vermeende meesterbrein, Osama bin Laden. Dag na dag domineerde de Amerikaanse regering, die in crisismodus opereerde, de publieke perceptie met haar zogenaamde bevindingen. De voederbakken van de massamedia werden ieder uur gevuld met stukjes van het script. Elke journalist die durfde te twijfelen aan het officiële verhaal werd opzij geschoven en riskeerde ontslag. Zo’n journalist pleegde wat Amerikanen “career suicide” noemen, ofwel beroepszelfmoord. Daarna kwam de obstructie van het strafrechtelijk onderzoek door het verwijderen en vernietigen van bewijsmateriaal; het negeren van getuigen die het officiële verhaal onderuit zouden hebben kunnen halen; voorwaarden die aan de onderzoekscommissies in beide huizen van het Congres werden opgelegd; royale compensatie aan 9/11-slachtoffers, betaald op voorwaarde van het afzien van hun recht om een rechtszaak tegen de regering of één van de luchtvaartmaatschappijen aan te spannen.

Degenen die twijfelen aan de verhalen van de overheid, staan tegenover een tactiek die al jaren geleden door de CIA is uitgevonden: de beschuldiging van de “complottheorie.” Deze term is gebruikt om al diegenen te belasteren die twijfels hadden over het officiële verhaal van de moord op president John F. Kennedy, namelijk de theorie van Oswald als de ‘lone gunman’, de alleen opererende dader. Inmiddels twijfelt zeventig procent van de Amerikaanse burgers aan die officiële verklaring. Door twijfelaars te bestempelen als complottheorist worden ze in feite geclassificeerd als geestelijk gestoord. En omdat niemand het leuk vindt om als een idioot te worden bestempeld, onthouden de meesten zich van het uiten van twijfels over overheidsverhalen.

Degenen die door de media zijn bestempeld als complotdenkers worden uitgesloten van het openbare debat. Als gevolg daarvan zijn de feiten en argumenten die door de mainstream media naar voren worden gebracht met betrekking tot 9/11 en soortgelijke gebeurtenissen eenzijdig en kunnen ze niet zomaar voor waar worden aangenomen. Het gebruik van dit label schaadt niet alleen de persoon in kwestie, maar ook het noodzakelijke democratische debat.

Davidsson zal ongetwijfeld van alles worden verweten door degenen die de voorkeur geven aan laster boven een rationeel debat. Dit zal hem of zijn lezers er niet van weerhouden naar de waarheid te blijven zoeken. De feitelijke kracht van het boek zal voor lange tijd een formidabele uitdaging vormen voor degenen die hebben geprofiteerd en blijven profiteren van het officiële verhaal van 9/11.

Andreas von Bülow
Dr. Andreas von Bülow was staatssecretaris van het Duitse Ministerie van Defensie en Minister van Onderzoek en Technologie. Als lid van het Duitse parlement (Bundestag)  maakte hij deel uit van de parlementaire commissie voor de inlichtingendiensten. Hij  is auteur van verschillende boeken.

 

 

“Het Amerikaanse volk werd hard getroffen op 9/11. De daders hebben niet alleen die dag 3.000 mensen, voornamelijk Amerikanen gedood – een enorme tragedie voor hun families – maar ook gezorgd voor de rechtvaardiging van het beperken van burgervrijheden en niet te vergeten de eindeloze oorlogen, die miljoenen mensen wereldwijd hebben geraakt. Het Amerikaanse volk – naast talloze anderen – heeft door deze afschuwelijke misdaad een groot offer gebracht in zowel geld als bloed.

Ik heb het gevoel dat het mijn plicht is, als veteraan in het verdedigen van de mensenrechten, om, samen met mijn Amerikaanse vrienden, mijn kennis en bevindingen te delen over de rechten en verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de misdaad tegen de menselijkheid die op 9/11 is gepleegd. Slachtoffers en hun families hebben het recht om de onverbloemde feiten te kennen. De Amerikaanse regering en haar bondgenoten dragen de morele, politieke en juridische verantwoordelijkheid om de waarheid over deze misdaad te achterhalen en te zorgen voor opsporing en veroordeling van daders en medeplichtigen.

De slachtoffers van 9/11 en het Amerikaanse volk zijn hun rechten ontnomen. Dit boek is bedoeld om de slachtoffers van 9/11, hun families en ook andere Amerikanen in staat te stellen hun recht op waarheid en gerechtigheid op te eisen. Als dit boek bijdraagt om deze zaak vooruit te helpen, heeft het zijn doel bereikt.”

Elias Davidsson

 

 

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord 9
Inleiding 11
Praktische tip bij de voetnoten in dit boek 15
Enkele methodologische opmerkingen 15

Hoofdstuk 1
De weg naar 9/11 (de periode 1990-2001) 17
(1)Het wegvallen van de Russische dreiging 17
(2)Het herformuleren van de reden voor de wereldwijde
militaire suprematie van de Verenigde Staten 19
(3) Unieke mogelijkheden 21
(4) De voordelen van een externe bedreiging 23
(5) Zoeken naar een nieuwe tegenstander 25
(6) De ideale dreigingsperceptie: Gericht, duurzaam, geloofwaardig, nuttig 27
(7) Osama bin Laden als globale dreiging 31
(8) De noodzaak van een traumatische gebeurtenis 33

Hoofdstuk 2
Vaststelling van het officiële verhaal van 9/11 36
(1)Het officiële verhaal van 9/11 36
(2)Fox News lanceerde binnen enkele minuten de vijf memes
van het officiële verhaal 36
(3)Bush wist binnen twintig minuten dat “Amerika werd aangevallen” 38
(4)Hoe de WTC-torens exact konden “instorten” werd al
binnen vier uur uitgelegd 39
(5)De belangrijkste “feiten” werden binnen 24 uur vastgesteld
na stemming door het Congres 39
(6)De FBI geeft de namen van “geïdentificeerde” kapers vrij 41
(7)De FBI geeft foto’s vrij van “vermeende” kapers 42
(8)9/11 – de geboorte van een nieuw tijdperk 42
(9)Terrorismebestrijding als leidend principe voor het buitenlands beleid 43
(10) Geen bewijs voor een islamitische aanval uit Afghanistan 44
(11) Geen bewijs voor een verband tussen Bin Laden en 9/11 45
Conclusies bij hoofdstuk 2 46

Hoofdstuk 3
Geen bewijs voor moslimkapers 47
Inleiding 47
(1)Geen gewaarmerkte passagierslijsten 49
(2)Niemand heeft de kapers bij de security checkpoints gezien 55
(3)Niemand heeft de kapers zien boarden 56
(4)Dubieuze beveiligingsfilmpjes 57
(5)Kapers zonder lichaam 60
Conclusies bij hoofdstuk 3 64

Hoofdstuk 4
Werelds genoegen of het paradijs 65
(1) Dronken worden bij Shuckum’s 65
(2) Genieten van het Amerikaanse seksleven 68
(3) Gokken 70
(4) De kapers waren niet van plan om te sterven op 9/11 70
Conclusies bij hoofdstuk 4 72

Hoofdstuk 5
Deden de kapers alles in het geheim? 73
(1)Meerdere confrontaties met de politie 73
(2)‘Atta’ bezocht een vestiging van de FAA 75
(3)‘Atta’ had grote belangstelling voor sproeivliegtuigjes 75
(4)’Atta’ zei dat hij Osama bin Laden bewonderde
en Al Qaeda-leden rekruteerde 76
Conclusies bij hoofdstuk 5 78

Hoofdstuk 6
Waren de kapers geavanceerd? 79
(1)De prestaties van Hani Hanjour 80
(2)‘Atta’s’ mysterieuze omweg via Portland 81
(3)Islamitische terroristen bezoeken graag kantoren van
de Amerikaanse overheid 83
(4)Kapers die niet weten hoe ze vliegtickets moeten bestellen 84
(5)Kapers die hun vliegtickets verliezen 85
(6)Kaper die al een ticket heeft maar er nog een wil kopen 85
(7)Kaper die een Arabische tolk nodig heeft op de luchthaven 86
Conclusies bij hoofdstuk 6 87

Hoofdstuk 7
Hoe werden wrakstukken gelinkt aan specifieke vliegtuigen? 88
(1)Onderdelen van een gecrasht vliegtuig moeten worden
geïdentificeerd en aan een bepaald vliegtuig worden gekoppeld 89
(2)De identiteiten van de vliegtuigen is niet vastgesteld 90
Conclusies bij hoofdstuk 7 92

Hoofdstuk 8
Kunnen vliegtuigmotoren verdampen? 93
(1)De wonderlijke crash site op Ground Zero 93
(2)De vreemde crash site bij het Pentagon 94
(3)De vreemdste crash site in Somerset County, PA 99
Conclusies bij hoofdstuk 8 112

Hoofdstuk 9
Kunnen vliegtuigen voorbij de crashtijd blijven vliegen? 113
(1)Operatie Northwoods 113
(2)Vlucht UA93 vloog door terwijl het al gecrasht was 114
(3)Vlucht UA175 vloog door nadat het was neergestort 118
Conclusies bij hoofdstuk 9 121

Hoofdstuk 10
Wat werd er gezegd in de telefoongesprekken vanuit het vliegtuig? 122
(1)Merkwaardig gedrag van bellers 122
(2)Onverklaarbare weglatingen 128
(3)Ernstige tegenstrijdigheden 133
Conclusies van hoofdstuk 10 134

Hoofdstuk 11
Wat veroorzaakte het totale uiteenvallen van de Twin Towers? 135
(1)Unieke gebeurtenissen in de geschiedenis van hoge stalen gebouwen 135
(2)De vroege geboorte van de officiële theorie 136
(3)De vernietiging van bewijsmateriaal 137
(4)Het eerste officiële onderzoek 139
(5)Het tweede officiële onderzoek 142
(6)De doofpotten van FEMA-BPAT en NIST 143
(7)De “verstoffing” van de Twin Towers 152
(8)Voorkennis van het instorten van de Twin Towers 156
Conclusies bij hoofdstuk 11 157

Hoofdstuk 12
Was de ineenstorting van WTC 7 de smoking gun? 159
(1)De officiële verklaring voor de instorting van WTC 7 160
(2)Het Office of Emergency Management 161
(3)De evacuatie van WTC 7 164
(4)De vernietiging van de plaats delict WTC 7 165
(5)De ontwikkeling van de brand in WTC 7 165
(6)Geen brandbestrijding in WTC 7 167
(7)Schade aan WTC 7 door vallend puin 167
(8)Bewijs van explosies in WTC 7 168
(9)De vrije val van WTC 7 172
(10) Was het brandalarmsysteem in WTC 7 uitgeschakeld? 173
(11) Voorkennis van instorting 174
(12) Verdachte Larry Silverstein 176
Conclusies bij hoofdstuk 12 178

Hoofdstuk 13
Hoe werd de angst bij het publiek versterkt bij 9/11? 179
(1)Angst voor bomaanslagen in de Verenigde Staten sept. 2001 179
(2)Angst voor bomaanslagen in de wereld sept. 2001 180
(3)Bommeldingen bij luchtvaartmaatschappijen, sept 2001 181
(4)Het bang maken van de president 183
(5)Het bang maken van Amerikaanse volksvertegenwoordigers 186

Hoofdstuk 14
Hoe werd 9/11 onderzocht? 187
(1)Internationale normen voor gedegen onderzoek 187
(2)Geen grote haast bij het 9/11-onderzoek 187
(3)Geen onderzoek naar vliegtuigcrashes 189
(4)Neponderzoek naar de schade aan het Pentagon 190
(5)Presidentieel verzet tegen een onderzoek door het congres 192
(6)Een met tegenzin ingesteld Congrescommissie 193
(7)Het dwarsbomen van het werk van de Congrescommissie 195
(8)De zonden van de 9/11 Commission zelf 197
(9)Geen vervolgingen van de beramers van 9/11 of hun handlangers 199
Conclusies bij hoofdstuk 14 203

Hoofdstuk 15
Hoe werden de families van de slachtoffers ertoe aangezet
om geen vragen te stellen? 204
(1)Voorwaardelijkheden 205
(2)Het dwarsbomen van de zoektocht naar waarheid en gerechtigheid 210
(3)Eervolle vermelding 211
(4)Het aanzetten van 9/11-slachtoffers om Saoedi-Arabië
en Iran de schuld te geven 214
Conclusies bij hoofdstuk 15 216

Hoofdstuk 16
Terrorisme naast militaire oefeningen 217
(1)Bewijs van enorme verwarring in het Amerikaanse luchtruim 217
(2)De reden voor de verwarring 220
(3)De gesimuleerde kapingen op 9/11 221
(4)Waren de bellers onderdeel van de oefeningen? 224
Conclusies bij hoofdstuk 16 229

Hoofdstuk 17
Het revolutionaire potentieel van de waarheid over 9/11 230
(1)Een ongekende propagandacampagne 230
(2)De teloorgang van de academische wereld 232
(3)De teloorgang van de linkerzijde 233
(4)Een overbodige en nutteloze vraag 235
(5)Het revolutionaire potentieel van de 9/11-waarheid 237

Aanbevolen literatuur 238
Lijst van acroniemen 240
Index 242

Extra informatie

Extra informatie

Paperback: 248 Pagina's
Uitgever: Obelisk
Verschenen: 23 juli 2020
Druk: 1
ISBN-10: 9493071561
ISBN-13: 978-9493071568
Productafmetingen: 16,8 x 1,4 x 24 cm
Brutogewicht (incl. verpakking): 331 g

Elias Davidsson (1941) is geboren in Palestina nadat zijn ouders uit Duitsland emigreerden om aan de Nazi’s te ontkomen. Hij is componist, musicus, auteur van diverse boeken, mensenrechtenactivist en juridisch expert en is één van de meest prominente onderzoekers op het gebied van terreuraanslagen zoals die van 9/11.